hlistovce

download report

Transcript hlistovce

kmeň
HLÍSTOVCE
(Nematoda)
• podlhovasté telo, na priereze okrúhle
• prvotná telová dutina= psedudocel, je
vyplnené tekutinou, ktorá je pod tlakom,
čím udržiava telo pružné
• tlakom spevnená kostra sa nazýva
hydroskelet
• na povrchu tela: kutikula – pri raste sa
zvlieka
• žijú v pôde, vo vode (sladká aj slaná)
• mnohé druhy parazitujú sa rastlinách aj
živočíchoch
Pohyb: zabezpečuje sťahovanie svalov
TS: rúra s 2 otvormi
ústny otvor – cicavé zariadenie – rovné
črevo – análny otvor
VS: protonefrídie
DS: chýbajú im dýchacie orgány, mnohé druhy
dýchajú anaeróbne ( získavajú kyslík
rozkladom cukrov z potravy)
NS : pásová
RS: gonochoristy s pohlavnou dvojtvarosťou
samce sú menšie ako samice
z oplodneného vajíčka sa liahnu larvy –
viackrát sa zvliekajú – dospelý jedinec
Zástupcovia
Mrľa ľudská
• vyskytuje sa hlavne u detí
• spôsobuje svrbenie konečníka
• samičky vyliezajú na okraj konečníka,
kde kladú vajíčka, vyvolávajú svrbenie,
škrabaním sa dostanú na bielizeň a
znečistenými rukami na iného jedinca
• šírenie závisí od dodržiavania osobnej
hygieny
Hlísta detská
• parazituje hlavne v čreve detí
• dosahuje veľkosť až 20 cm
• produkuje veľa vajíčok, ktoré sa
dostávajú výkalmi mimo tela, hnojením
zeleninových polí sa zárodky dostanú na
zeleninu, nedostatočne umytou zeleninou
sa dostanú do tela človeka, dospievajú v
TS
• rozširujú sa pri zanedbávaní hygieny
Svalovec špirálový
• jeho larvy žijú v rôznych živočíchoch
(ošípané, diviaky, psy, potkany a pod.)
• pri konzumácii nedostatočne tepelne
spracovaného mäsa týchto zvierat sa
dostanú do človeka, kde sa usadzujú do
svalov, zapuzdria sa a vyvolávajú
horúčkovité ochorenie
• nebezpečná je nákaza veľkým
množstvom lariev, ktoré sa lymfatickými
cestami dostávajú do mozgu resp.
srdcového svalu a môžu spôsobiť smrť
Vlasovec miazgový
• tropický druh
• žije v lymfatických cestách človeka a
spôsobuje zdurenie a gigantizmus
Vlasovec očný
- žije v Afrike
-po nakazení človeka sa dostáva do oka, je
stočený v rohovke, znemožňuje videnie
(odstraňuje sa operatívne)
Háďatko pšeničné,
• napáda a poškodzuje
pšeničné klasy
• žije v pôde
Háďatko repné
• poškodzuje repu
• žije v pôde
kmeň MÄKKÝŠE
(Molusca)
• célom sa objavuje v embryonálnom
vývine, neskôr sa rozpadá a splýva s
prvotnou telovou dutinou
• vytvorí sa typ zmiešanej telovej
dutiny = mixocél
• žijú v mori, v sladkej vode, na suchej
zemi
• majú hospodársky význam (potrava
človeka)
stavba tela
3 časti: hlava
svalnatá noha
vnútornostný vak
• na chrbtovej strane vzniká kožný záhybplášť, ktorý produkuje vápenatú schránku
• medzi plášťom a telom vzniká plášťová
dutina, do ktorej ústi väčšina vnútorných
orgánov (análny otvor, vývody pohlavných
žliaz, VS)
Pohyb: zabezpečuje hladké svalstvo svalnatej
nohy, je pomalý
TS: tráviaca rúra, v ústach je ozubený
strúhací orgán– RADULA, žalúdok, pečeň,
črevo, análny otvor
VS: metanefrídie
DS: vodné druhy – žiabre
suchozemnské druhy – pľúcne vaky
CS: otvorená (len hlavonožce majú uzavretú)
hemolymfa – obsahuje hemoglobín alebo
hemocyanín
srdce ( 1 komora a počet predsiení
zodpovedá počtu žiaber)
NS : rebríčková
ZS: na hlave môžu byť – 2 páry hmatadiel,
oči (ploché alebo komorové)
statocysty
RS: hermafrodity aj gonochoristy
oplodnenie je vnútorné
vajíčka sú pomerne veľké
suchozemské druhy ich kladú do zeme
majú priamy vývin
vodné druhy ich lepia na dno alebo
predmety ponorené vo vode
majú larvu s obrvenými lalokmi
