Jabuka_-_od_likovne_ideje_do_sadnice

Download Report

Transcript Jabuka_-_od_likovne_ideje_do_sadnice

Jabuka – od likovne ideje do sadnice
OŠ Velika Pisanica
(nabava sadnica jabuka)
Cilj projekta




OŠ Velika Pisanica (Učenička zadruga Bilogora) želi dati novi smisao
poticanju ekologije u vidu sadnje voćaka (jabuka) u prostoru svoje
Područne škole Bedenik.
Upoznavanje i briga oko voćki pomogla bi učenicima da shvate
ekološki značaj, agronomsku potrebu uzgoja te primjene zdravu
prehranu u svom životu.
Plodovi budućih sadnica koristili bi se u školskoj kuhinji, a sušeno
voće jabuke kao degustacijski proizvod prodavalo na smotrama
učeničkih zadruga.
Svakodnevna skrb o školskom voćnjaku, sadnja mladih jabuka,
obrezivanje, branje, spremanje u drvene sanduke, košnja trave itd.
edukativno bi djelovala na učenike i potaknula ih na moguću buduću
osposobljenost i odabir zanimanja.

Na prostoru voćnjaka nalazi se
30-tak stabala jabuka koje bi
škola željela obnoviti i posaditi
nove nasade jabuka raznih
sorti. Jabuke su starije od 30tak godina, a voćnjak je do
2009. godine bio zarastao i
zapušten.
Motiv jabuke u OŠ Velika Pisanica kao
poticaj akcije
Analiza učinjenog do studenoga 2012.
godine


-
Kako je stari voćnjak prije godinu dana detaljno obnovljen i stavljen
u funkciju nakon 20-godišnje zapuštenosti, sorte jabuka koje su
posađene u tom voćnjaku potrebno je obnoviti.
Čišćenje voćnjaka:
proljeće 2009.godine (učenici, učitelji i roditelji)
ljeto 2010. godine (Šumarija Velika Pisanica)
jesen 2011. godine (Općina Velika Pisanica)
proljeće 2012. godine (roditelji)
Održavanje voćnjaka
- Učenici PŠ Bedenik (23 učenika
zadrugara i 2 učiteljice –
Brigita Bedi i Danijela Dašek)
- Učenička zadruga Bilogora –
skupina voćari od 2009./10. je
dio Rješenja o zaduženju
učitelja u PŠ Bedenik ( 1 sat
tjedno x 2 učitelja = 70 sati
godišnje) kao izvannastavna
aktivnost

Nositelji projekta

O voćnjaku se brinu učenici
naše škole, zajedno s
učiteljima i roditeljima te
zadrugari Učeničke zadruge
Bilogora.
- 23 učenika PŠ Bedenik
- 2 učitelja
- roditelji
- domar
- spremačica i njezin suprug
- ravnatelj
Sadnja novih voćaka



19. i 20.studenoga 2012. godine učenici, roditelji, učitelji zajedno s
administrativno tehničkim osobljem i ravnateljicom posadili su 50
voćaka starih sorti jabuka u voćnjaku PŠ Bedenik. Tako se u
kopanju rupa, sadnje mladih sadnica te gnojenja okušalo 20
aktivista koji su posadili sljedeće stare sorte jabuka:
Bobovec, Mašanka, Božićnica, Kanadska reneta, Roter
Boskoop Sch.Hub.
Sadnice su donacija Ministarstva poduzetništva i obrta koje je
projekt ''Jabuka – od likovne ideje do sadnice'' podržalo s 5.000,00
kn.
Osim sadnica kupljena je i suvremena kosilica za košnju voćnjaka.
Troškovnik projekta
Redni broj
Nabavljana oprema
Iznos
1.
Kosilica
4.098,75 kn
2.
50 sadnica voćki
1.250,00 kn
Ministarstvo poduzetništva i obrta
5.000,00 kn
Vlastita sredstva
348,75 kn
Zaključak i zahvala

Obzirom da Osnovna škola Velika Pisanica obavlja poslove lokalnog
značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a osobito
brige o djeci, realizacijom projekta ''Jabuka – od likovne ideje
do sadnice'' povećat će se kvaliteta održavanja nastave u
otvorenom (u voćnjaku), kao i mogućnost kvalitetnije prehrane iz
vlastitih izvora. Isto tako uključivanjem u projekt ''Jabuka – od
likovne ideje do sadnice'' povećat će se svijest učenika,
zaposlenika, učitelja o zdravom načinu života, uzgoju kvalitetnog
domaćeg voća – jabuke. Učenici i njihovi učitelji djelovat će
projektom na poduzetničke vještine učenika koji bi se brinuli o
sadnicama i voćnjaku, na njihove radne navike. Iz tog je razloga
pomoć donacije Ministarstva poduzetništva i obrta u
realizaciji ovog projekta bio izniman i neprocjenjiv doprinos razvoju
lokalne zajednice.