Vodné spoločenstvo

download report

Transcript Vodné spoločenstvo

Vodné spoločenstvo
Prírodoveda
4.ročník
Scarlett Salajová
Potok
Rieka
Rybník
Jazero
More
Oceán
V týchto vodných
spoločenstvách a v ich okolí
žijú rôzne rastliny a
živočíchy.
Prispôsobili sa životu vo
vode, na vodnej hladine a
na brehu.
Vodné a vlhkomilné
rastliny
Lekno
biele
Záružlie močiarne
Lekno biele
Vodná rastlina, ktorá
rastie v hlbšej stojatej vode. Má nápadné a
veľké plávajúce listy ale hlavne výrazné
biele kvety. Je zákonom chránená.
Nerastie v znečistených vodách.
U nás sa vyskytuje zriedka.
Záružlie močiarne
Vlhkomilná rastlina, ktorá nerastie vo vode,
ale vždy vo vlhkom prostredí – v močiaroch,
vlhkých lúkach a na brehoch riek. Jeho listy
sú srdcovitého tvaru, stonka je dutá a kvety sú
nápadné a žlté. Je slabo jedovatá!
Vodné živočíchy
Kapor
obyčajný
Šťuka severná
Kapor obyčajný
Je vodný živočích,
ktorý žije v rybníkoch a pomaly tečúcich
vodách. Živí sa vodnými rastlinami a
živočíchmi (všežravec). Poskytuje nám
chutné mäso. Kapor je naša
najvýznamnejšia chovná ryba.
Šťuka severná
Je dravá ryba, ktorá vládne v tečúcich aj
stojatých vodách. Živí sa malými rybami.
Jej telo je dobre prispôsobené na lov
(dlhé a štíhle) a v ústach má ostré zuby.
Živočíchy žijúce pri vode
Kačica
divá
V rybníkoch a stojatých vodách nájde
dostatok potravy kačica divá. Je všežravá.
Patrí medzi našu poľovnú pernatú zver.
SAMICA (kačica)
Životu vo vode je
SAMEC (káčer)
dobre prispôsobená:
-na nohách má plávacie
blany
-má mastné perie,
ktoré neprepúšťa vodu.
káčatká