systém Mäkkýšov
Rozdeľujú sa na 2 podkmene:
1) Mäkkýšovce
- morské
- žijú hlavne v príbrežnej zóne morí,
kde sa prichytávajú na podklad (skaly)
2) Schránkovce
- majú vápenatú schránku
- patria sem 3 triedy: Ulitníky (Gastropoda)
Lastúrniky (Bivalvia)
Hlavonožce(Cephalopoda)
trieda: ULITNÍKY
• asymetrické mäkkýše so špirálovito
stočenou ulitou
• hlava je zreteľne oddelená od tela,
sú na nej oči a hmatadlá
• svalnatá noha je modifikovaná aj na
plávanie a vŕtanie
• žijú vo vode aj na suchej zemi
• požierajú rastlinný materiál alebo sú
dravé (napádajú rôzne živočíchy alebo
požierajú uhynuté živočíchy)
• môžu byť oddeleného pohlavia ale aj
hermafrodity najprv im dozrievajú
spermie až potom vajíčka, tento spôsob
tvorby gamét sa nazýva proterandrický
hermafroditizmus
• pri kopulácii si jedince vymenia spermie,
tie sa uložia do osobitných schránok,
kde čakajú na dozretie vajíčok, ktoré
potom oplodnia
Zástupcovia
Slimák záhradný
- náš najznámejší
- v niektorých
krajinách sa
zbiera ako
potrava človeka
Slimák meňavý
- vyskytuje sa
na lúkach a
v záhradách
Slizovec lesný
- nemá ulitu
- žije vo vlhkých lesoch
Slizniak karpatský
• bez ulity
• modré, fialové
sfarbenie
Vodniak vysoký
• žije v stojatých
vodách
• dýcha pľúcnymi
vakmi
Kotúľka veľká
Močiarka živorodá
• plocho zatočená ulita • dýcha žiabrami
• vajíčka zostávajú v
• dýcha pľúcnymi
pohlavných orgánoch
vakmi
až do konca
emryonálneho vývinu
morské druhy
- majú pekne tvarované a sfarbené ulity
porcelánovce
ostranky
trieda: LASTÚRNIKY
• dvojstranne súmerné telo
• schránka sa skladá z 2 častí –lastúr
spojených väzivom
• schránka sa uzatvára pomocou
zvláštnych svalov
• v spodnej časti tela je prijímací a
vyvrhovací otvor
• dýchajú sústavou žiaber
• sú prevažne gonochoristy
• vyvíjajú sa cez larvu = veliger, ktorá
prisadá na dno ( v niektorých prípadoch
sa zmení na parazitickú larvu, ktorá
parazituje na rybách)
• prevažná väčšina žije v mori
• v sladkých vodách je pestrosť menšia
• živia sa mikroskopickými organizmami
• majú význam pre samočistenie vody
Zástupcovia
Korýtko rybničné
- náš najbežnejší druh
- žije v tečúcich
vodách
Škľabka veľká
- žije v stojatých
vodách
morské druhy
perlorodka
ustrica
trieda: HLAVONOŽCE
• dvojstranne súmerné
• nápadný vnútornostný vak tvorí za
hlavou dlhý trup
• vak je prekrytý plášťom
• plášťová dutina je otvorená dopredu
lievikovitým otvorom, ktorým vystreľujú
vodu pod tlakom, rýchlo unikajú pohybom
dozadu = reaktívny pohyb
• svalnatá noha sa premenila na 8 a viac
ramien, na ktorých môžu byť prísavky
• schránku nemajú alebo je redukovanáponára sa do tela = sépiová kosť
• v blízkosti análneho otvoru majú
atramentové žľazy – v nebezpečenstve
vylučujú tmavú tekutinu (obrana)
• dokážu meniť farbu podľa prostredia
• niektoré svetielkujú
• sú dravce (živia sa rybami aj veľrybami)
• žijú v teplých moriach alebo v hlbinách
oceánu
•
•
•
•
DS: žiabre
CS: uzavretá
ZS : komorové oči
NS : na ochranu mozgu slúži chrupka
- majú vyvinutú pamäť
• RS: gonochoristy s pohlavným dimorfizmom
- samce majú hektokotylové rameno
(ním sú prenášané spermie do
semenných schránok samíc)
- svadobné tance
- priamy vývin
Zástupcovia
sépia obyčajná
- najrozšírenejší druh
- žije v príbrežných
vodách teplých morí
- loví sa kvôli sépiovej
kosti (minerálny
výživa pre
domácich vtákov)
Osmonoh pobrežný
- patrí medzi
chobotnice
- žije v skalách
príbrežnej zóny
Kalmar
- patrí medzi veľké hlavonožce 
dosahuje veľkosť niekoľko desiatok
metrov