A görög templom – a görög dór oszloprend

Download Report

Transcript A görög templom – a görög dór oszloprend

A görög templom – a görög dór
oszloprend
A görög templom – a görög ión
oszloprend
A görög templom – a görög ión
oszloprend
A görög templom – a görög aeol
oszlopfő
A görög templom – a görög
korinthoszi oszloprend
Szelek tornya típusú
oszlopfő
Lysicratész emlék
típusú oszlopfő
A görög templom – tervezési elvek
Az optikai
korrekció
A görög templom
In antis – az athéniak
kincsesháza Dephoiben
A görög templom
Postylos – Niké apteros, Athén
A görög templom
Peripteros, Aigina Aphaia
A görög templom – területi
sajátosságok
Az anyaországi típus
Keleti hellén típus
Nyugati hellén
A görög templom – területi
sajátosságok
Paestum Athéné Agrigento, Concordia
Az athéni Acropolis építészeti
programja
Az athéni Acropolis építészeti
programja
Niké Apteros (425)
Az athéni Acropolis építészeti
programja
A Propylaion, (437-432) Mnesiclés
Az athéni Acropolis építészeti
programja
A Parthenon (447-432) Iktinos
Az athéni Acropolis építészeti
programja
Az Erechteion (421-405)
Különleges templomformák
Különleges templomformák
A görög lakóház kialakulása
A görög lakóház kialakulása
Tiryns
Pylos, Nestor palotája
A görög lakóház kialakulása
A görög lakóház kialakulása
A görög lakóház kialakulása