Transcript aici

Campania celor 16 Zile de Activism
împotriva Violenţei asupra Femeilor
25.11.2011 - 10.12.2011
OBIECTIVUL CAMPANIEI
Intervenţie integrată, rezultate
eficiente în combaterea violenţei
în familie
MESAJUL CAMPANIEI
Implicarea persoanelor responsabile în
prevenirea şi combaterea fenomenului de
violenţă în familie duce la creşterea
calităţii vieţii oamenilor
Grupul ţintă al campaniei
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Reprezentanţi ai instituţiilor implicate in prevenirea si combaterea violentei
în familie:
Inspectoratul Judeţean de Politie;
Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică;
Colegiul Naţional “Mircea cel Bătrân”;
Colegiul Naţional Economic;
Grup Şcolar Oltchim;
Agentia Judeţeană de Prestaţii Sociale - Vâlcea;
Serviciul de Medicină-Legală;
Asociaţia Profesională a Medicilor de Familie;
Direcţia de Protecţie Sociala - Vâlcea;
Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă;
Centrul pentru familie;
Direcţia de Sănătate Publică – Vâlcea;
Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog al Judeţului Vâlcea;
Arhiepiscopia Râmnicului.
DESPRE NOI
• Centrul pentru Victimele Violenţei în Familie este
•
un serviciu de tip rezidenţial în subordinea
D.G.A.S.P.C. - Vâlcea înfiinţat în anul 2007;
Centrul pentru Victimele Violenţei în Familie
asigură confortul şi securitatea victimelor
violenţei
intrafamiliale
prin
respectarea
prevederilor legale şi drepturilor acestora.
MISIUNEA C.V.V.F.
Asigurarea accesului victimelor violenţei intrafamiliale, pe
o perioadă cuprinsă între 7 şi 90 de zile, la servicii de
îngrijire, asistenţă, consiliere şi recuperare în vederea
reintegrării socio-profesionale
Servicii sociale acreditate
oferite în cadrul C.V.V.F
• Găzduire pe o perioadă determinată;
• Îngrijire şi asistenţă medicală;
• Consiliere psihologică;
• Consiliere juridică;
• Consiliere socială;
• Informare.
BENEFICIARI
• femei victime ale violenţei intrafamiliale abuzate fizic,
•
psihic, sexual, economic, social;
mama cu copilul/copiii săi, victime ale violenţei în familie.
DATE STATISTICE PRIVIND CAZURILE DE VIOLENTA IN
FAMILIE IN PERIOADA 2009 - 2011
Dinamica Beneficiarilor C.V.V.F în
perioada 2009 – 2011
122
146
2009
2010
2011
158
SITUAŢIE COMPARATIVĂ
raportată la perioada 01.01 – 20.11 a
fiecărui an
Raportul adulţi/copii – victime ale
violenţei în familie
100
90
91
80
77
70
60
60
62
67
69
50
Femei
40
Copii
30
20
10
0
2009
2010
2011
Repartiţia victimelor
în functie de vârstă
Numărul persoanelor care au solicitat eliberarea
certificatului medico-legal
18
43
2009
2010
2011
49
Gradul de ocupare
Modalităţi de referire a cazurilor
FINALITATEA CAZULUI
Prevenirea şi intervenţia în echipă
multidisciplinară şi în reţea în situaţiile
de violenţă asupra copilului şi de
violenţă în familie
•
•
•
•
•
•
•
•
Echipa multidisciplinară şi interinstituţională poate interveni atât în
procesul de evaluare, cât şi în furnizarea serviciilor specializate
categorii de profesionişti care fac parte din componenţa minimă
obligatorie - asistent social, psiholog, medic, politist, jurist in
colaborare cu:
a) cadre didactice;
b) medici legişti;
c) terapeuţi specializaţi;
d) consilieri de probaţiune;
e) avocaţi;
f) preoţi;
g) persoană de îngrijire;
h) persoana de referinţă a copilului.
