Gordana Miolin, Gradska knjižnica Marka Marulića u Splitu

Download Report

Transcript Gordana Miolin, Gradska knjižnica Marka Marulića u Splitu

Slide 1

G O R D A N A M IO L IN
G R A D S K A K N JIŽ N IC A
M A R K A M A R U L IĆ A U S P L IT U
e-m a il: gord an a.m iolin @ g k m m .h r

GRADSKA KNJIŽNICA MARKA MARULIĆA U SPLITU
MULTIKULTURALNO SREDIŠTE OTVORENO
ZA PRIPADNIKE NACIONALNIH MANJINA

8. savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj - Sveti Martin na Muri, 18. – 21. svibnja 2011.


Slide 2

G O R D A N A M IO L IN
G R A D S K A K N JIŽ N IC A
M A R K A M A R U L IĆ A U S P L IT U
e-m a il: gord an a.m iolin @ g k m m .h r

23. siječnja 2008. Gradska knjižnica Marka Marulića u
Splitu uselila u novi prostor 2 800 m2 u ulici Slobode 2.
8. savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj - Sveti Martin na Muri, 18. – 21. svibnja 2011.


Slide 3

G O R D A N A M IO L IN
G R A D S K A K N JIŽ N IC A
M A R K A M A R U L IĆ A U S P L IT U
e-m a il: gord an a.m iolin @ g k m m .h r

Zbirka strane knjige ima:
6404 svezaka knjiga

4650 svezaka knjiga za
odrasle korisnike

1754 svezaka knjiga za
djecu

Po brojnosti svezaka na
svjetskim jezicima
prednjače knjige na:
• engleskom
• francuskom
• njemačkom
• talijanskom
• ruskom
jeziku

8. savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj - Sveti Martin na Muri, 18. – 21. svibnja 2011.


Slide 4

G O R D A N A M IO L IN
G R A D S K A K N JIŽ N IC A
M A R K A M A R U L IĆ A U S P L IT U
e-m a il: gord an a.m iolin @ g k m m .h r

Ustav Republike Hrvatske pod pojmom nacionalna
manjina podrazumijeva skupinu brojčano manju od
ostatka stanovništva neke države.
Pripadnici nacionalnih manjina imaju etničke, vjerske ili
jezične karakteristike različite od ostatka stanovništva i
žele sačuvati svoju kulturu, vjeru ili jezik.
Narodna knjižnica kao središte lokalne zajednice izvor je
i stjecište znanja i kultura svih građana bez obzira na
dob, spol, nacionalnost i vjeru.

8. savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj - Sveti Martin na Muri, 18. – 21. svibnja 2011.


Slide 5

G O R D A N A M IO L IN
G R A D S K A K N JIŽ N IC A
M A R K A M A R U L IĆ A U S P L IT U
e-m a il: gord an a.m iolin @ g k m m .h r

Brojčana zastupljenost nacionalnih manjina u Gradu Splitu
prema popisu iz 2001. god.:
Albanaca 313
Bošnjaka 457
Crnogoraca 445
Mađara 127
Makedonaca 280
Nijemaca 55
Srba 3 047
Slovenaca 493
Talijana 72
Rusa 85
Židova 42
Nacionalne manjine koje njeguju jezik, običaj i kulturu kroz udruge su slovenska,

talijanska, crnogorska, srpska, makedonska, ruska manjina.
Svojim radom potvrđuju da kultura u Splitu povezuje narode i oplemenjuje njihove
međusobne odnose.
8. savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj - Sveti Martin na Muri, 18. – 21. svibnja 2011.


Slide 6

G O R D A N A M IO L IN
G R A D S K A K N JIŽ N IC A
M A R K A M A R U L IĆ A U S P L IT U
e-m a il: gord an a.m iolin @ g k m m .h r

Suradnja GKMM u Splitu sa nacionalnim manjinama

Udruga Horus – Centar
ruskog jezika i kulture i
GKMM otvaraju izložbe pod
nazivom Hrvatsko-ruska
matryoshka i izložbu ruskih
umjetnika Darie Lepkove i
Aleksandra Ionova.
8. savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj - Sveti Martin na Muri, 18. – 21. svibnja 2011.


