Transcript Rusko

Ruská federácia je demokratický
federálny štát s republikánskou
formou vlády.


Krajina sa nachádza v severovýchodnej Európe a
severozápadnej Áźii. Jej brehy obmývajú
okrajové moria troch oceánov: Severného
ľadového, Atlantického a Tichého oceána. Susedí
so 16 štátmi.
Územím Ruska prechádza 11 časovým pásiem,
pričom v Moskve je o 2 hodiny viac než u nás.
Rozloha je 17 075 200 km2,
je teda najväčšou krajinou
sveta, rozlohou takmer
dvakrát väčšia než USA.
Od západu na východ
zaberá Rusko takmer
polovicu obvodu
zemegule.
Počet obyvateľov je 145 000 000.
V Rusku so 147 miliónmi obyvateľov
žije okolo 75 národností, ale vyše 80
percent obyvateľstva tvoria Rusi.
Druhou najpočetnejšou národnosťou
sú Tatári vyznávajúci islam.
▲
Petrohrad
►

Chránená prirodná ►
oblasť Stolby pri
Krasnojarsku

Rovinatá step pri Volgograde ▼
Väčšia časť Ruskej federácie
sa nachádza v stabilnej
oblasti vrchnej časti zemskej
kôry Eurázijského kontinentu.
Má väčšinou rovinatý,
nízkohorský povrch. Súčasťou
takéhoto rozdelenia oblastí
Ruskej federácie sú aj pohoria
Ural a Kaukaz, ktoré
ohraničujú európsku časť
krajiny a západnú Sibír.
Na južnom Urale sa nachádza
jedna z najväčších pamiatok
historickej kultúry z tejto
oblasti-Kapova jaskyňa, kde
v roku 1959 našli najstaršie
paleolitické unikátnych
granitových útesov
zaujímavých tvarov, ktoré sú
na zozname chránených
objektov sveta. Najväčší z
nich s výškou 750 m sa
nachádza v Krasnojarskom
kraji.


Rusko je krajina s viacerými
druhmi podnebia:
- sever krajiny - vplyv Severného
ľadového oceána - drsné
podnebie a tuhé zimy
- Severné mierne je v pevninskej
časti
- kontinentálne na západe krajiny
- Východ krajiny je často
postihnutý monzúnmi
- Sibír sa vyznačuje
dlhotrvajúcimi zimami - v
Ojmjakone namerali najnižšiu
teplotu – 77 stupňov C.
Rastlinstvo a živočíšstvo je
prispôsobené podnebiu v ktorom
žije, čiže sú tu od lesostepí až po
ihličnaté lesy a tundry.


Rieka Volga
Ruskú federáciu obklopujú moria troch svetových
oceánov – Severného ľadového, Tichého a
Atlantického.
Rieky:
• Amur - dĺžka vyše 4400 km
• Lena - dĺžka 4400 km
• Ob Katun - dĺžka vyše 4300 km
• Jenisej - dĺžka vyše 4000 km
• Irtyš
• Don
• Volga – hospodársky najvyužívanejšia
- Väčšina sibírskych riek zamŕza už v októbri, pričom ľad sa udrží i 7 mesiacov. Na jar
a v lete sú mnohé rieky zasahované povodňovými vodami z topiaceho sa snehu.
- Kaspické more - je najväčším vnútrozemským jazerom na svete. Asi tri pätiny ležia
na území Ruska. Jeho zvláštnosťou je, že sa jedná o bezodtokové jazero. Hladina
Kaspického mora neustále klesá.



Na území Ruska sa
vyskytuje pomerne veľa
jazier , rozmanitého
pôvodu a rozlohy
Mimoriadne veľa jazier sa
nachádza v Karélii
Väčšina jazier vznikla
pôsobením ľadovca ,
niektoré jazerá , naopak ,
boli vytvorené počas
tektonickej činnosti a na
Kamčatke a Kurilských
ostrovoch môžeme nájsť
◄ Jazero
Bajkal
jazerá sopečného pôvodu .
Najhlbšie ruské jazero Bajkal
je zaujímavé unikátnymi
rastlinami a živočíchmi. Je
zároveň aj najväčšou
zásobárňou pitnej vody na
svete.
Onežské ▲
jazero
-
Domácnosť vo Fediakove ▲
-
Zemiaky ▲
Na väčšine územia nie sú
vhodné klimatické
podmienky na rastlinnú
výrobu, preto sa
poľnohospodárstvo
sústreďuje predovšetkým v
európskej časti. Pestujú sa
predovšetkým pšenica,
jačmeň, raž, zemiaky,
cukrová repa, kukurica,
ryža, proso, sója, ovocie
Chová sa hovädzí dobytok,
ovce, kozy, ošípané, soby,
kone, hydina, kožušinové
zvieratá.



