urođene anomalije digestivnog trakta

Download Report

Transcript urođene anomalije digestivnog trakta

UROĐENE ANOMALIJE
DIGESTIVNOG TRAKTA
Doc dr Marija Lukač
Beograd, 2011.
• Atrezije
–
–
–
–
–
–
Ezofagusa
Želuca
Duodenuma
Jejunoileuma
Kolona
Anusa
UROĐENE ANOMALIJE DIGESTIVNOG TRAKTA
•
•
•
•
•
•
•
Malrotacije
Kongenitalne dijafragmalne hernije (CDH)
Kongenitalni megakolon
Duplikacije gastrointestinalnog trakta
Atrezije žučnih puteva
Holedohalne ciste
Anomalije prednjeg trbušnog zida:
gastroshize i omfalocele
UROĐENE ANOMALIJE DIGESTIVNOG TRAKTA
• Najčešći tip anomalije – ATREZIJE
• Na prvom mestu
EZOFAGUSA
JEJUNOILEALNE
DUODENALNE
• 1/3 ima udružene anomalije (CDH 50% ,
a OMFALOCELA 70%) – obavezno se
mora dodatno ispitati
UROĐENE ANOMALIJE DIGESTIVNOG TRAKTA
• Visok procenat mortaliteta (10-40%),
a najviši kod CDH
UROĐENE ANOMALIJE DIGESTIVNOG TRAKTA
TEŠKOĆE SA
HRANJENJEM
INTESTINALNA
OBSTRUKCIJA
POVRAĆANJE
DISTENZIJA
UROĐENE ANOMALIJE DIGESTIVNOG TRAKTA
VISOKE OBSTRUKCIJE GIT
PRENATALNO
Polihidramnion
POSTNATALNO
Neprolaznost NGS
Obilan želudačni ili
zeleni sadržaj
• Atrezije
–
–
–
–
Jednjaka
Želuca
Duodenuma
Jejunuma
• CDH
UROĐENE ANOMALIJE DIGESTIVNOG TRAKTA
JEJUNOILEALNE OBSTRUKCIJE
PRENATALNO
75% nema polihidramnion
POSTNATALNO
Problemi sa hranjenjem
Povraćanje zelenog ili
fekalnog sadržaj
Distenzija trbuha
Oskudna stolica pa
prestanak
• Atrezije jejunoileuma
• Malrotacije
• Duplikacije tankog
creva
• Mekonijum ileus
UROĐENE ANOMALIJE DIGESTIVNOG TRAKTA
OBSTRUKCIJE DEBELOG CREVA
PRENATALNO
Dilatacija crevnih vijuga
POSTNATALNO
Problemi sa hranjenjem
Distenzija trbuha
Povraćanje zelenog ili
fekalnog sadržaj
Izostanak stolice
•
•
•
•
Atrezije kolona
Anorektalne anomalije
Kongenitalni megakolon
Sindrom mekonijalnog
čepa
UROĐENE ANOMALIJE DIGESTIVNOG TRAKTA
DIJAGNOSTIČKI I TERAPIJSKI PRISTUP
• Ništa na usta
• NGS sprečava
– distenziju abdomena
– povraćanje
– moguću aspiraciju
•
•
•
•
IV nadoknada tečnosti i elektrolita
RTG abdomena uspravno
Irigografija/pasaža
Biopsija rektuma (megakolon)
UROĐENE ANOMALIJE DIGESTIVNOG TRAKTA
ATREZIJE JEDNJAKA
• 1 : 3000
• 50% udružene anomalije
UROĐENE ANOMALIJE DIGESTIVNOG TRAKTA
ATREZIJA JEDNJAKA
•KLINIČKA SLIKA:
 HIPERSALIVACIJA
 ZAGRCAVANJE
 KAŠALJ
 PERIBUKALNA CIJANOZA
 U PORODILIŠTU SVAKOM NOVOROĐENČETU
STAVITI NG SONDU
UROĐENE ANOMALIJE DIGESTIVNOG TRAKTA
ATREZIJE JEDNJAKA - TRANSPORT
• CILJ: Prevencija aspiracione pneumonije
Kontinuirana sukcija - dvolumenska sonda
UROĐENE ANOMALIJE DIGESTIVNOG TRAKTA
ATREZIJA JEDNJAKA BEZ TEF
UROĐENE ANOMALIJE DIGESTIVNOG TRAKTA
ATREZIJA JEDNJAKA BEZ TEF
UROĐENE ANOMALIJE DIGESTIVNOG TRAKTA
ATREZIJA JEDNJAKA
UROĐENE ANOMALIJE DIGESTIVNOG TRAKTA
How to be Happy
• Three essentials for
happiness:
• 1. Something to do,
• 2. Someone to love,
• 3. Something to hope
for.
ATREZIJA DUODENUMA
UROĐENE ANOMALIJE DIGESTIVNOG TRAKTA
JEJUNOILEALNE ATREZIJE
UROĐENE ANOMALIJE DIGESTIVNOG TRAKTA
ATREZIJE ANUSA I KLOAKE
UROĐENE ANOMALIJE DIGESTIVNOG TRAKTA
ATREZIJE ANUSA I KLOAKE
BEZ FISTULE
KLOAKA
R-PERINEALNA
R-URETRALNAA
R-VEZIKALNA
UROĐENE ANOMALIJE DIGESTIVNOG TRAKTA
ATREZIJE ANUSA I KLOAKE
UROĐENE ANOMALIJE DIGESTIVNOG TRAKTA
ATREZIJE ANUSA I KLOAKE
KOLOSTOMA
UROĐENE ANOMALIJE DIGESTIVNOG TRAKTA
DIJAFRAGMALNA HERNIJA
Zabranjena ventilacija sa ambu balonom!
UROĐENE ANOMALIJE DIGESTIVNOG TRAKTA
DIJAFRAGMALNA HERNIJA
UROĐENE ANOMALIJE DIGESTIVNOG TRAKTA
KONGENITALNI MEGAKOLON
• Izostanak stolice u prvih 48h
UROĐENE ANOMALIJE DIGESTIVNOG TRAKTA
MALROTACIJA - VOLVULUS
UROĐENE ANOMALIJE DIGESTIVNOG TRAKTA
UROĐENE ANOMALIJE
TRBUŠNOG ZIDA
OMFALOCELA
GASTROSHIZA
UROĐENE ANOMALIJE DIGESTIVNOG TRAKTA
Pozdrav sa
Neonatalnog
odeljenja iz
Tiršove