Madde Döngüleri Karbon Döngüsü Slaytı

Download Report

Transcript Madde Döngüleri Karbon Döngüsü Slaytı

MADDE DÖNGÜLERİ
Canlı yaşamının
devamı için su, oksijen
karbon, azot ve fosfor
gibi temel maddeler
gereklidir.
MADDE DÖNGÜLERİ
Canlılar bu
maddeleri
çevrelerinden alırlar.
MADDE DÖNGÜLERİ
Bir süre
kullandıktan sonra
çeşitli biçimlerde
çevrelerine iade
ederler.
MADDE DÖNGÜLERİ
Devamlı
yenilendiği
için bu alış
verişe
madde
döngüleri
adı verilir.
MADDE DÖNGÜLERİ
Ekosistemlerde madde
varlığı sınırlıdır ve
yerine konmadığı
takdirde tükenmeye
mahkûmdur.
MADDE DÖNGÜLERİ
Madde döngüsünün
enerji akışından farkı
ekosistemin içinde
sürekli devir
yapmasıdır.
MADDE DÖNGÜLERİ
Karbon Döngüsü
Oksijen döngüsü
Azot(nitrojen) Döngüsü
Karbon Döngüsü
Canlıların temel
yapısını oluşturan
karbon;
atmosferde
karbondioksit,
suda
karbondioksit ve
bikarbonat halinde
bulunur.
Karbon Döngüsü
Karalarda ise
karbon, kömür,
doğalgaz,
petrol, kireç taşı
içerisinde yer
alır.
Karbon Döngüsü
Karbonun büyük bir
kısmı karbondioksit
şeklinde bulunur.
Karbon Döngüsü
Denizler ile atmosfer
arasındaki karbon
alış verişi çok
yavaştır.
Karbon Döngüsü
Karalarda
erozyon ile
taşınan organik
ve inorganik
maddeler
vasıtasıyla
denizlere
karbon gelir.
Karbon Döngüsü
Bu karbonlar deniz diplerine
karbonat bikarbonat olarak
birikerek binlerce yıl döngüye
katılmaz bu nedenle okyanus
karbonun hem depo hem de
kaybedildiği yerdir.
Karbon Döngüsü
Denizler atmosfere
oranla 50 kat fazla
karbon içerir.
Karbon Döngüsü
Karbon döngüsü
diğer madde
döngülerine olduğu
gibi karbonun
tüketimi ve tüketilen
karbonu tekrar
doğaya dönmesi
şeklinde olur.
Karbon tüketimi
Kara ve deniz
bitkileri
tarafından
bitkilerde
kullanılır.
Karbon tüketimi
Deniz
hayvanlarının
kabuk
oluşumunda
kullanılır.
Karbon tüketimi
Deniz hayvanları ve
bitkilerin ölümü ile dibe
çökerek karbonatlı
kayaçlar halinde
depolanır.
Karbon tüketimi
Ölen canlıların
büyümesindeki
karbon, zamanla
basıncın etkisiyle
petrol ve kömür gibi
yakıtlara dönüşür.
Karbonun tekrar doğaya dönmesi
Canlıların
solunumlarıyla
doğaya döner.
Karbonun tekrar doğaya dönmesi
Ölen
canlıların
çürümesi ve
orman
yangınları ile
doğaya
döner.
Karbonun tekrar doğaya dönmesi
Karbonatlı
kayaçların
fiziksel ve
kimyasal
ayrışması
sonucunda
atmosfere karışır.
Karbonun tekrar doğaya dönmesi
Suyun hava ile temas
yaptığı yüzeyde karbon
alışverişi gerçekleşir.
NOT
Tüketilen karbon miktarı geri
dönmemiş olsaydı,
fotosentez giderek azalacak
neticede bitkilerin organik
madde üretimine olanakları
kalmayacaktı.
NOT
Bunun sonucunda
da besin zinciri
duracak ve hayat
sona erecekti.
NOT
Bununla birlikte
karbondioksit günlük ve
mevsimlik sıcaklıkların
aşırı yükselmesine ve
düşmesine engel olur.