Ťažba ropy

V Rusku sú veľké zásoby
ropy, uhlia, zemného
plynu a mnohých ďalších
nerastných surovín ropa, železná ruda,
farebné kovy
ROPA –
Východoeurópska nížina,
Stredosibírska plošina,
Kaukaz, Sachalin
ZEMNÝ PLYN –
polostrov Jamal,
Západosibírska nížina
ŽELEZNÁ RUDA – Ural,
Kaukaz

◄Hliník


Jekaterinburg ►
dominuje ťažký priemysel
s ťažbou a spracovaním
surovín- oblasti nálezísk
nerastných surovín
strojársky - jeden z
najdôležitejších odvetí
priemyslu, zameraný na
výrobu strojov pre
ťažbu, energetiku,
stavebníctvo, obrábacie
stroje a dopravné
prostriedky.
Hutníctvo neželezných
kovov (prevažne hliník,
ostatné farebné kovy)oblasť Jekaterinburgu
Vlajka Moskvy ▲
Rieka Volga ▼




◄Chrám Vasilija
Blaženého

S počtom 10 527 000
obyvateľov je najväčším
mestom Ruska a Európy.
mesto je centrom ruského
politického, ekonomického,
kultúrneho a vzdelávacieho
života.
Moskva sa nachádza v strede
európskej časti Ruska medzi
riekami Oka a Volga.
Moskva je jedno z miest s
najväčším počtom zelene. V
meste sa nachádza mnoho
parkov
Podnebie Moskvy je mierne až
kontinentálne preto silné
mrazy sú tu veľmi zriedkavé.



Veľká kaskáda ▲
Petropavlovská
katedrála ►
druhé najväčšie mesto Ruska
Leží v severozápadnej časti
Ruska, na brehoch rieky Nevy
Petrohradu je to iba kúsok do
slávneho Petrodvorca, čo je
letné cárske sídlo ležiace pri
Fínskom zálive. Cár Peter
Veľký tu nechal postaviť
paláce, krásne parky po
vzore Versaillských záhrad a
mnoho fontán rôznych
veľkostí. Najkrajšou z celého
areálu je Veľká kaskáda, čo je
sústava fontán a kanálov
postavená priamo za palácom.
Naproti vstupnej bráne do
celého komplexu stojí krásna
Petropavlovská katedrála.
Erb▲
Vlajka ▲





ruské prístavné mesto
má 314,7 tisíc obyvateľov
leží na polostrove Kola
Patrí k najväčším mestám
na svete nachádzajúcim sa
za polárnym kruhom.
Napriek tejto polohe,
kvôli teplým prúdom v
Atlantiku nikdy nezamŕza.
◄Erb


Mesto na východe Ruska
Končí tu Transibírska
magistrála, a domovskú
základňu tu má
Tichomorská flotila .




Krajina má v zozname
prírodného a kultúrneho
dedičstva UNESCO zapísaných
23 pamiatok, napr. KremeĽ a
Červené námestie v Moskve.
V tajge boli namerané najnižšie
teploty na severnej pologuli.
Rusko je náruživá športová
krajina, ktorá dosahuje
najvyššie pozície na
Olympijských hrách. RuskÍ
atléti sa nikdy nedostali nižšie
ako pod tretiu priečku. Medzi
najhranejšie športy patrí
hokej, futbal a basketbal.
Ďalšími často hrávanými
športmi sú lyžovanie, box,
wresting, gymnastika, volejbal
a rugby.
Najznámejšou ruskou bábkou
je matrioška.
◄Matrioška
Červené námestie





Kremeľ – pevnosť ruského impéria. Ivan Hrozný a Stalin tu
organizovali teror, Napoleon pozeral na horiacu Moskvu, Lenin riadil
proletariát, Chruščov bojoval v studenej vojne, Gorbačov spustil
perestrojku a Jeľcin sníval o Novom Rusku.
Ermitáž – svetoznáme múzeum (asi tri milióny umeleckých diel)
sídliace v cárskom Zimnom paláci je pýchou Ruska.
Kizhi – priam pútnické miesto milovníkov starej ruskej architektúry.
Klenotom je rozprávkový kostol Premeny Pána, postavený v roku
1714. So svojim chórom 23 dómov a pôvodnou výzdobou je
pokladom ruskej drevenej architektúry.
Mamaev Kurgan – na mieste najtvrdších bojov o Stalingrad stojí
pamätník padlým. Centrom je 72 m vysoká socha Matky Rusi držiaca
meč, ktorý ju naťahuje o ďalších 11 m.
Transsibírska magistrála - najdlhšia železnica na svete s dĺžkou
9500 kilometrov sa tiahne od Moskvy až po Vladivostok. Cesta
vlakom trvá cca 8 dní.
▼ Kizhi
▼ Mamaev Kurgan
◄ Kremeľ
Transibírska
magistrála ►
▼ Ermitáž



