Projekt BeRi – od ideje do realizacije Frida Bišćan

Download Report

Transcript Projekt BeRi – od ideje do realizacije Frida Bišćan

8. savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj Sveti Martin na Muri, 18.-21. svibnja 2011.

8. savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj Sveti Martin na Muri, 18.-21. svibnja 2011.

  osigurati jednake mogućnosti za sve građane u korištenju pristupa znanju i informacijama bez obzira na dob, rasu, spol, vjersku ili nacionalnu pripadnost, jezik, kulturno porijeklo i obrazovanje narodna knjižnica dužna je osigurati odgovarajući broj naslova na jezicima manjina ili etničkih zajednica 8. savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj Sveti Martin na Muri, 18.-21. svibnja 2011.

   Model središnjih knjižnica za nacionalne manjine – uspostavljen 1991. godine Do 1999. godine osnovano je pri narodnim knjižnicama devet središnjih knjižnica nacionalnih manjina 1993. - Gradska knjižnica «Ivan Goran Kovačić» postaje Središnja knjižnica Slovenaca 8. savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj Sveti Martin na Muri, 18.-21. svibnja 2011.

  Suradnja s lokalnom zajednicom, udrugama, društvima, ustanovama, ministarstvima, veleposlanstvima Nabava, obrada i distribucija knjižne i ostale građe Programi     Izložbe Tribine Predavanja Glazbene večeri 8. savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj Sveti Martin na Muri, 18.-21. svibnja 2011.

  pravni i financijski instrument Europske unije za razdoblje od 2007. do 2013. godine, namijenjen je za države kandidatkinje ili potencijalne kandidatkinje, a sastoji se od pet različitih komponenti područje kulture podupire se isključivo komponentom II. Programa koji se odnosi na prekograničnu suradnju 8. savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj Sveti Martin na Muri, 18.-21. svibnja 2011.

  Program razvoja kojega su zajednički osmislile Slovenija i Hrvatska u cilju rješavanja zajedničkih problema i iskorištavanja dijeljenih potencijala u predstojećem sedmogodišnjem razdoblju. Program sufinancira Europska unija (EU) unutar Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA).

8. savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj Sveti Martin na Muri, 18.-21. svibnja 2011.

  Prvi zajednički poziv na dostavu prijedloga projekata bio je objavljen 20. 6. 2008.

Kolovoz 2008. - Zaključak o pokretanju pripremne faze projekta „Knjige bez putovnice“ za prijavu na raspisani natječaj IPA - Programa prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2007.-2013.

8. savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj Sveti Martin na Muri, 18.-21. svibnja 2011.

I. prioritet - Gospodarski i društveni razvoj Treća mjera Poticanje kulturne i društvene razmjene prijenos znanja i iskustava, razmjena kulturnih sadržaja i aktivnosti važnih za svakodnevni život stanovnika i za razvoj programskog područja, stvaranje zajedničkog kulturnog i društvenog prostora na području slovensko hrvatske granice 8. savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj Sveti Martin na Muri, 18.-21. svibnja 2011.

     Upravljanje projektom Organizacija međukulturalne razmjene Međunarodni stručni skup Okrugli stol „Knjige bez putovnice“ Vidljivost projekta 8. savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj Sveti Martin na Muri, 18.-21. svibnja 2011.

   

Organiziranje tečajeva za učenje slovenskog i hrvatskog jezika Razmjena kulturnih sadržaja

a/ Tematske izložbe i događanja

  

b/ Međunarodni stručni skup c/ “Upoznajmo susjede” (radionica za djecu) d/ ”Slovenski dani” i “Hrvatski dani” Poticanje prekogranične razmjene knjiga između dviju knjižnica uključenih u projekt Promocija projekta

8. savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj Sveti Martin na Muri, 18.-21. svibnja 2011.

 Zadani vremenski okvir trajanja projekta – od 1.10.2009. do 31.12.2011. godine  Ukupna vrijednost : 95.989,63 € Europska unija sufinancira 85%, tj. 81.591,19 € Grad Karlovac sufinancira preostalih 15 % 8. savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj Sveti Martin na Muri, 18.-21. svibnja 2011.

 Polaznici tečaja  Djeca u radionicama  Kulturni djelatnici  Znanstvenici  Pripadnici manjina 8. savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj Sveti Martin na Muri, 18.-21. svibnja 2011.

  Edukacijski materijal Književne i znanstvene tribine   Znanstveni skupovi Međunarodne izložbe  Zbornici sa skupova  Promotivni materijali 8. savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj Sveti Martin na Muri, 18.-21. svibnja 2011.

POTPISIVANJE SPORAZUMA Novo Mesto, 19. ožujka 2010.

8. savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj Sveti Martin na Muri, 18.-21. svibnja 2011.

8. savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj Sveti Martin na Muri, 18.-21. svibnja 2011.

Mladen Bolfek Nataša Mirtič 8. savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj Sveti Martin na Muri, 18.-21. svibnja 2011.

Irena Lukšić Nejc Gazvod Razgovor vodi Jadranka Matić Zupančič a 8. savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj Sveti Martin na Muri, 18.-21. svibnja 2011.

Međunarodni stručni skup Tečaj slovenskog jezika 8. savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj Sveti Martin na Muri, 18.-21. svibnja 2011.

 Unaprijeđeno znanje jezika susjeda  Podignuta razina svijesti o potrebi tolerantnog ponašanja   Poznavanje kulture susjeda Unaprijeđena prekogranična kulturna suradnja 8. savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj Sveti Martin na Muri, 18.-21. svibnja 2011.