powerpoint van het vierde college

Download Report

Transcript powerpoint van het vierde college

OUDHEID NAAR
MIDDELEEUWEN
hoorcollege
collegejaar 2010-2011,
1ste semester
cursuscode 5772HOG01H
Geschiedenis studeren: een linkse hobby?
Alleen kennis van de geschiedenis helpt bij het beantwoorden van deze vraag!
Alle beschikbare informatie:
www.oudegeschiedenis.info
(kies Leiden Syllabi uit menu)
Rooster
7 okt. Het Oost-Romeinse Rijk, 5de - 6de eeuw (Naerebout)
14 okt. Sociaal-economische ontwikkelingen: geld en monetaire economie (De Ligt)
21 okt. Sociaal-economische ontwikkelingen: de steden (Hoppenbrouwers)
28 okt. geen college
4 nov. Soc.-econ. ontwikkelingen: landbouw en grootgrondbezit (Hoppenbrouwers)
11 nov. Een nieuwe christelijke orde: kerk, dogma en politiek (Singor)
18 nov. Een nieuwe christelijke orde: asceten, heiligen en relikwieën (Singor)
25 nov. De komst van de islam: veroveringen in de 7de eeuw (Sijpesteijn)
2 dec. De islamitische Middellandse Zee in de 7de eeuw (X)
9 dec. Het Germaanse westen in de 7de eeuw (Naerebout)
15 dec. Het Byzantijnse oosten in de 7de eeuw (Singor)
Tentamendata:
* donderdag 20-1-2011 19-22:00
Lipsius 005
* herkansing: donderdag 24-032011 19-22:00 Lipsius 028
ECTS: 5. Uitbreiding naar 10 ECTS is mogelijk.
Tentamenstof voor 5 ECTS:
collegestof
EN
C. Wickham, The Inheritance of Rome. Illuminating
the Dark Ages, 400-1000 (Penguin History of Europe, dl. 2), 2009
(560 pag.) NB: ook in andere edities met andere ondertitel
Tentamenstof voor 10 ECTS:
zoals voor 5 ECTS
PLUS
aanvullende literatuur te kiezen uit vijf pakketten (steeds ca. 500 pp)
Mozaiek met Romulus en Remus, Ma‘arrat al-Nu‘man, Syrië,
gedateerd 511: het Oost-Romeinse rijk = Rome
De “successor kingdoms” ca. 527 en het
Oost-Romeinse Rijk
Çemberlitaş, de ‘Verbrande Zuil’ in Istanboel/Constantinopolis.
De plaats van inwijding van ‘het tweede Rome’ op 11 mei 330.
De zuil werd
bekroond door een
beeld van keizer
Constantijn als de
zonnegod Apollo (zie
de stralenkrans rond
zijn hoofd), regerend
over de wereld (zie
de wereldbol in zijn
hand). In het beeld
bevond zich een
splinter van het ‘ware
kruis’ – kort tevoren
gevonden door
Constantijns moeder
Helena. Heel veel
symboliek!
Na Constantijn was het
Romeinse rijk een christelijk
rijk.
Constantinopolis een
christelijke stad.
Deze icoon uit het Klooster
van de heilige Catherina op de
Berg Sinaï stamt uit de 6de
eeuw
Enkele jaartallen:
337 dood Constantijn de Grote
353 Constantius II verenigt het gehele rijk in een hand
361 Julianus de Afvallige
364 Valentinianus en zijn broer Valens delen het rijk
378 Hadrianopolis: de grote nederlaag tegen de Goten; Valens sneuvelt
379 TheodosiusI : reconstructie van het rijk
Edict cunctos populos: christendom staatsgodsdienst
383 Theodosius is alleenheerser rijk
395 Arcadius en Honorius delen het rijk
408 in het oosten Theodosius II
De muren van Constantinopel
Codex Theodosianus
451 overwinning op Atilla
468 keizer Leo versus de Vandalen: mislukking
474 Zeno Oostromeins keizer; vanaf 476 de enige Romeinse keizer (pas 800 is er opnieuw een keizer in het westen  Karel
de Grote)
488 Ostrogoten in Italië onder Theoderik
527-565 Justinianus
Corpus Iuris Civilis
Kerkbouw en docoratie in Cosntantinopel (Hagia Sophia!) en in heroverd Ravenna
Crisis 568 Longobarden in Italië; Perzische (Sassanidische) aanvallen
610-640 Herakleios
627 overwinning op de perzen
636 Jarmuk (Jordaan): Arabische overwinning op de Byzantijnse legers
641-668 Constans II ( hoofdstad tijdelijk Syracuse; Constantijn IV keert terug naar Cosntantinopel)
hardnekkig verzet tegen Arabieren: 717 Laatste grote Arabische aanval
 Het Romeinse rijk (= Byzantijnse rijk = de oostelijke helft van het Romeinse rijk van voor 476) bestaat voort