Inwertery PV - Magazyn Fotowoltaika

download report

Transcript Inwertery PV - Magazyn Fotowoltaika

Grodno S.A.
mgr inż. Maciej Kowalski
Dyrektor ds. Fotowoltaiki Grodno S.A.
Najważniejsze informacje
GRODNO S.A.
AUTOMATYKA FOTOWOLTAIKA OŚWIETLENIE
•
•
•
•
•
nieprzerwany wzrost biznesu od 22 lat
ogólnopolska sieć dystrybucji - 36 punktów
sprzedaży
skuteczne akwizycje podmiotów
branżowych
obrót powyżej 200 mln zł rocznie
ok. 300 pracowników
Inwertery PV
Inwertery. Przeznaczenie, podział, parametry.
Dobór inwerterów do instalacji
-
podstawowe koncepcje systemów PV
zastosowanie inwertorów na podstawie portfolio SMA Solar
dobór inwertera do instalacji - SunnyDesign
zagrożenia i błędy w projektowaniu, wykonawstwie
Inwertery PV
Podstawowe koncepcje systemów PV
System połączony z publiczną siecią energetyczną typu on-grid
Falownik sieciowy
Panele fotowotaiczne
Sieć energetyczna
Inwertery PV
Inwertery PV
Sieciowa instlacja trójfazowa o mocy 9kW
Inwertery PV
Podstawowe koncepcje systemów PV
System nie połączony z publiczną siecią energetyczną off-grid
Falownik sieciowy
Falownik wyspowy
Panele fotowoltaiczne
Sieć wewnętrzna
Inwertery PV
Inwertery PV
Podstawowe koncepcje systemów PV
Przetwornica napięcia
Panel fotowoltaiczny
Regulator ładowania
Akumulator
Inwertery PV
Prąd modułu [A]
Prąd modułu [A]
Wpływ nasłonecznienia i temperatury na panele PV
UMPP-Bereich
Napięcie modułu [V]
UMPP Bereich
Napięcie modułu [V]
Inwertery PV
Dobór inwertera do paneli PV
•Napięcie obwodu rozwartego: Uoc = 33.6 V
•Współczynnik temperaturowy Uoc coeff = -0.114 V/°C
•Napięcie pracującego modułu Ump = 26.4 V
•Współczynnik temperaturowy Umpp coeff = -0.124 V/°C
•Rekordowo niska temperatura -35°C
•Rekordowo wysoka temperatura: 40°C
•Temperatura pracującego panelu: temp. zew +35 °C
•Voc w STC + ((Tcell - TSTC) x Uoc coeff)) = Max Voc
•33.6 V + ((-35°C - 25°C) x -0.114) = 40,44 V
•Vmp at STC + ((Tcell - TSTC) x coeff)) = Min Vmp
•26.4 + ((75°C - 25°C) x -0.124) = 20.2 V
Wybrano falownik SunnBoy 5000TL-21.
Zakres poszukiwania punktu mocy maksymalnej: 175-500V
500 VDC ÷ 40,44 Voc = 12.36 modułów, czyli możemy zastosować maksymalnie 12 modułów
175 VDC ÷ 20.2 Vmp = 8,66 modułów, czyli możemy zastosować minimalnie 9 sztuk
Inwertery PV
Dobór inwertera do paneli PV - SunnyDesign
https://www.sma.de/en/service/downloads.html
Inwertery PV
Dobór inwertera do małej elektrowni PV
• Współczynnik mocy
stosunek mocy znamionowej falownika do mocy znamionowej paneli fotowoltaicznych powinien wynosić około 90%.
Inwertery PV
Elementy kolidujące
Inwertery PV
Dobór inwertera do małej elektrowni PV
Inwertery PV
Dobór inwertera do małej elektrowni PV
Inwertery PV
Dobór inwertera do farmy fotowoltaicznej
1MWp – 4000 paneli
Rozwiązanie z falownikiem centralnym
1 x falownik centralny
Rozwiązanie z falownikami rozproszonymi
VS
50 x falownik sieciowy
Grodno S.A.
Dzięki rozwiązaniu Suntrol monitorujemy wykonaną przy naszej
siedzibie mikroinstlację PV:
-
Łączna moc elektrowni: 12000Wp
Panele: 48xSolarWorld Plus SW250 mono black
Falownik: SMA SunnyTripower 12000Tl
Konstrukcja montażowa SolarWorld SunFix
Instalacja on-grid zasilająca centrum dystrybucji Grodno S.A.
Panele PV stanowią zadaszenie parkingu.
Grodno S.A.
• Instalacja została uruchomiona 14.09.2013r.
• Ilość energii wyprodukowanej w listopadzie 2013r. jest wyższa o
ok. 20% od przewidywań zgodnych z PVGis
1800
1600
1400
1200
1000
Serie1
800
Serie2
600
400
200
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Błędy w projektowaniu
Błędy w projektowaniu
Błędy w projektowaniu
Błędy w projektowaniu
Błędy w projektowaniu
Błędy w projektowaniu
Błędy w projektowaniu
Inwertery PV
Dziękuję za uwagę i zapraszam na
stoisko Grodno S.A.
Hol głównego wejścia. Hala H2
Maciej Kowalski
Dyrektor ds. Fotowoltaiki Grodno S.A.
mail: [email protected]
tel: 604 268 006
Grodno S.A. Małopole 2a
05-252 Dąbrówka