Politiska ideologier

Download Report

Transcript Politiska ideologier

Politiska ideologier
Ideologisk frågesport
”För mig betyder traditionen väldigt mycket. Man ska vara
stolt över sin historia”
”Staten idag har alldeles för stor makt över medborgarna,
man blir ju nästan behandlad som en barnunge”
"Klyftorna som finns i samhället mellan rika och fattiga är
det absolut största problemet som finns.”
"För mig betyder styrka, krig och våld väldigt mycket. När
de starka får bestämma så blir samhället gott. Gullar man
med de svaga grupperna för mycket så kommer nationen
att falla sönder så småningom."
Politiska ideologier
Liberalism
Konservatism
Socialism
Fascism och nazism
Ekologism
Feminism
Liberala kärnvärden
Yttrandefrihet
Religionsfrihet
Människors lika värde
Näringsfrihet och konkurrens
Frihandel
Privat äganderätt
Marknadsekonomi
Valfrihet för individen
Liberalismen förgreningar
KLASSISK LIBERALISM
Individens rättigheter
Marknadsekonomi
SOCIAL LIBERALISM
Grundtrygghet och socialt skyddsnät
Nyliberalism
Frihandel, fri konkurrens
Minimal stat
Konservatism
Konservatismens
förgreningar
Konservatism
Hierarkiskt samhälle
Traditioner
Social konservatism
Bekämpa fattigdom
Värdekonservatism
Traditionella värderingar
Stränga straff
Socialism
Socialismens förgreningar
Socialism
Anarkism och
syndikalism
Kommunism
Socialdemokrati
• Det klasslösa samhället
• Kontrollera produktionsmedlen
• Revolution, krossa kapitalismen och avskaffa
staten
• Revolution, avskaffa kapitalism och statligt ägande
• Proletariatets diktatur
• Gradvisa reformer
• Demokrati
Andra ideologier
Feminism
Jämställdhet
Ekologism
Hållbar utveckling
Fascism
och nazism
den starkes rätt,
militarism,
antidemokratisk
Könsmaktsordning
Antisemitism och
rasism
Ideologisk frågesport
1. Traditionen är viktigast
2. Friheten är viktigast
3. Trygghet och rättvisa är viktigast
4. Miljön och en hållbar utveckling är viktigast
5. Jämställdheten är viktigast
6. Klasskampen är det viktigast
7. Den starkes överlevnad är viktigast
VÄNSTER
HÖGER
Ekonomisk
vänster
Mitten
Ekonomisk
höger
Stor offentlig
sektorn, social
jämställdhet och
höga skatter
Socialt skyddsnät,
Fri marknad och
konkurrens
Liten offentlig
sektor, låga skatter
Socialistiska och
socialdemokratiska
politiker
Socialliberalism
Nyliberalism
Vänster vs. höger
Vänster
Syn på ägande
Grundläggande
inriktning
Ekonomiskt system
Statens roll
Lön
Finansiering av
nyttigheter
Höger
Traditionell uppdelning
Marxist
Anarkist
Socialist
Liberal
Konservat
Monarkist Fascist
iv
LÄNGST TILL
VÄNSTER
Anarkist
Socialist
LÄNGST TILL
VÄNSTER
LÄNGST TILL
HÖGER
Socialdemo
Liberal
krat
Konservati
v
Nationalist
LÄNGST TILL HÖGER
Andra uppdelningar
Miljö vs.
Tillväxt
Nationell vs.
Internationell
Öppen vs.
Slutet
samhälle
Religiös vs.
Sekulär
Ideologisk frågesport
•
"Om utvecklingen i samhället ska gå framåt är det viktigt att det finns
konkurrens där de duktiga företagen överlever och de dåliga företagen
får gå i konkurs.”
•
Hållbar utveckling borde vara ett kärnämne på gymnasieskolan
•
Det är viktigt att män och kvinnor tar ut lika föräldraledighet för att skapa
ett mer jämställt samhälle
•
Det är nödvändigt höja skatterna på bensin och flygresor för att få folk
att välja mer miljövänliga alternativ
•
Ibland är det nödvändigt att höja skatten för att kunna garantera lika
vård och skola för alla
•
Att avreglera/privatisera vård och skola ökar kvaliteten på densamma
Ideologisk frågesport
• "För mig är det viktigt att skolan inte anpassar sig för mycket till
dagens samhälle. Mycket var bättre förr, innan McDonald’s,
gängbråk och skilsmässor blev vanligt. Låt skolan stå för de
värderingar som fanns före dessa problem.”
• "För mig är det livsviktigt att maten som serveras i skolan är bra
och gratis. Annars blir det bara de elever med rika föräldrar
som får bra mat i magen."
• Jag tycker inte att friskolor är en vidare bra idé. Då kommer de
elever med rika föräldrar gå i vissa skolor och elever med
fattiga föräldrar gå i andra skolor. Bättre är att alla skolor ägs
av staten eller kommunen."
• Det är viktigt att företagen får lätt att säga upp personal för
att skapa en nödvändig flexibel arbetsmarknad
marxism
Social
demokrati
V
JA
JA
S
?
JA
?
MP
Social
liberalism
Nyliberalis
m
Konservatis
m
Ekologism
Feminism
JA
JA
JA
?
JA
JA
JA
C
JA
JA
FP
JA
JA
KD
JA
JA
JA
M
JA
JA
JA
SD
?
JA
JA
Nationalism
Högerpopul
ism
JA
JA
Socialis
m
Solidaritets
partiet
Balanspartiet
Frihetspartiet
Värdepartiet
Gemenskaps
partiet
Social
demokrati
Social
liberalism
Nyliberalis
m
Konservatis
m
Ekologism
Feminism
Nationalism
Högerpopul
ism
Vänster vs. höger
Vänster
Syn på ägande
Grundläggande
inriktning
Ekonomiskt system
Statens roll
Lön
Finansiering av
nyttigheter
Höger