Vzhľadom na veľkú rozlohu
a polohu štátu je
obyvateľstvo veľmi pestré.
Sú to najmä Rusi, Ukrajinci,
Kaukazské národy Altajské
národy.
Hustota zaľudnenia je na
území Ruskej federácie
veľmi nerovnomerná.
Priemerne pripadá na 1 km2
asi 9 ľudí.
Väčšina obyvateľov Ruska
žije v západnej časti a
hlavne oblastí priemyslu.


Medzi Ruské Novoročné
tradície patrí novoročný
strom známy ako
Novogodnaya Yolka s
jasnou hviezdou na
vrchole.
Ďalšie tradície sú
príchod Mrázika alebo
Deda Mráza spolu s jeho
vnučkou Snehulienkou,
snehovým dievčaťom.
Deti spievajú, aby urobili
Mrázikovi radosť.
Novogodnaya
Yolka
Mrázik
Ľudia majú luxusnú
večeru s bublajúcim
šampanským.
Ďalšou tradíciou je
počúvanie
novoročného prejavu
prezidenta Ruska na
Nový rok. Jedna
slávna Novoročná
tradícia v Rusku je
veštenie. Väčšina
slobodných dievčat a
žien dodržiava túto
tradíciu.

Ruská kultúra má bohatú históriu. Je to krajina klasikov svetovej
literatúry, baletu, divadla a opery . Medzi nejvýznamnejšie
osobnosti ruskéj hudebnej scény patria : N. A. Korsakov, P.
I. Čajkovskij, S. V. Rachmaninov, S. S. Prokofjev,
A. I. Chačaturjan, D. D. Šostakovič …


Vo vierovyznaní prevažuje kresťanstvo, pričom Rusi sa radia k
jeho pravoslávnej vetve.
Rusko obýva viac ako 100 rôznych národností a tak je ťažko
definovať charakter národa. Isté je, že Rusi sú nám blízki, nielen
jazykom a spoločnou minulosťou, ale i národnými zvyklosťami.
Z jedál odporúčam ochutnať:

Rusko – priekopníci vodky a kaviáru 
Kaviár
Pelmeni

▼

Boršč
◄

sibírsku špecialitu Pelmeni, čo sú
halušky zaliate mletým mäsom a
korením, varené v polievke
pirôžky či pirohy, taktiež bliny koláč, plnený džemom alebo šunkou
a syrom a palacinky Olady, ktoré sa
jedia s kaviárom
Ruské polievky sú robené z čerstvej
zeleniny, ako šči alebo z výdatného
duseného mäsa varená solyanka
Svetoznáma je polievka ruský boršč,
ktorá pozostáva z kapusty
s bravčovým a teľacím mäsom a
koreňovej zeleniny
K Rusku neoddeliteľne patrí vodka.
Pitie vodky je v Rusku ceremónia.
Pije sa čistá, na jeden raz a nezapíja
sa. Taktiež obľúbené je pivo

Rusi vypijú aj veľa čaju, ktorý sa
pripravuje a servíruje v samovare.

je ešte jedna ruská pochúťka, ktorá
dobila celý svet, a tou je kaviár
Ruská vodka


Peter I. : nazývaný Veľký, ruský cár
Vladimir Iljič Lenin: bol ruský marxistický revolucionár a architekt moderného
komunizmu – boľševizmu.

Josif Vissarionovič Stalin:

Michail Sergejevič Gorbačov:
bol sovietsky stranícky a štátny činiteľ gruzínskeho
pôvodu, generalissimus Sovietskeho zväzu.
ruský komunistický politik, Zaslúžil sa o zmiernenie
napätia vo svete.

Jurij Alexejevič Gagarin:

Alexandr Sergejevič Puškin:
sovietsky kozmonaut, ktorý sa 12. apríla 1961 stal prvým
človekom, ktorý vyletel do vesmíru.
bol jedným z najväčších ruských romantických
básnikov a prozaikov.
Peter I. ▼
Lenin ▼
Stalin ▼
Gorbačov ▼
Gagarin ▼
Puškin ▼
Karpov ▼
Kasparov ▼



