Transcript Slide 1

TEME MATRICE
I. Se da un vector (sir) x de n elemente intregi. Sa se calculeze din sirul dat
suma elementelor :
1) pozitive
2) negative
3) pare
4) impare
5) patrate perfecte
6) care se gasesc pe pozitii pare
7) care sunt divizibile cu 3
8) care se afla in intervalul [0,10]
9) care se afla in intervalul [0,10]U[30,40]
10) impare mai mari decat 11
II. In cazurile 1-10 de la punctul I efectuati produsul elementelor
III. In cazurile 1-10de la punctul I determinati dintr-un sir numarul elementelor
IV .In cazurile 1-10 de la punctul I efectuati media aritmetica a elementelor
V. In cazurile 1-10 de la punctul I determinati maximul elementelor
VI. In cazurile 1-10 de la punctul I determinati minimul elementelor
Constructii Matrice
I Fie A si B matrice cu n linii si n coloane. Sa se construiasca matricea C cu proprietatea:
1.
C=A+B
2.
C=A-B
3.
C=A*B
4.
C se obtine din A prin transformarea elementelor pare in 5
5.
C se obtine din A prin adaugarea unei coloane cu toate elementele 1, inaintea primei coloane
6.
C se obtine din A prin adaugarea unei coloane cu toate elementele 9, dupa ultima coloana
7.
C se obtine din A prin adaugarea unei liniicu toate elementele 1, inaintea primei linii
8.
C se obtine din A prin adaugarea unei linii cu toate elementele 9, dupa ultima linie
II Sa se modifice A astfel
1. Se interschimba linia k cu linia p
2. .Se interschimba coloana k cu coloana p
3. Se interschimba linia k cu coloana p
4. Se insereaza o noua coloana pe pozitia p
5. Se elimina linia p
6. Se elimina coloana p
7. Se interschimba liniile astfel incat elementele de pe colana k sa fie sortate crescator (descrescator)
8 Se interschimba colanele astfel incat elementele de pe linia k sa fie sortate crescator (descrescator)
9. Se interschimba liniile si coloanele astfel incat elementele de pe diagonala secundara sa fie sortate
crescator(descrescator)
10Se interschimba liniile si coloanele astfel incat elementele de pe diagonala principala sa fie sortate
crescator(descrescator)
III Sa se afiseze o matrice patratica de ordinul n lasand neschimbate liniile pare iar pe liniile impare se
afiseze elementele in ordine inversa ( elementul n-1 devine elementul 0)
TEME MATRICE
I Se da o matrice cu n linii si n coloane. Sa se calculeze din matrice suma
elementelor :
1) pozitive
2) negative
3) pare
4) impare care se gasesc sub diagonala principala
5) patrate perfecte care se gasesc pe diagonala principala
6) care se gasesc pe pozitii pare
7) care sunt divizibile cu 3 si se gasesc pe linii pare si colane impare
8) care se afla in intervalul [0,10], se gasesc pe diagonala principala si pe linii
pare
9) care se termina cu 3 si se gasesc sub diagonala principala
10) impare mai mari decat 11 si care se gasesc pe coloane impare
II In cazurile 1-10 de la punctul I efectuati produsul elementelor
III In cazurile 1-10 de la punctul I determinati din matrice numarul
elementelor
IV. In cazurile 1-10 de la punctul I determinati maximul elementelor
V. In cazurile 1-10 de la punctul I determinati minimul elementelor