Transcript 2 - Porvoo

Kaikkien aikojen Porvoo
Alla tiders Borgå
SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2013-14
KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN?
 Oletko kiinnostunut suorittamaan
sosiaalialan käytäntötutkimus- tai
harjoittelujakson Porvoossa tai tekemään
opinnäytetyösi yhteistyössä Porvoossa
työskentelevän sosiaalialan ammattilaisen
kanssa?
 Täältä löydät tietoa tutkimus- ja
kehittämistarpeista. Ota rohkeasti yhteyttä
myös omasta ideastasi!
2
SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT
Sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Maria Andersson
LAPSIPERHEIDEN
SOSIAALITYÖ
AIKUISSOSIAALITYÖ
Lapsiperhetyön
päällikkö
Annika Immonen
Aikuissosiaalityön
päällikkö
Anne Green
Lapsiperheiden
sosiaalityö
Lastensuojelu
Lastenvalvojat
Nuorisokoti
Nuotta
22.4.2013
Aikuisten
sosiaalityö
Toimeentulotuki
Asumispalvelut
PÄIHDETYÖ
Aikuissosiaalityön
päällikkö
Anne Green
Nuorten- ja
aikuisten
päihdeklinikka
Asumisyksikkö
Koivula ja
ensisuoja
TYÖLLISYYSPALVELUT
Työllisyyspalveluiden
päällikkö
Mikko Viitanen
SOSIAALITYÖN TUKIPALVELUT
Maahanmuuttajatyön päällikkö
Sirkka Valta
Työvoiman
palvelukeskus
Perheneuvola
Työpajat
Maahanmuuttaja
palvelut
Tukipalvelut
Sosiaalipäivystys
Turvakoti
VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT
vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja Soili Partanen
HYVINVOINTIA
EDISTÄVÄT
PALVELUT
palvelupäällikkö
Kirsi Oksanen
PALVELUOHJAUS
Ateriapalvelu
Turvapalvelut
Vanhusten
kuljetuspalvelu
Seniori-info
Omaishoito (yli 65-v)
Muistipoli
Palveluseteli
Vanhusten perhehoito
KUNTOUTUS
Apollo
Päivätoiminta
Kuntoutustiimi
Vapaaehtoistyö
KOTIHOITO
palvelupäällikkö
Ansa LindqvistBergheim
YMPÄRIVUORO
-KAUTINEN
HOIVA
palvelupäällikkö
Camilla Andersson
Epoon vanhainkoti
KOTIHOITO
Pohjoinen
Eteläinen
Itäinen
Läntinen 1
(Ernestas)
Läntinen 2
Yöhoito
Kotiutustiimi
Omenamäen
palvelukeskus
(Lapsiperhetyö)
Johannisbergin
vanhainkoti
Palomäen palvelukeskus
VAMMAISPALVELUT
palvelupäällikkö
Leila Eklöv
Kehitysvammaisten
palvelut ja tukitoimet
Vaikeavammaisten
palvelut ja tukitoimet
Pihlajamäen
ryhmäasunnot
Omaishoito (alle 65v)
Johannisbergin uusi
palvelutalo
Veteraanipalvelut
Ostopalvelut
PORVOON KAUPUNKI TYÖYHTEISÖNÄ
 Asukasluku n. 49 000, kolmannes
ruotsinkielisiä, kaksikielinen
työyhteisö
 Kaupunki panostaa kuntalaisten
terveyden ja hyvinvoinnin
edistämiseen ja terveyserojen
kaventamiseen
 Matala kynnys kokeilla uutta ja
tehdä toisin – koko kaupungissa
 Tiivis yhteistyö osaamiskeskusten,
lähikuntien ja kolmannen sektorin
kanssa.
5
TULEVAISUUDEN HAASTEITA JA MAHDOLLISUUKSIA
 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, ehkäisevä työ
 Hyvinvointierojen kaventaminen – riskiryhmien osallisuus
 Käyttäjien, kuntalaisten, aktiivinen osallistuminen
 Riittävän, osaavan henkilöstön turvaaminen, vaikuttavuus
 Eri viranomaisten, kolmannen sektorin ja kuntalaisten
yhteistyön lisääminen
 Asumiskysymykset
 Sähköinen asiointi
6
TUTKIMUS- JA KEHITYSKOHTEITA, LAPSIPERHEET
 Asiakaspalaute ja työmenetelmät perhetyössä, jälkihuollossa,
nuorisokodissa, turvakodissa ja sosiaalipäivystyksessä
 Asiakkaiden osallisuus ja lasten kuuleminen
 Lastensuojelutarpeen selvityksen ja vanhemmuustyön arviointi
 Sosiaalityön tarve toimeentulotuen asiakkailla
 Verkostotyön merkitys lapsille, nuorille ja vanhemmille
 Uusien menetelmien käyttöönotto (Voikukkia)
 Ehkäisevä lastensuojelutyö
7
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISKOHTEITA, AIKUISET
 Sosiaalityö nuorten aikuisten kanssa
 Asumissosiaalityö ja vuokravelat
 Työnjako eri ammattiryhmien välillä
 Maahanmuuttajien ikääntyminen
 Yksinhuoltajana elävät maahanmuuttajaäidit, kotona olevat äidit
 Syrjäytymisvaarassa olevat nuoret maahanmuuttajat
 Sosiaalisten verkostojen merkitys päihde- ja
mielenterveyskuntoutujille
 Laadullinen ja määrällinen tieto asumispalveluiden asiakkaista
8
TUTKIMUS JA KEHITTÄMISKOHTEITA..
 Vammaispalvelut, Leila Eklöv:
• Vammaisten asumisen järjestely (vammaiset ja kehitysvammaiset),
miten halutaan asua, mitä pitäisi huomioida jne. (tulevaisuuden
asumispalvelujen järjestämisen suunnittelua)
• Kustannustehokas vammaispalvelu (ostopalveluja, kilpailutustarpeet,
laadunvalvonta, sopimuksen hallinta)
• Vammaisen osallisuuden lisääminen
 Vanhuspalvelut, Soili Partanen:
• Omaishoidontukeen ja kuljetuspalveluun liittyvät kysymykset
9
ESIMERKKEJÄ KÄYTÄNTÖTUTKIMUKSISTA PORVOOSSA
 Sosiaalityöntekijän mahdollisuus vaikuttaa omaan työhyvinvointiin
 Päihdeklinikan asiakastyytyväisyys http://porvoo.fi/fi/porvooinfo/uutiset/?itemid=7919&a=viewItem
 Perhehoitajien tuen tarve
 Nuorisokodin palautelomake
 Nuorisoperhetyön työmalli
 Matalankynnyksen päivätoimintakeskus
 Kuntouttavan työtoiminnan palveluiden arviointi
10
KIINNOSTUITKO?
 Ota yhteyttä ja kerro ideastasi!
 Yhteystiedot:
• Yksiköiden päälliköt [email protected]
• Suunnittelija Mervi Makkonen, [email protected], puh. 040 510
5210
• Sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Maria Andersson,
[email protected], puh. 040 510 9932
 www.porvoo.fi
 Helsingistä Porvooseen bussimatka noin tunnin
11