Transcript Prezentacja

ARCHITEKTURA
STYLU GOTYCKIEGO
Ramy czasowe stylu gotyckiego



Okres późnego średniowiecza
Od XIII w. do początków XVI w.
Narodził się we Francji ok. 1120r.
(region Ile-de-France)
Etymologia nazwy stylu


Nazwa „gotyk”- użyta po raz pierwszy
w połowie XV w. przez L.B. Albiertiego.
Było to określenie opisujące wytwory kultury
uważanej za prymitywną i barbarzyńską.
Cechy stylu gotyckiego:






lekkie, wysmukłe i strzeliste budowle,
duże , ostrołukowe okna zdobione pięknymi witrażami
katedra gotycka oddaje ideologię Średniowiecza: dążenie
człowieka do bliskości z Bogiem, a jej
konstrukcja symbolizuje nieskończoność boskiej istoty,
wysokie kościoły, zwykle trzynawowe, smukłe i jasno
oświetlone,
wysokie bazyliki z półkolistym chórem
sklepienia krzyżowe i łukowe podpory
z zewnątrz.
Budownictwo sakralne
Katedra Notre-Dame w Reims
Katedra Narodzin św. Marii
w Mediolanie
Katedra Opera della Metropolitana
we Włoszech
Katedra w Segowii (Hiszpania)
Katedra Notre-Dame w Paryżu
Rozeta w stylu płomienistym
Okno z witrażami
Rozeta w stylu gotyku płomienistego
Okno gotyckie z maswerkiem
Maszkarony z Notre Dame
w Paryżu
Wnętrze kościoła halowego (Kościół
św. Wolfganga w Schneeberg
w Saksonii)
Budownictwo
świeckie gotyku
Brama Holsztyńska w Lubece
Ratusz w Brugii ( Belgia)
Sukiennice w Ypres (Belgia)
Pałac Dożów w Wenecji
Zabytki gotyckie
w Polsce
Kościół Mariacki w Krakowie
Ratusz we Wrocławiu
Kamienica Kopernika w Toruniu
Zamek krzyżacki w Malborku
Ratusz w Chojnie
Katedra Jana Chrzciciela
we Wrocławiu
KONIEC