ŽMOGAUS APRAŠYMAS. PORTRETAS. CHARAKTERISTIKA

download report

Transcript ŽMOGAUS APRAŠYMAS. PORTRETAS. CHARAKTERISTIKA

Zina Kuncienė
Zina Kuncienė




1. Pristatyk, ką charakterizuosi (autorius,
kūrinys).
2. Paminėk 2- 3 svarbiausius bruožus.
Konkrečiam būdo bruožui aptarti gali prireikti
daugiau negu vienos pastraipos.
3. Gerai apmąstyk, kuri detalė pagrįs veikėjo
ypatybes, jas tinkamai surikiuok plane.
4. Pirmas kiekvienos pastraipos sakinys
teigia, kad veikėjui būdingas kuris nors
bruožas, o kiti sakiniai tai įrodo.
Zina Kuncienė
Aktyvus,
atkaklus, bebaimis, darbštus,
drąsus
Energingas, griežtas, iniciatyvus,
kūrybingas
Kruopštus, narsus, pareigingas, reiklus,
stropus
Veiklus....
Zina Kuncienė
 Išpaikėlis
 Opuolis
 Nepatiklus
 Įtarus
 Negrabus
 Pasipūtėlis
Zina Kuncienė
Kilnus,
doras, garbingas, taurus, orus
Lipšnus,
meilingas, atidus, kandus,
pašaipus
Ironiškas,
dygus, užgaulus, atžarus,
stačiokas, storžievis, veidmainis, godus
Zina Kuncienė
Skeptikas,
aferistas, šarlatanas, egoistas
Ambicingas,
arogantiškas, fantastas
Kolegiškas,
filantropiškas,
melancholiškas ir pan.
Zina Kuncienė
 Akių
dūmėjas
 Geros galvos
 Vėjo botagas
 Tinginių maišas
 Molio Motiejus
 Vėjo pamušalas
 Tinginių pantis
 Pagyrų puodas
Zina Kuncienė
Batsiuvys buvo įdomus žmogus. Jis
žinojo daugybę įvairių istorijų, nuotykių,
mokėjo juos vaizdingai pasakoti, lyg pats
būtų matęs. Su vaikais jis kalbėdavo
rimtai, kaip su suaugusiais, nors jo
istorijos buvo linksmos nuo pradžios iki
galo. Berniukai kvatodavo už pilvų
susiėmę, o jo akyse šokinėdavo gudrūs
velniūkščiai.
Zina Kuncienė
Jo buvo kiaurai veriančios akys,
akmeninis veidas. Jis tiesiog bijojo
Senkaus. Jį gąsdino šio žmogaus
rūstumas, šaltas metalinis balsas, veidas,
kuriame retai pasirodydavo kažkas
panašaus į šypseną. O juokdavosi dar
rečiau, ir ne kaip visi žmonės, o su
įniršiu, piktai, grasinančiai.
Zina Kuncienė
Aprašykite savo suolo
draugo išvaizdą,
pabandykite nusakyti jo
charakterio bruožus
Zina Kuncienė
Zina Kuncienė
 Pirmiausiai
aprašyti.
 Aprašyk
amžius)
pristatyk skaitytojui, ką nori
bendrą įspūdį (ūgis, laikysena,
 Atkreipk
dėmesį į veido bruožus(akys, kakta,
nosis, lūpos)
 Nepamiršk
charakterio atspindžio išvaizdoje.
Zina Kuncienė
Žemas, aukštas, stotingas,
ištįsęs, mažaūgis, liemeningas,
gūra, džiūsna, kresnas,
augalotas, ilgšis, lieknas,
išvaizdus, išdrykėlis
Zina Kuncienė
tamsus, besišypsantis...
 Kakta- aukšta, siaura...
 Antakiai- tankūs, lenkti...
 Lūpos- putlios, siauros...
 Nosis- tiesi, trumpa...
 Smakras- kampuotas, apvalus...
 Plaukai- šviesūs, vešlūs...
 Rankos- šiurkščios, įdiržusios...
 Veidas-
Zina Kuncienė
Iš akies trauktas
 Mietą prarijęs
 Pelų maišas
 Iš pieno plaukęs
 Salonų lėlė
 Juokų maišas
 Aukso širdis
 Angelo siela
 Į pilvą išėjęs
 Iš stuomens ir liemens
 Be galvos

Zina Kuncienė
Apsivilkęs...
Apsimovęs....
Užsidėjęs...
Užsimovęs...
Užsisegęs...
Zina Kuncienė
 Basanoškės
 Kurtkė
 Guzikas
 Bliuzkutė
 Šlipsas
 Tašė
 Grafkė
 Bantas
 Tapkės
 Kalnierius
Zina Kuncienė
Įsivaizduokite augalotą
riterį,
tvirto
kūno
sudėjimo,
plačiapetį,
žaliūką, jojantį stambiu
juodžiu. Matyti tamsiai
įdegę
ir
įraudę
skruostikauliai ir didelės
mėlynos akys. Laikysena
rodė
nerūpestingą
linksmumą,
baimės
nepažįstančią savikliovą
ir protą...
Zina Kuncienė
APRAŠYKITE SAU
ARTIMĄ ŽMOGŲ
Zina Kuncienė