Državni univerzitet u Novom Pazaru

Download Report

Transcript Državni univerzitet u Novom Pazaru

Državni univerzitet u
Novom Pazaru
ULOGA I DOPRINOS
STUDENATA OBEZBEĐENJU
KVALITETA RADA DUNP
Fikret Halilović, predsednik Studentskog parlamenta, DUNP
ULOGA I DOPRINOS STUDENATA OBEZBEĐENJU
KVALITETA RADA DUNP
• FORMIRANJE STUDENTSKOG PARLAMENTA
DRŽAVNOG UNIVERZITETA U NOVOM PAZARU
• Prvi put se kao deo visokog obrazovanja Studentski parlament pominje
kao mogućnost u Zakonu o univerzitetu iz 2002. godine, pri čemu je njegov
status ovim zakonskim rešenjem ostao nedorečen i vrlo mali broj fakulteta
je formirao svoj studentski parlament.
• Zakon o visokom obrazovanju definiše studentski parlament kao organ
fakuleta, pored Saveta fakulteta i nastavno-naučnog veća.
ULOGA I DOPRINOS STUDENATA OBEZBEĐENJU
KVALITETA RADA DUNP
Član 56.
• Studentski parlament je organ visokoškolske ustanove i visokoškolske jedinice koja ima
organ upravljanja i upisane studente.
• Način izbora i broj članova studentskog parlamenta utvrđuje se opštim aktom
visokoškolske ustanove.
• Pravo da biraju i da budu birani za člana studentskog parlamenta imaju svi studenti
visokoškolske ustanove, odnosno visokoškolske jedinice, upisani na studije u školskoj
godini u kojoj se bira studentski parlament.
• Mandat šlanova studentskog parlamenta traje godinu dana.
• Izbor članova studentskog parlamenta održava se svake godine u aprilu, tajnim i
neposrednim glasanjem.
• U cilju ostvarivanja prava i zaštite interesa studenata, studentski parlament bira i razrešava
predstavnike studenata u organima visokoškolske ustanove, odnosno visokoškolske
jedinice, kao i u organima drugih ustanova u kojima su zastupljeni predstavnici studenata,
u skladu sa statutom ustanove.
ULOGA I DOPRINOS STUDENATA OBEZBEĐENJU
KVALITETA RADA DUNP
• FUNKCIJA PARLAMENTA
• Pogrešno je misliti da je zadatak studentskog parlamenta da se iza
zatvorenih vrata bavi nekom „studentskom politikom“.
• Funkcija Studenskog parlamenta je da predstavlja sve studente
Univerziteta i zastupa volju svih studenata.
• Studentski parlament ima zadatak da ostvaruje prava i štiti interes svih
studenata Univerziteta.
• Studentski parlament kao najviši oblik studentskog predstavljanja ima u
svojoj nadležnosti izbor svih studentskih predstavnika u organe
Univerziteta, odnosno sva tela na kojima se donose odluke od značaja za
studente.
STUDENT PROREKTOR
ULOGA I DOPRINOS STUDENATA OBEZBEĐENJU
KVALITETA RADA DUNP
• STUDENT PROREKTOR
• Na inicijativu Studentskog parlamenta Univerzitet je 2008. godine
pokrenuo proceduru za izbor prvog studneta prorektora DUNP.
• Konkretan zadatak i nadležnost studenta prorektora je da vodi računa o
kvalitetu i kontroli nastave i nastavnog procesa, i da sam učestvuje i
reformi i unapređenju nastavnog procesa.
• Student prorektor je član rektorskog kolegijuma.
• Student prorektor DUNP je u stalnom kontaktu sa studentima i
predstavnja najbližu vezu između studenata i nastavnog osoblja, kao i
same uprave Univerziteta.
ULOGA I DOPRINOS STUDENATA OBEZBEĐENJU
KVALITETA RADA DUNP
• STUDENTSKI PARLAMENT I KANCELARIJA ZA KVALITET I
KONTROLU NASTAVE I NASTAVNOG PROCESA
• ANKETE UNIVERZITETA ( CENTAR ZA QA)
• ANKETE STUDENTSKOG PARLAMENTA DUNP
• PARAMETRI ZA ANKRETIRANJE
ULOGA I DOPRINOS STUDENATA OBEZBEĐENJU KVALITETA
RADA DUNP
Sistem evaluacije studijskih programa i pedagoškog
rada nastavnika kroz upitnike na Državnom
univerzitetu u Novom Pazaru
Evaluacija studijskih programa i pedagoškog rada nastavnika je organizovana kroz upitnike i u tom
smislu iskorišćeni su i prilagođeni upitnici koje koristi Evropska asocijacija studenata, a
karakteristični su po sadržajnosti i jednostavnosti.
Za evaluaciju Državnog univerziteta u Novom Pazaru koriste se dve vrste upitnika:
-
Upitnik o pedagoškom radu nastavnika i saradnika
Upitnik o vrednovanju studijskog programa, nastave i uslova rada
Upitnici se prosleđuju predstavnicima studentskog parlamenta koji si zaduženi za distribuiranje i
kasnije prikupljanje ovih upitnika. Nakon završetka anketnog procesa sledi unos podataka iz
upitnika u sačinjenu bazu i onda se vrši statistička obrada podataka. Na osnovu obrađenih
podataka dobija se detaljni Izveštaj o vrednovanju studijskih programa, nastave i uslova rada
(Nalazi se na sajtu www.np.ac.rs) i Izveštaj o pedagoškom radu nastavnika i saradnika.
ULOGA I DOPRINOS STUDENATA OBEZBEĐENJU
KVALITETA RADA DUNP
ULOGA I DOPRINOS STUDENATA OBEZBEĐENJU
KVALITETA RADA DUNP
• CENTAR ZA OBEZBEĐENJE KVALITETA
• U cilju što kvalitetnijeg nastavnog procesa, Univerzitet je osnovao Centar
za obezbeđenje kvaliteta.
• Zadaci Centra:
- Permanentna implementacija kulture kvaliteta u sve aspekte
delovanja DUNP
- Izgradnja institucionalnih mehanizama koji će obezbediti
kontiuninarno poboljšanje kvaliteta
- Donošenje i usvajanje sandarda i postupaka za obezbeđenje
kvaliteta
Komisije u čijem sastavu
su studenti
• Komisija za kontrolu i osiguranje kvaliteta nastave
• Komisija za analizu efikasnosti studiranja i opterećenja
studenata
• Komisija za praćenje, unapređenje i kontrolu kvaliteta
naučno-istraživačkog rada
ULOGA I DOPRINOS STUDENATA OBEZBEĐENJU
KVALITETA RADA DUNP
• UČESTVOVANJE U RADU UPRAVE UNIVERZITETA
• Kao posebnu činjenicu izvajamo da rukovodstvo Studentkog palramenta
ima blisku saradnju i stalan kontakt sa Upravom Univerziteta.
• Najsvežiji primer za to je nedavno završeno rangiranje studenata za
budžet. Naime, komisiju za rangiranje su činili prorektor za nastavu, šef
studentske službe i student prorektor.
ULOGA I DOPRINOS STUDENATA OBEZBEĐENJU
KVALITETA RADA DUNP
OSTALE AKTIVNOSTI U OBLASTI
OBEZBEĐENJA KVALITETA NASTAVE
•
•
•
•
•
•
•
•
RAZMENA STUDENATA
ETC
PUBLIKACIJE
TRIBINE
SEMINARI
STUDENTSKA PRAKSA
SPORTSKE AKTIVNOSTI
…
PITANJA?
HVALA NA PAŽNJI