ideologier - Friskolan Lust & Lära

Download Report

Transcript ideologier - Friskolan Lust & Lära

Ideologier
Vad tycker du?
Jag tycker att det är bra att Sverige
har en kung.
JA
Konservatism
NEJ
Socialism
Jag tycker att det är bra att det finns
friskolor
JA
Liberalism
NEJ
Socialism
Ensam är stark
Håller med
Liberalism
Håller inte
med
Socialism
Jämlikhet är viktigare än frihet
JA
Socialism
NEJ
Liberalism
En grupp kan styra bättre än en
individ
JA
Socialism
NEJ
Liberalism/Konservatism
Man ska vara rädd om traditioner
JA
Konservatism
NEJ
Socialism/Liberalism
Alla människor är jämlika
JA
Socialism
NEJ
Liberalism/Konservatism
Liberalismen
Grunder
• Liberalism kommer från latinets liber som
betyder fri.
• Varje människa ska ha frihet att bestämma
över sitt eget liv, annars är det inte möjligt
att skapa ett bra samhälle.
• Frihet är viktigast.
• Yttrandefrihet, religionsfrihet osv.
• Fri konkurrens
Politisk & Ekonomisk frihet
Politisk frihet innebär:
• Att man får säga och skriva vad man vill.
• Att man får starta partier och föreningar.
Ekonomisk frihet innebär:
• Att man ska få välja yrke själv
• Att man får äga
• Frihandel – handla med andra länder utan tullar.
Liberal attityd
•
•
•
•
Tolerant
Mot förbud
”Fördomsfri”
Intresserad av andra kulturer
När dök liberalismen upp?
• Medelklassen insåg att de hade kunskap och
pengar men inget inflytande.
• Adeln betalade lite skatter. Bönderna betalade
mycket.
• Upplysningen – man började lära sig nya saker.
• Franska Revolutionen 1789.
Liberalismen kommer till Sverige
• 1850-talet i Sverige
• Var först med att kräva rösträtt för kvinnor och
lika rösträtt. 1919.
• Mötte stort motstånd från de som ville att
Kungen skulle ha kvar sin makt och fortsätta
bestämma.
Liberalas syn på staten
• Staten ska ha så få uppgifter som möjligt.
- Lagar.
- Fungerande ekonomi.
• Behövs för att undvika kaos & våld.
• Ska lämna människor i fred.
• Men, staten måste hjälpa de som har ”otur” i
livet.
Hur ser liberala på ekonomin?
• Alla har rätt att ägna sig åt det yrke de tjänar
mest på.
• Den som är duktig och ambitiös blir
eftertraktad och tjänar bra.
• Konkurrens är bra.
• Tullar är dåligt.
• Skatterna ska vara låga.
Liberalism i Sverige
•
•
•
•
Införde demokratin i Sverige.
Folkpartiet är mest liberala
Moderaterna är också liberala
Har sällan haft makten i Sverige.
Kritik mot liberalismen
• Det är först och främst socialismen som är
kritisk.
• Säger att liberalism skadar de svaga.
• ”En människas lycka kan vara en annans
olycka”.
Fundera?
• Är Sverige ett liberalt land?
- Ge exempel.
• Vad är positivt och negativt med liberalismen?
- Varför då?
Socialism
Grunder
• Socialist kommer från latin socius som
betyder kamrat.
• Fria och jämlika människor
• Solidaritet
• Välfärdssamhälle
• Staten ska styra ekonomi
• Staten ska äga företag
Ord om socialismen
Ӂt var och en efter hans behov, av var och en
efter hans förmåga.”
Socialismens historia
• Kommer under Industriella revolutionen.
• Arbetarrörelsen ville att egendom skulle
ägas gemensamt.
• Arbetarna skulle äga fabrikerna och
maskinerna.
Socialismens historia i Sverige
• Vid mitten av 1800-talet var Sverige extremt
fattigt, folk svalt.
• Ca 1 miljon svenskar emigrerade till Amerika.
• Samtidigt omvandlades Sverige sakta från
bonde- till industrisamhälle.
• Detta hade redan hänt ute i Europa.
Syn på människan
• Människan är en kollektiv (grupp)varelse.
• Kollektivet är bäst på att lösa ekonomiska
problem.