Slide 7

G O R D A N A M IO L IN
G R A D S K A K N JIŽ N IC A
M A R K A M A R U L IĆ A U S P L IT U
e-m a il: gord an a.m iolin @ g k m m .h r

Raznolikost fonda na jezicima nacionalnih manjina u GKMM Split
Po brojnosti svezaka na
jezicima nacionalnih
manjina prednjače
knjige na:
• talijanskom
• ruskom
• srpskom
• bošnjačkom
• crnogorskom
• makedonskom
• romskom
• slovenskom
jeziku
8. savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj - Sveti Martin na Muri, 18. – 21. svibnja 2011.


Slide 8

G O R D A N A M IO L IN
G R A D S K A K N JIŽ N IC A
M A R K A M A R U L IĆ A U S P L IT U
e-m a il: gord an a.m iolin @ g k m m .h r

Od 1992. god. u Splitu djeluje
slovensko kulturno društvo “Triglav”
u koje je učlanjeno 304 člana.
Posjeduju knjižnicu sa 3 000 naslova
od kojih 85% na slovenskom jeziku.
Fond je sakupljan tijekom godina
donacijom građana.
Nije stručno obrađen (katalogiziran –
klasificiran), a na police je složen po
abecedi pisaca.

8. savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj - Sveti Martin na Muri, 18. – 21. svibnja 2011.


Slide 9

G O R D A N A M IO L IN
G R A D S K A K N JIŽ N IC A
M A R K A M A R U L IĆ A U S P L IT U
e-m a il: gord an a.m iolin @ g k m m .h r

Od 1995. god. u Splitu djeluje
Hrvatsko–talijansko kulturno
društvo “Dante Alighieri” u kojem
je učlanjeno 100 članova.
Posjeduju knjižnicu sa 1 000
svezaka knjiga iz područja lijepe
književnosti kao i priručnike za
edukaciju talijanskog jezika.
Fond nije stručno obrađen.

8. savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj - Sveti Martin na Muri, 18. – 21. svibnja 2011.


Slide 10

G O R D A N A M IO L IN
G R A D S K A K N JIŽ N IC A
M A R K A M A R U L IĆ A U S P L IT U
e-m a il: gord an a.m iolin @ g k m m .h r

METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA
Za potrebe ovoga rada provedeno je istraživanje u
kulturnom društvu Slovenaca „Triglav“ i u Hrvatskotalijanskom kulturnom društvu „Dante Alighieri“ Split o
korištenju usluga Gradske knjižnice Marka Marulića u
Splitu.
Metoda provedbe istraživanja bila je anketa, pri čemu
je bio korišten anketni upitnik sa osam pitanja.
Anketa se provodila od 1. ožujka do 15. travnja 2011.

8. savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj - Sveti Martin na Muri, 18. – 21. svibnja 2011.


Slide 11

G O R D A N A M IO L IN
G R A D S K A K N JIŽ N IC A
M A R K A M A R U L IĆ A U S P L IT U
e-m a il: gord an a.m iolin @ g k m m .h r

5) Je li prostor u Udruzi dostatan za održavanje kulturnih događanja?
a) DA
b ) NE
c) DJELOMIČNO
ODGOVOR : DJELOMIČNO
NE
(“Triglav”)
(“Dante Alighieri”)

ANKETA
1) Koje potrebe za literaturom zadovoljava knjižnica Vaše Udruge ?
ODGOVOR :

LIJEPA KNJIŽEVNOST

2) Imate li potrebu osim svoje knjižnice u Udruzi koristiti i Gradsku
knjižnicu Marka Marulića u Splitu i koliko je koristite ?

