20_12_Fa_DUM_výuka

download report

Transcript 20_12_Fa_DUM_výuka

Označení DUM
20 - 12 - Fa - DUM
Autor
Příjmení a jméno: Fichna Josef, Mgr.
Škola: Základní škola a Mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace
Adresa: Zahradní 10, Štěpánkovice, 747 28
Předmět a očekávaný výstup
Ročník: 8.
Datum: 8. 1. 2013
Předmět: Zeměpis
Tematický celek: Evropa – Rusko
Očekávaný výstup: Charakterizuje jednotlivé státy Evropy. Porovnává a hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a
podobnosti Evropy.
Anotace: Prezentace pro žáky, ve které se dozví základní informace o státech Evropy.
Součástí výuky budou i vlastní prezentace žáků na jednotlivé státy Evropy.
Klíčová slova: Evropa, Rusko, Moskva
RUSKO
Obr. 1
KRAJINA RUSKA
• STÁTY: Rusko
• MOŘE: Baltské, Bílé, Barentsovo, Karské, Laptěvů,
Východosibiřské, Čukotské, Beringovo, Ochotské,
Japonské, Černé, Azovské, Severní ledový oceán
• OSTROVY: Kolgujev, Nová země, země Františka
Josefa, Severní země, Novosibiřské, Wrangelův,
Kurily, Sachalin
• POLOOSTROVY: Kola, Kanin, Jamal, Tajmyr, Čukotka,
Kamčatka, Krym
• ZÁLIVY: Finský, Kandalakšský, Oněžský, Dvinský,
Češský, Bajdaratský, Obský, Šelichovův
• PRŮLIVY: Beringův, Tatarský, Kerčský
• POHOŘÍ: Ural, Středosibiřská vysočina,
Verchojanské, Čerského, Kolymské, Čukotské,
Altaj, Sajanské, Kavkaz
• NÍŽINY: Východoevropská, Západosibiřská,
Kaspická
• ŘEKY: Oněga, Severní Dvina, Pečora, Ob, Jenisej,
Angara, Lena, Kolyma, Amur, Emba, Ural, Volha,
Don, Dněpr
• JEZERA: Čudské, Ladožské, Oněžské, Bajkal
(nejhlubší 1 637 m), Balkaš, Aralské, Kaspické
moře (největší 371 000 km2)
PODNEBÍ RUSKA
• PODNEBÍ – KONTINENTÁLNÍ – je na většině území
(velký rozdíl teplot mezi létem, až 30˚C, a zimou – u
Verchojanska -78˚C)
- SUBTROPICKÉ – východní pobřeží Černého m.
- OCEÁNSKÉ – Dálný východ (vliv Tichého o.)
- SUBPOLÁRNÍ A POLÁRNÍ – na severním pobřeží
• VEGETAČNÍ PÁSY – na S jsou polární pustiny, které
přecházejí v TUNDRU
- lesy mírného pásu – hlavně TAJGA na Sibiři
- stepi – JZ část Ruska
- polopouště – u Kaspického moře
KRAJINA RUSKA
Obr. 2
RUSKO
VLAJKA
Obr. 3
ÚZEMÍ
Obr. 4
RUSKO
FAKTA A ČÍSLA:
• Rozloha: 17 075 000 km2 , (evr. č. 3 956 000 km2 )
• Počet obyvatel: 148 000 000, ( evr. část 86 100 000)
• Hlavní město: Moskva (8 800 000)
• Státní zřízení: federativní republika
• Úřední jazyk: ruština
• Měna: rubl
• Hlavní náboženství: křesťanství, islám, judaismus
• HDP: 2 680 US dolarů
• Rusku patří již dříve zmiňované ostrovy.
HOSPODÁŘSTVÍ
• TĚŽBA: ropa, zemní plyn, černé uhlí, železná ruda, diamanty,
zlato, platina, hliník, nikl, zinek, antimon, olovo, wolfram, uran
• PRŮMYSL: STROJÍRENSKÝ – auta (LADA, KAMAZ), letadla
- HUTNICKÝ – železo, ocel, barevné kovy
- ENERGETICKÝ – jaderné elektrárny
- VOJENSKÝ – tanky, letadla (MIG), rakety (jaderné), lodě a
ponorky, samopaly
- CHEMICKÝ – petrochemie
- DOPRAVA – letecká, námořní, potrubní (ropovody a