Obiectivele metodologiei-cadru:
• a) să ofere un instrument de lucru pentru toţi
•
•
profesioniştii care intervin în prevenirea şi
intervenţia în cazurile de violenţă asupra
copilului şi de violenţă în familie;
b) să susţină intervenţia interinstituţională şi
multidisciplinară în acest domeniu;
c) să promoveze activităţile de prevenire a
tuturor formelor de violenţă asupra copilului,
precum şi a violenţei în familie.
Principii de lucru
•
•
•
•
•
•
•
•
Respectarea interesului superior al copilului în toate acţiunile şi deciziile care îl privesc pe acesta;
Evitarea şi combaterea intervenţiilor care revictimizează copilul,sau femeia victima violenţei în
familie
Participarea copilului şi a părintelui protector sau, după caz, a persoanei de îngrijire în procesul de
rezolvare a situaţiei de violenţă; Participarea adultului victimă şi, după caz, a tutorelui acesteia, în
procesul de rezolvare a situaţiei de violenţă în familie;
Munca în echipă multidisciplinară, în reţea interinstituţională, şi în parteneriat cu familia;
Asigurarea unei intervenţii unitare şi specializate pentru copil şi/sau adultul victimă, presupusul
făptuitor/ agresor din cadrul sau din afara familiei şi membrii familiei;
Asigurarea şi facilitarea accesului la servicii de sprijin şi de specialitate pentru toţi copiii din
familie, (victime, fraţii victimei);
Asigurarea stabilităţii şi continuităţii în îngrijirea, creşterea şi educarea copilului; Sprijinirea
adultului victimă în păstrarea domiciliului până la finalizarea procedurilor legale;
Respectarea confidenţialităţii şi a normelor deontologice profesionale, fără prejudicierea activităţii
de semnalare a situaţiilor de violenţă sau a activităţii
Managementul de caz în situaţiile de violenţă asupra
copilului şi violenţă în familie
Managementul de caz este un proces care implică parcurgerea următoarelor etape principale,
care sunt particularizate în cele ce urmează pentru situaţiile de violenţă asupra copilului şi
violenţă în familie:
•
•
•
•
•
•
identificarea, semnalarea, evaluarea iniţială şi preluarea cazurilor de copii victime ale violenţei,
respectiv de adulţi şi/sau copii victime ale violenţei în familie;
evaluarea detaliată, comprehensivă şi multidimensională a situaţiei copiilor victime ale violenţei,
respectiv a adulţilor şi/sau a copiilor victime ale violenţei în familie, precum şi a familiei acestora
şi a presupusului făptuitor/agresor;
planificarea serviciilor specializate şi de sprijin, precum şi a altor intervenţii necesare pentru
reabilitarea copiilor victime ale violenţei, respectiv a adulţilor şi/sau a copiilor victime ale violenţei
în familie, inclusiv servicii sau intervenţii adresate familiei şi presupusului făptuitor/agresor;
furnizarea serviciilor şi a intervenţiilor: asistarea copiilor victime ale violenţei, respectiv a adulţilor
şi/sau a copiilor victime ale violenţei în familie, precum şi a familiei în obţinerea şi utilizarea
serviciilor necesare şi declanşarea, la nevoie, a unor proceduri legale;
monitorizarea şi reevaluarea periodică a progreselor înregistrate, a deciziilor şi a intervenţiilor
specializate;
etapa de încheiere sau etapa finală a procesului de furnizare a serviciilor şi intervenţiilor
specializate, cu monitorizarea postservicii şi închiderea cazului.
Portretul femeii victimă a
violenţei în familie
• pierderea încrederii în sine, a valorii de sine şi a
•
•
•
•
•
controlului;
neglijenţă personală, mai ales în privinţa igienei şi
nutriţiei;
stres ridicat şi frică ducând la declanşarea unor boli
psihosomatice (ulcer, migrene etc);
agravarea bolilor cronice (astm, boli coronariene etc);
creşterea consumului de droguri şi de alcool, mai ales în
cazurile în care existau tendinţe de consum al acestora;
posibilitatea deplasării furiei asupra copiilor, devenind
violentă la rândul său.
