Träna till provet - Pitea.se startsida

Download Report

Transcript Träna till provet - Pitea.se startsida

Kroppens Nervsystem
Nervsystemet
Micke Sundström ©
• Nervsystemet är uppbyggt av nervceller som har förmågan att leda
elektriska impulser.
• De har en cellkropp som bl.a innehåller cellkärnan.
• Impulserna kommer in till cellkroppen genom korta utskott (dendriter).
• De fortsätter sedan ut genom ett långt utskott(axon) – Hos vissa utskott är
dom en meter långa – Inga andra kan bli så långa som nervceller.
• Myelin höljet isolerar nervcellernas långa utskott med fett (myelin) - Den
förhindrar att de elektriska impulserna sprids till andra nervceller i
närheten
• Varje dag dör ungefär 100 000 nervceller - Bara omogna nervceller,
stamceller, kan dela sig.
Nervcell
En nervcell består av en
cellkropp med en cellkärna.
Varje nervcell har små
”armar”, DENDRITER och en
”lång arm” som går till en
annan nervcell, AXON.
Axonen är omgiven av en
fettkapsel, MYELIN, som gör
att nervimpulsen i en sådan
nervtråd går mycket snabbt,
upp till 100 m/s (360 km/h)
Kroppens Nervsystem
En tecknad variant…
Cellkroppen
Axon (output)
Dendriter (input)
Micke Sundström ©
Kroppens Nervsystem
Synaps
Här är kommer en axon med en impuls
Blåsor med en ”signal
substans” brister…
Nervimpulsen förs över
till nästa cell
Micke Sundström ©
Kroppens Nervsystem
Nervsystemets två huvuddelar
Det centrala nervsystemet
Hjärnan & ryggmärgen
Det perifera nervsystemet
Nervtrådarna i övriga kroppen
Micke Sundström ©
Centrala nervsystemet
(CNS)
Perifera nervsystemet
(PNS)
• Utgörs av storhjärnan,
lillhjärnan och
ryggmärgen
•
•
Utgörs av alla de nervtrådar som
löper ut och in från hjärnan och
ryggmärgen
Dessa nervceller kan ex. vara
kopplade till muskler, ögon,
smaklökar, tarmar, känsel, hörsel
och hjärta
En del av centrala och perifera
nervsystemet kan:
Styras omedvetet: Autonoma:
•
•
•
•
Hjärnan
Magen
Lever
Spottkörtlar
Påverkas av viljan: Somatiska:
• Rörelser i armar
och ben
• Nerver som
förmedlar
känselimpulser
från huden och
musklernas
känselkroppar
Det autonoma nervsystemet består av två delar
som motverkar varandra:
Sympatiska
• Pupillen vidgas
Parasympatiska
•
Pupillen sluts
• Hjärtats slaghastighet ökas
•
Hjärtats slaghastighet dämpas
• Luftrören vidgas
•
Luftrören drar ihop sig
• Mindre saliv från spottkörtlarna
•
Mer saliv från spottkörtlarna
• Minde magsaft i magsäcken
•
Mer magsaft i magsäcken
• Tarmrörelser lugnas tömning av
tarm
•
Tarmrörelser ökas tömning av tarm
•
Urinblåsan stimuleras
• Urinblåsan hämmas
Kroppens Nervsystem
Låt oss starta med hjärnan
Storhjärnan
Lillhjärnan
Micke Sundström ©
Kroppens Nervsystem
Hjärnans delar (lober)
Hjässlob
Pannlob
Nacklob
Tinninglob
Micke Sundström ©
Kroppens Nervsystem
Några hjärncentran
( I hjärnbarken)
Hörselcentrum
Syncentrum
Talcentrum
Finns bara på vänster halva
Balans
Micke Sundström ©
Exempel på skador:
Om t.ex rörelsecentrumet
skadas kan man;
• Bli förlamad
Skador kan uppkomma i
samband med blodpropp i
hjärnan och vid hjärnblödning
eller vid ett hårt slag mot
huvudet.
Funktioner som hör till
vänstra hjärnhalvan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
använder logik
Detaljorienterad
fakta styr
ord och språk
nutid och dåtid
matematik och vetenskap
Kunskap
ordning, mönster
Definitioner
Verklighetsbaserad
Strategisk
Praktisk
trygghet
Funktioner som hör till
högra hjärnhalvan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Känsloorienterad
Helhetsorienterad
Fantasi
symboler och bilder
nutid och framtid
filosofi och religion
Mening
Tror
Uppskattar
spatial perception
risk
Vänstra hjärnhalvan tar han dom din
högra del av din kropp och tvärtom
Kroppens Nervsystem
Ryggmärgen