• Människor är jämlika.
Syn på staten
•
•
•
•
Staten ska vara stark.
Staten ska ansvara för välfärden.
Skolor, sjukvård, äldrevård, försvar, polis osv.
Höga skatter
Syn på ekonomin
• Staten ska styra vad och hur mycket som
tillverkas och vad det ska kosta.
• Staten ska också bestämma om löner.
• Då kan staten få bort ekonomiska skillnader.
Socialismen i Sverige idag
• Socialdemokraterna
• Vänsterpartiet
• Miljöpartiet
• Socialdemokraterna har styrt Sverige mest.
Kritik
• Människor blir osjälvständiga och dåliga på att
ta initiativ.
• Människor kan inte själva påverka sin
livssituation tillräckligt.
Fundera!
• Är Sverige ett socialistiskt land?
- Ge exempel.
• Sverige är ett av de länder i världen med högst
skatt? Vilka är för och nackdelarna med det?
- Ge exempel.
• Vad är bra och vad är dåligt med socialismen?
- Varför?
Ekologism
Grundidé & nyckelord
• Ekologism betyder hushållning med naturens
resurser.
• Långsiktigt perspektiv, tänka på kommande
generationer.
• Solidaritet, inte bara med människor utan
även med djur.
• Så mycket som möjligt ska hämtas från
närområdet ex. lokalproduceras.
Historia
• Ekologismen uppkommer på 1800-talet.
• Vissa arter, till exempel älg, björn och
varg, började bli alltmer sällsynta. Man
hade helt enkelt jagat dem för hårt.
• Radikal idé när den kommer.
• Industrin börjar gå på högvarv,
ekologismen tar fart.
• Tjernobyl & Harrisburg
Drömsamhället
•
•
•
•
•
•
Småskaligt.
Enkelt liv.
Vi ska gå ”tillbaka” till som det var förut.
Konsekvenstänkande.
Inga stora industrier och städer.
Medvetenhet.
Syn på människan
• Människan måste var fri att göra som hon vill,
men:
– Människan är en del av någonting större.
– Hon får inte utnyttja naturen så att resurserna tar
slut.
– Människan står inte över djuren.
– Människan måste ta ansvar.
Syn på staten
• Staten har ett stort ansvar.
• Staten måste styra ekonomin och politiken så
att den tar hänsyn till miljön och naturen.
• Beslut ska decentraliseras = besluten ska tas
nära.
Syn på demokrati
• Ekologismen är varken höger eller vänster.
• Direktdemokrati är bra.
• Alla som berörs av besluten ska vara med och
bestämma.
Syn på ekonomi
• Sådant som skadar miljön ska vara dyrt.
• Ekonomin får inte påverka naturen för mycket.
• Resurser ska fördelas om och fördelas
jämnare.
• Behov vs. Begär = Vad behöver vi egentligen?
• Överkonsumtionen måste ta slut.
Ekologismen i Sverige
• 1976 gick man till val med kärnkraftsmotstånd som
sin största fråga och fick hela 24 % av rösterna.
• 1981 får Sverige sitt första ekologiska parti =
Miljöpartiet.
Kritik mot ekologismen!
• Vi är på väg ”bakåt”.
• Svårt att genomföra, det moderna samhället
har gått för långt.
• Människa vs. Djur.
Filmtajm!
Mediecentrum: Ideologiernas Historia Del 1
Konservatismen
Bakgrund
• Kommer från latinets conservare = bevara
• Uppkom för att försvara samhället mot
revolutionerna.
Grunder
• Samhället ska utvecklas långsamt, inte genom
revolution.
• Bevara kyrkan, militären och monarkin.
• Traditioner är bra.
Konservatismens historia
• Svar på revolutionen i Frankrike och den
industriella revolutionen i England.
• Konflikt mellan liberala och konservativa.
• Konservativa ville ha kvar kungen
• Ville inte ge röst rätt till alla och speciellt inte
till kvinnor.
• Rikas röster skulle vara mera värda.
• Nu tycker inga konservativa så.
Syn på staten och människan
• Människan är svag och oförnuftig och behöver
hjälp av staten.
• De starka och kloka ska styra de andra.
• Staten ska beskydda människan.
• Vi offrar en del av vår frihet för att få skydd.
