DANE PANELOWE - michau.nazwa.pl

download report

Transcript DANE PANELOWE - michau.nazwa.pl

DANE PANELOWE
Modelowanie handlu
zagranicznego
Co będziemy robić
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Panele – wprowadzenie, obróbka danych
Kwestia mierzenia odległości
Co było najpierw: handel czy PKB?
Co jeszcze ma wpływ na handel?
Waluta?
PAŃSTWA prezentacje
Czym się rożni wróbelek?

Natura dotychczasowych analiz
 czego

nie braliśmy pod uwagę?
Jaki jest sens badań panelowych
 pooled
data w ekonometrii
 panele w ekonometrii
 wzdłuż czy w poprzek
 efekty stałe czy zmienne?
Model grawitacyjny

W pewnym momencie w czasie badacze:
–
–
–
–
–
–
cała ta teoria jest bardzo fajna, ale nie bierze pod uwagę, że
są koszty transportu, oraz że duży kraj to duży rynek =>
przyciąganie i odpychanie
Isard (1954), logarytmicznie Tinbergen (1962) [co by było
gdyby nie było żadnych ograniczeń w handlu, coś jak „missing
trade”], Linneman (1966) [model grawitacyjny to w
rzeczywistości IS-LM-BP],
Anderson (1979) [pierwszy model teoretyczny – na podstawie
wydatków]
Helpman-Krugman (1985) [w handlu wewnątrzgałęziowym]
Bergstrand (1985) [model równowagi ogólnej handlu
światowego przy podziale jeden kraj - jeden czynnik]
Bergstrand (1989) [model H-O z hipotezą Lindera]
Opracowanie danych



Strona internetowa:
http://www.wne.uw.edu.pl/~jtyrowicz -> MHZ
Ściągnąć plik: dane_panele_1.xls
Opracować:
–
–
–
LOG
PRZECINKI
STATA
Model pooled

wymiana handlowa
PKB
populacje odległość

reg trade gdp pop dist


Model panelowy

Te same dane

iis
tis
xtreg
efekty stałe, czy zmienne?



Wnioski

Pooled daje nieprawdziwe wyniki, kiedy dane
mają charakter przekrojowy

Jaki znak przy zmiennej populacja?

Jaki mierzymy odległość???