plynovody), železniční (BAM – Bajkalsko-Amurská magistrála)
• ZEMĚDĚLSTVÍ: významná obilnice – pšenice a ječmen,
cukrovka, brambory, RYBOLOV , těžba dřeva
Zemědělská produkce však nestačí uspokojit poptávku – nízká
produktivita.
OBYVATELSTVO
• NÁRODNOSTI: Rusové(83%), ale i četné národnostní
menšiny
- Nerovnoměrné rozmístění - většina obyvatel žije v
evropské části, asijské oblasti jsou místy liduprázdné
- Nejmenší střední délka života v Evropě
• VELKÁ MĚSTA: Moskva, Sankt Peterburg, Nižnyj
Novgorod, Samara, Kazaň, Volgograd, Rostov na Donu,
Kaliningrad, Vladivostok
• PAMÁTKY: Moskva – chrám Vasila Blaženého a Kreml na
Rudém náměstí
- Sankt Peterburg – obrazárna Ermitáž, četné paláce
RUSKÁ MĚSTA
Obr. 5
OPAKOVÁNÍ
Doplňte text:
Hlavním městem Ruska, které je federativní ………., je
………. . Rusko je ………. státem na světě, rozkládá se v
………. části, kde je soustředěna většina obyvatelstva, ale
většina území připadá na ………. část. Rusko má ……….
nerostné bohatství, těží se zde především ………., ……….
plyn, ………. uhlí, ………. ruda a ………. kovy. Ruský průmysl
je zaměřený na ………., ………., ………. průmysl a produkci
………. . V zemědělství je významná produkce ………., ale
celková produkce Ruska neuspokojuje poptávku. V Rusku
jsou ………. sociální rozdíly mezi obyvatelstvem, je zde
………. střední délka života v Evropě.
OPAKOVÁNÍ – správné řešení
Hlavním městem Ruska, které je federativní
republikou, je Moskva. Rusko je největším státem na
světě, rozkládá se v evropské části, kde je soustředěna
většina obyvatelstva, ale většina území připadá na
asijskou část. Rusko má velké nerostné bohatství, těží
se zde především ropa, zemní plyn, černé uhlí, železná
ruda a barevné kovy. Ruský průmysl je zaměřený na
hutnictví, strojírenství, chemický průmysl a produkci
zbraní. V zemědělství je významná produkce obilnin,
ale celková produkce Ruska neuspokojuje poptávku. V
Rusku jsou velké sociální rozdíly mezi obyvatelstvem,
je zde nejnižší střední délka života v Evropě.
Autorizace
Autorizace z použité literatury
JEŘÁBEK,M., ANDĚL,J., PEŠTOVÁ,J., KASTNER,J. Zeměpis 8 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, Plzeň,
Fraus 2006
LORENC,P. Největší světadíl na Zemi, Praha, Moby Dick 1998
BROŽKOVÁ,H., JIRASEK,J., LIBOVICKÁ,L., PONOCNÁ,M., ŘAPKOVÁ, M., ROČKOVÁ, I., Velká encyklopedie zeměpisu, Praha,
Svojtka 2003
Evropa sešitový atlas pro základní školy a víceletá gymnázia , Praha, Kartografie 2006
Autorizace z CMIS
Obr. 1 Použitý zdroj: <http://novaonline.nvcc.edu/eli/evans/Photos/Russia/Maps/Map2000.jpg>[cit. 2012-12-18]
Obr. 2 Použitý zdroj: <http://www.ezilon.com/maps/images/europe/Russian-physical-map.gif> [cit. 2012-12-18]
Obr. 3 Použitý zdroj: <http://www.zemepis.com/images/Vlajky/rs-lgflag.jpg> [cit. 2012-12-18]
Obr. 4 Použitý zdroj: <http://www.countrywatch.com/imgs/vCountry/142_map.gif> [cit. 2012-12-18]
Obr. 5 Použitý zdroj:<http://www.lonelyplanet.com/maps/europe/russia/map_of_russia.jpg> [cit. 2012-12-18]