Portretul vârstnicului victimă
a violenţei în familie
• persoană cu vârsta peste 65 de ani;
• cel mai adesea este o femeie singură;
• persoană fără roluri în societate, marginalizată şi exclusă
•
•
•
•
social, discriminată pe criteriul vârstei;
prezenţa afecţiunilor fizice, mintale şi senzoriale, cronice
sau acute;
capacitatea de apărare diminuată;
mobilitate diminuată, pierderea autonomiei,
incapacitatea de autoîngrijire, necesităţi de îngrijire care
depăşesc capacităţile îngrijitorului;
sociodependenţa.
Semne evocatoare de violenţa asupra
copilului
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tulburări de comportament (apatie, iritabilitate, impulsivitate, agresivitate, minciună, fuga de
acasă, furtul, consumul de alcool, de droguri etc.);
Tulburări de somn (insomnii, somnolenţă, somn agitat, coşmaruri etc.);
Tulburări de alimentaţie (anorexie, bulimie);
Autostigmatizare, autoculpabilizare;
Ticuri (clipit, rosul unghiilor etc.);
Enurezis, encoprezis;
Neglijenţă în îndeplinirea sarcinilor şi incapacitate de a respecta un program impus;
Dificultăţi în relaţionare şi comunicare;
Scăderea randamentului şcolar, absenteism şi abandon şcolar;
Stare depresivă, uneori cu tentative de suicid;
Persistenţa unor senzaţii olfactive sau cutanate obsedante;
Modificarea rapidă a dispoziţiei afective;
Semne evocatoare specifice abuzului fizic: (vânătăi, leziuni, arsuri, hemoragii, fracturi etc.);
Semne evocatoare specifice abuzului sexual:• Semne şi simptome ale bolilor cu transmitere
sexuală• Comportament sexual inadecvat vârstei etc.• Prezenţa unei sarcini la o adolescentă
(care nu declară tatăl)• Teama incontrolabilă de bărbaţi (în cazul fetelor);
Semne evocatoare specifice neglijării grave:• Starea pielii (murdărie, excoriaţii, dermite)• Stări de
denutriţie, de insuficienţă ponderală, carenţe alimentare.
Portretul agresorului familial
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
istorie personală cu abuz în copilărie;
nemulţumiri la locul de muncă;
consumul de alcool sau de droguri;
atracţia pentru arme;
neîncredere în sine;
instabilitate emoţională, imaturitate emoţională;
temperament coleric;
atitudine critică, ironică, dominantă;
schimbul frecvent de parteneri;
învinovăţirea altora pentru eşecurile proprii;
genul gelos, posesiv;
abilităţi scăzute în viaţa intimă, viaţă intimă agresivă;
opinii rigide cu privire la rolul femeii şi al bărbatului.
Avantajele prevenirii situaţiilor de violenţă
asupra copilului şi de violenţă în familie:
a)
reducerea
cheltuielilor
guvernamentale/locale;
costurile programelor se compensează prin reducerea
cheltuielilor publice, de exemplu a celor implicate, mai
târziu, în sistemul judiciar şi de recuperare a victimelor;
b) profitul societăţii este mai mare decât economiile
realizate de Guvern/autorităţile locale, acest lucru
referindu-se cu precadere la scaderea delincvenţei şi la
sănătatea (inclusiv mintală) a populaţiei.
CONCLUZII
• Pentru a interveni şi preveni eficient comportamentele violente trebuie să cunoaştem,
să înţelegem, să identificăm, să ştim cum se manifestă, ce efecte au asupra celor
implicaţi ;
• Fără asistenţă specializată, metodele alternative, intrafamiliale de soluţionare a
conflictelor produc cel mai adesea efectul contrar, consolidând chiar poziţia agresorului
şi intensificând sentimentul de vulnerabilitate al victimei ;
• Reducerea semnificativă a violenţei depinde de amploarea unor acţiuni concertate,
susţinute de specialişti şi fundamentate legal, de informare a comunităţii privind
modalităţile de protecţie şi demistificarea concepţiilor privind violenţa ;
• Este important ca fiecare cetăţean să fie conştient de rolul său în societate şi de
posibilitatea pe care o are de a schimba lucrurile în bine .