Mendelejev ▼
Čajkovskij ▼


Dmitrij Ivanovič Mendelejev:
- bol ruský chemik, ktorý bol jedným
z dvoch vedcov, ktorí vytvorili prvú
verziu periodickej tabuľky
chemických prvkov.
Anatoly Yevgenyevich Karpov:
- je ruský šachový veľmajster, ktorý
bol v rokoch 1975 až 1985 majster
sveta.
Garri Kimovič Kasparov:
- je ruský šachista, bývalý
niekoľkonásobný majster sveta v
šachu. V súčasnosti ruský opozičný
politik, kritik Vladimíra Putina.
Piotr Iľjič Čajkovskij:
- bol ruský hudobný skladateľ
obdobia romantizmu.
Makarov, Krutov, Karpov, Larionov :
- známi hokejisti
RUSKÝ JAZYK – AZBUKA
V Rusku sa píše sa azbukou.
Pôvodným spisovným jazykom bol
cirkevnoslovanský jazyk, postupne ho
nahradila spisovná ruština.
Novodobý spisovný ruský jazyk sa utváral
od 18. stor.
Najdôležitejšie frázy :
Добрый день (Dóbryj ďeň) - Dobrý deň
Добрый вечер(Dóbryj véčr) - Dobrý večer
Как вас зовут (Kak vas zavút)? - Ako sa
voláte?
Меня зовут (...) (Мiňá zаvút (...)) - Volám
sa (...).
Пожалуйста (Pažálsta) - Prosím.
Скажите пожалуйста, где
туалет?(Skažíťe pažálsta, gďe tuaľét?) (Povedzte) prosím Vás, kde je (tu)
záchod?
Trasy zahraničných zájazdov spájajú sieť najatraktívnejších stredísk :
Moskva a okolie
- konajú sa tu rôzne kongresy , obchody , diplomatické aktivity a tiež ponúka
medzinárodné kultúrno - historické pamiatky napr. : Kremeľ , Červené námestie ,
Chrám Vasila Blaženého , Mauzóleum Vladimíra Iľiča Lenina , Veľké divadlo ,
Tretiakovská galéria , Lomonosové štátna univerzita , Televízna veža v Ostankine,
štadión v Lužnikách ...
Povolská oblasť
- oblasť v okolí rieky Volgy, mestá Dubno - je tu centrum jadrového výskumu ,
Jaroslave - sú tu hrady a zámky , Uljanovsk - rodisko Lenina , Nižný Novagovod chrámy , kostoly
Petrohrad a okolie
- v minulosti to bol Leningrad
- atraktivity : Kazanský chrám , Zimný palác , Smoľnyj ( mesto ) , Petrohradská
pevnosť
- zaujímavé sú tzv. biele noci v letnom období ( Slnko zapadá len na 2 - 3 hodiny )
Čiernomorská oblasť
- jadrom tejto oblasti je prístav Novorossijsk
- najvýznamnejším rekreačným areálom je Veľké Soči
- kontakt areálu s bývalým ZSSR zabezpečuje letisko Adleri
Kaukazská oblasť
- hlavná vnútrozemská oblasť cestovného ruchu sa nachádza v
oblastiach Severného Kaukazu - je tu veľa prameňov liečivých
minerálnych vôd ( 130 teplých až horúcich prameňov ) - najvýznamnejšie centrá CR : Bombaj ( klimaticné kúpele ) a
okolie Elbrusu ( 5642 m)

Rassija - svjaščenaja naša děržava,
Rassija - ljubimaja naša strana.
Magučaja volja, vělikaja slava Tvaje dastajáňje na vsje vremena !
Slavsja, Atěčevstva naše svabodnoje,
bratskich narodov sajuz věkavoj,
Prědkami dannaja mudrasť narodnaja !
Slavsja, strana ! My gadimsja s taboj !
At južnych marej da paljarnava kraja
Raskinulis naši lěsa i palja.
Adna ty na světě ! Adna ty takaja Chranimaja bogom radnaja zemlja !
Slavsja, Atěčevstva naše svabodnoje,
bratskich narodov sajuz věkavoj,
Prědkami dannaja mudrasť narodnaja !
Slavsja, strana ! My gadimsja s taboj !
Širokyj prastor dlja měčty i dlja žizni
Grjaduščie nam atkryvajut gada.
Nam silu dajot naša věrnasť Atčině.
Tak bylo, tak jesť i tak budět vsěgda.
Slavsja, Atěčevstva naše svabodnoje,
bratskich narodov sajuz věkavoj,
Prědkami dannaja mudrasť narodnaja !
Slavsja, strana ! My gardimsja s taboj !
http://www.youtube.com/watch?v=-lCNTh3nRXc


autor Ruskej hymny
text hymny napísal v roku 1977
http://www.youtube.com/watch?v=ClG2IIh4I3c
http://www.youtube.com/watch?v=GLA5Vx5DRQw&feature=related


www.google.sk
www.wikipedia.sk
до свидания