Tatai Mezőgazdasági Zrt. tavainak helyzete és jövőképe

Download Report

Transcript Tatai Mezőgazdasági Zrt. tavainak helyzete és jövőképe

Tatai Mezőgazdasági Zrt. tavainak helyzete és jövőképe
Duna
Ferencmajori-halastavak
Réti-halastavak
Tatai-Öreg-tó
A Tatai Mezőgazdasági Zrt. halászati
vízterületei
Tó, tórendszer
Nagyság
[ha]
Természetvédelmi státusz
Ferencmajori-tavak
309
Ramsari, Natura 2000, Ökológiai Hálózat, ÉTT
Tatai Öreg-tó
219
Ramsari, Natura 2000, helyi TT, Ökológiai Hálózat, ÉTT
Réti-halastavak
40
Ramsari, Ökológiai Hálózat, ÉTT
Grébicsi-tavak
57
Ökológiai Hálózat
Asszony-tó, Városi-tó
47
Ökológiai Hálózat
ÖSSZESEN
672
Ferencmajor madártávlatból
A halastavak Tata város 10 km-es sugarán belül helyezkednek el.
Természeti értékeit, biológiai sokféleségét – és egyben problémáit –
tekintve is a Ferencmajori tórendszer kiemelkedik a többi közül.
FERENCMAJORI-HALASTAVAK
A Dunántúl egyik legnagyobb kiterjedésű halastórendszere (390 ha),
2004-ben Natura 2000 madárvédelmi terület, 2006-ban Ramsari-terület lett
Mind területét, mint értékeit tekintve a legfontosabb gazdálkodási terület.
Ferecmajor múltja
• A tórendszer Naszály és Szomód község területén helyezkedik el
• A tórendszer 13 tóból, a vízellátás létesítményeiből és teleltetőkből áll
• Teljes területe 390,7 ha, melyből a 306,5 ha tófelület
• A tórendszer helyét a XVIII sz. közepéig mocsárvilág, a lecsapolások
után kopolyás, savanyúfüves rétek, ligetek foglalták el
• Az észak-Dunántúl legnagyobb mesterséges halastó- rendszere, mely
két lépcsőben alakult ki
– I. „ütem” 1960-1962 között I-IV tó
– II. „ütem” 1988-1990 között V-XIII tó
• A tórendszer I. „ütemét” a Tatai Halgazdaság építette, a Tatai Állami
Gazdaság a II. ütem építtetője.
• Halgazdálkodó 1993-tól a TATAI MEZŐGAZDASÁGI ZRT.
Változások a gazdálkodásban
A Tatai Mezőgazdasági Zrt. partnersége
•
•
•
•
•
A Ferencmajori-halastavak Natura 2000 terület természetvédelmi fejlesztési és fenntartási terve elkészült
A tömeges viziszárnyas tartás megszűnt
A halgazdálkodás extenzív átalakítása
Vízivad vadászatmentes zóna a halastórendszer I-es, IV-es és V-ös tavain
Őshonos vízinövény fajok telepítése, fenntartható nádgazdálkodás lehetősége biztosított
•
A fejlesztési elképzelések Natura 2000 fenntartási tervhez igazítása megtörtént
•
Fészkelő szigetek kialakításának támogatása a III-as és XI-es tóegységeken
•
Az MME természetvédelmi és monitoring tevékenységének támogatása
Réti-halastavak és külső kerületi tavak
1890-től létező tórendszerek, 2006-tól a Tatai-tavak Ramsari-terület része
A Réti tórendszer felújítás előtt áll.
A felújítás minden bizonnyal a funkció újragondolásával is együtt fog járni
• Az Európai Unió Víz Keret Irányelve értelmében 2015-ig minden vízgyűjtő
esetében el kell érni a jó ökológiai állapotot
• Az Által-ér völgye mintaterület is egyben
• A tórendszerek felújítása bizonyos, a gazdálkodáson túlmutató funkciókat
is megalapozhat
• A szükségszerű beavatkozások olyan állapot felé mutathatnak, mely több
funkció fenntartható egymás mellett éléséhez vezet
• A beavatkozások a vízrendszer egészére nem fejthetnek ki negatív hatást
Jövőkép
Feladatok és célkitűzések
• A halastavi gazdálkodás alapozza meg a diverz, sokszínű, biológiailag
értékes rendszert
• A gazdálkodás rentabilitása nem megkerülhető kérdés
• Halastavi madárkárok veszélyeztetik a rendszer stabilitását
• A ferencmajori tórendszer 25 éves lesz, generális felújítás előtt áll
• A felújítás anyagi áldozat, de lehetőség is az extenzív gazdálkodás
fizikai kereteinek optimalizálására
• Természetbarát megoldásokra biztosít lehetőséget a vízhasználatban,
üzemrendben
• Új tevékenységek meghonosítása– horgászat, ökotúrizmus
• A legkevesebb terheléssel járó, de közgazdaságilag fent tartható
halgazdálkodás
Köszönöm figyelmüket!