• Lagar, domstolar, polis och militär behövs för
att skydda människor.
• Staten ska vara stark eftersom den skyddar
traditioner och kultur.
Syn på ekonomin
• Ekonomin ska staten låta bli så mycket som
möjligt.
• Man måste tänka på moralen när man
tjänar pengar.
• Det är normalt att alla inte har lika mycket
pengar.
• Staten ska se till att de som har det sämst
ställt får det bättre.
Konservativa i Sverige
• Inget parti i Sverige är enbart konservativt.
• De konservativa partierna är också liberala.
• Kristdemokraterna bygger också mycket på
kristendomens värderingar.
Konservatismen har ändrats
• Idag vill alla konservativa att det ska vara
lika rösträtt för alla.
• Idag vill man att kvinnor ska få rösta.
• Idag vill man ha kvar kungahuset men för
den delen inte ge den politiska makten till
kungen.
Kritik mot konservatismen
• Trögt!
• Försvarar klassamhället.
• Omodernt att vilja ha kvar kronan, korset och
svärdet.
Att diskutera!
• Hur konservativ är du?
• Är Sverige ett konservativt land?
• Vad är bra och dåligt med konservatismen?
Feminism
Grundidé & Nyckelord
•
•
•
•
Jämlikhet mellan män & kvinnor.
Kvinnan är idag en del av förtryck
Löneskillnader ska bort.
Kvinnors livsutrymme begränsas.
Feminismens mål
• Feminismen vill att kvinnor ska få halva
makten i samhället = inget patriarkat.
• Kvotering.
• Lika löner för lika arbete.
• Lika föräldraledighet.
• Ta itu med kvinnovåldet.
• Feminister ska inte behövas!
Historia
• Antikens Grekland – Platon sa att en ideal stat
måste ha med kvinnorna.
• Franska revolutionen
• Mitten av 1800-talet skapas många
kvinnoorganisationer
• Kvinnor hade då ingen rösträtt, arvsrätt, dålig
utbildning, dåliga arbeten och var omyndiga.
Syn på människan
• Det finns inga biologiska skillnader när man
föds.
• Könet är en social konstruktion.
• Könet borde inte få sätta hinder för att
förverkliga drömmar.
Syn på demokratin
• Samhället ska vara jämställt.
• Kvinnor ska ha lika rättigheter som män.
• Jämlikhetskampen har drivits av män för män.
Syn på staten
• Staten står idag för ett förtryck av kvinnan.
• Det vore bra att lagstifta om t.ex.
föräldraledigheten.
• Staten måste ”hjälpa” samhället att gå mot
jämlikhet mellan kvinnor och män.
Feminismen i Sverige idag
• Alla partier säger att de är feminister.
• FI fick 0,4% i riksdagsvalet 2010.
Kritik mot feminismen!
• Kritikerna menar att feministerna ser allt ur ett
könsperspektiv, även där det inte är relevant.
• Män får ta ett kollektivt ansvar.
Kommunism
Grundidé & nyckelord
• Ordet kommer från latinets communis =
gemensam.
• Allt ska ägas gemensamt – inga privata företag
• Väldigt lik socialismen
• Samhället ska vara klasslöst!
• Kapitalismen ska bort!
Historia
• Imperalismen hade lett till kapitalism.
• Den moderna kommunismen uppstår i
samband med Ryska revolutionen 1917.
• Socialisterna ville att utvecklingen skulle gå
långsamt. Kommunisterna ville att det skulle
gå fort – revolution!
Syn på människan
• Människan ska göra det som är bäst för
gruppen.
• Alla är jämlika.
• Man ska dela på allt.
Syn på staten
• Staten ska vara stark.
• Staten ska äga företagen
• Staten ska bestämma vad som ska produceras
och hur mycket.
Kommunismen i Sverige
• Inget enbart kommunistiskt parti i Sverige
idag.
• Vänsterpartiet var kommunistiskt fram till
1990.
• Idag har ordet ofta en negativ klang.
Kritik mot kommunismen
• Revolution är inte ett bra sätt att ändra på ett
samhälle.
• God idé, men den är inte genomförbar
(Orwells Djurfarmen).
Filmtajm!
Mediecentrum: Ideologiernas Historia Del 2