6) Imate li potrebu za promocijama knjiga, predavanjima i susretima
sa suvremenim književnicima, kulturnim djelatnicima i sveučilišnim
profesorima – matične države ?
a ) DA
b ) NE
ODGOVOR : DA

ODGOVOR : DA i KORISTIM JE DOSTA
3) Koju vrstu literature želite čitati na materinjem jeziku?

a ) DA
b ) NE

ODGOVOR : KNJIŽEVNOST
4) Pronalazite li literaturu na svom jeziku u Gradskoj knjižnici
Marka Marulića?
a) na materinjem jeziku
b) prevode na hrvatski jezik
ODGOVOR : PREVODE I TO UGLAVNOM

7) Jeste li do sada ostvarili suradnju s Gradskom knjižnicom Marka
Marulića na organiziranju takvih događanja?

KLASIKE

ODGOVOR : NE
(“Triglav”)

ODGOVOR : DA
(“Dante Alighieri”)

8) Vidite li u suradnji s Gradskom knjižnicom Marka Marulića u Splitu
mogućnost poboljšanja kvalitete kulturnog življenja nacionalnih
manjina u Splitu ?
a ) DA
b ) NE
ODGOVOR: DA

8. savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj - Sveti Martin na Muri, 18. – 21. svibnja 2011.


Slide 12

G O R D A N A M IO L IN
G R A D S K A K N JIŽ N IC A
M A R K A M A R U L IĆ A U S P L IT U
e-m a il: gord an a.m iolin @ g k m m .h r

Anketa je provedena na uzorku od
30 ispitanika, članova Slovenskog
kulturnog društva „Triglav“, što
iznosi 10% od ukupnog broja
članova Udruge,
a isti broj ispitanika anketiran je u
Hrvatsko-talijanskom kulturnom
društvu „Dante Alighieri“ Split, što
iznosi 30 % od ukupnog broja
članova Udruge.
Anketa je pokazala da među članovima oba kulturna društva postoji interes za suradnju sa
Gradskom knjižnicom Marka Marulića, da im njen prostor otvara perspektive boljeg rada, druženja i
organiziranja književnih večeri, okruglih stolova i uopće upoznavanja sa ostalim manjinama Grada
Splita.
8. savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj - Sveti Martin na Muri, 18. – 21. svibnja 2011.


Slide 13

G O R D A N A M IO L IN
G R A D S K A K N JIŽ N IC A
M A R K A M A R U L IĆ A U S P L IT U
e-m a il: gord an a.m iolin @ g k m m .h r

MOGUĆI OBLICI DALJNJE SURADNJE
• povećanje nabave knjiga književnika pripadnika nacionalnih manjina
• razvijanje međuknjižnične posudbe s knjižnicama pojedinih udruga
• uspostavljanje kulturno-obrazovne suradnje putem seminara
• promocija knjiga i književnosti na jezicima nacionalnih manjina
• organiziranje okruglih stolova o kulturnim pitanjima nacionalnih manjina
• organiziranje večeri druženja nacionalnih zajednica uz tradicionalni kulturni program

8. savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj - Sveti Martin na Muri, 18. – 21. svibnja 2011.


Slide 14

G O R D A N A M IO L IN
G R A D S K A K N JIŽ N IC A
M A R K A M A R U L IĆ A U S P L IT U
e-m a il: gord an a.m iolin @ g k m m .h r

ZAKLJUČAK
Temeljem iskazanih potreba anketiranih pripadnika nacionalnih
manjina u Gradu Splitu Gradskoj knjižnici Marka Marulića u
Splitu predstoji da u svoj plan razvijanja i promoviranja različitih

događanja u svojim prostorima, pridruži i neke nove oblike rada s
pripadnicima nacionalnih manjina.
Svim nacionalnim manjinama GKMM omogućiti će održavanje
multikulturalnog – multimedijalnog četvrtka (prvog u mjesecu),
gdje bi članovi udruga nacionalnih manjina mogli pokazati svoja
dostignuća kroz pisanu riječ, glazbu, sliku, a sve s ciljem
prožimanja međusobne multikulturalnosti.
8. savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj - Sveti Martin na Muri, 18. – 21. svibnja 2011.