Ryggmärgen kopplas ihop
med hjärnan via
hjärnstammen
Micke Sundström ©
Kroppens Nervsystem
Hjärnstammen
Från hjärnstammen så styrs många automatiska funktioner
Micke Sundström ©
Kroppens Nervsystem
Vi tittar lite närmare på ryggmärgen
Micke Sundström ©
Kroppens Nervsystem
Ryggmärgen i genomskärning
Sensoriska nerver
är inåtgående
Motoriska nerver leder
signalen utåt
Nervtrådar som leder in och ut från ryggmärgen
Micke Sundström ©
Kroppens Nervsystem
En reflex är ett exempel på hur sensoriska och
motoriska nervtrådar agerar tillsammans
Man säger: ”Det sitter i ryggmärgen”
En reflex styrs från ryggmärgen
Hjärnan blir inkopplad efter man ryckt bort handen
Micke Sundström ©
Medfödda reflexer: Blinkreflexen – blinkar
när ögat är torrt, eller när ett föremål
snabbt och överraskande dyker upp
framför ansiktet. Att gå är en inlärd
reflexrörelse –
När ett barn i 1 år och kan gå är det ett
resultat av att det berörda nervbanor är
färdigkopplade.
Inlärda reflexer: Cykling , danssteg, åka
skridskor osv.
Roligt Test
Uppgift:
Så snabbt som möjligt ska du
säga färgen för varje ord och inte
själva ordet.
Varför är detta så svårt?
Ja, det lär bero på att din vänstra
hjärnhalva försöker säga själva
ordet.
Det gäller alltså att "koppla bort"
den vänstra hjärnhalvan, så att den
högra hjärnhalvan utan störningar
kan säga färgen
Intelligens
Intelligens är ett mått på hur bra hjärncellerna i den grå
barken samarbetar
•
•
•
•
•
•
•
Lära sig
Att minnas
tänka logiskt
Associera
Kunna använda erfarenheter
Musikalitet
Språklig och konstnärlig
begåvning.
Gråa barken
Den gråa barkens uppgift
är att tänka samt lagra
minnen ungefär som en
hårddisk.
Under barken är det en vit
substans som innehåller
nervcellernas utskott och där
skyddas var och en av ett
fettlager för att inte skadas.
Går det att överleva med bare ena hjärnhalvan?
Det borde inte gå om man tänker efter. Eftersom
olika sinnen sitter i olika delar i hjärnan samt den
ena delen är logisk och den andra kreativ.
Det finns en operationen som heter lobotomi då
man skär ut en del av hjärnan för att bota
sjukdomar (finns inte kvar personer blev apatisk
efter behandlingen).
Andra källor visar personer som mirakulöst överlevt
med ena halvan av hjärnan utan några större
problem (fast jag vet inte om det är sant) men med
dagens teknik vet man aldrig
Nervgaser medför att musklerna förblir spända och att man får kramp.
Tillståndet är livshotande eftersom bl.a. andningsmusklerna drabbas
Kobrans gift kan förlama skelettmuskulaturen den som förgiftas riskerar
att dö av kvävning eftersom även där drabbas andningsmusklerna.
Om syncentrumet skadas kan man bli
blind trots att båda ögonen är friska
eftersom när impulserna nått
syncentrumet kan hjärnan inte tolka
informationen.
Träna till provet
• Känna till centrala och perifera nervsystemet och vad som hör till
resp. del
• Kunna rita en nervcell och skriva ut delarna.
• Kunna förklara hur en nervimpuls färdas genom nervsystemet.
• Vad är skillnader på det centrala nervsystemet och det perifera?
• Nämn tre saker vi gör medvetet(med vilja) och tre saker som vi inte
kan påverka.
• Kunna visa var tre av hjärnans centra ligger.
• Förklara ved intelligens är.
• Berätta om den grå barkens uppgift.
• Berätta varför det slutar göra ont om man tar en värktablett.
• Förklara varför kan man få kramper av nervgas och kobrans gift.
• Kunna berätta om vad som kan hända om man får ett slag så att
något av hjärnans centra skadas och vilka effekter det kan bli.
• Förklara skillnaden mellan inlärda och medfödda reflexer.
• Berätta varför det kommer det sig att människan lätt blir beroende
av t.ex. opium , heroin & morfin.
Anna Lindholm, Freya Friskola, Mölnbo – www.lektion.se