doğan KİMYASAL SİLAHLAR

Download Report

Transcript doğan KİMYASAL SİLAHLAR

KİMYASAL
SİLAHLAR
Kimyasal silahlar; Kimyasal Harp
Ajanları Birleşmiş Milletler’
in 1969 yılında yayınlamış olduğu
bir raporda “insanlar , hayvanlar
ve bitkiler üzerine doğrudan toksik
etkileri nedeni ile kullanılan her
türlü katı , sıvı , gaz halindeki
kimyasal maddeler”
şeklinde tanımlanmıştır.
Boğucu maddeler
Maskesiz insanların solunum
sistemini etkileyerek yıpratan,özellikle akciğerlerdeki hava keselerinde bulunan kılcal damarların
çatlamasına neden olarak, kan sıvısının ciğerlere dolmasını ve
boğulma olayını meydana getiren
maddelerdir.
FOSGEN:
Normal olarak kısa etki süreli bir kimyasal
maddedir I. Dünya Savaşında geniş bir şekilde
kullanılmış ve kimyasal madde ölümlerinin
%80´inin bu gaz nedeniyle olduğu
belirlenmiştir. Üzerinde en fazla araştırma
yapılan gazlardan biridir.
Simgesi: CG
Kimyasal İsmi: Karbonil Klorür
Kokusu: Yeni biçilen taze ot veya yeşil mısır
Rengi: Renksiz gazdır.
Etkilenme Hızı: 1-3 saat arasında etkisini
gösterir.
DİFOSGEN:
Diğer bir boğucu gazdır. Fosgene göre
baskın tarzında bir sürpriz yapmaz; çünkü
difosgen önce gözlerde hafif yaş gelmesiyle
kendini belli eder. Etkileri genel olarak
fosgen gibidir.
Simgesi:DP
İsmi: Triklorometil Kloroformat
Kokusu: Yeni biçilen taze ot veya yeşil mısır
Rengi: Renksiz sıvı
Etkilenme Hızı: 1-3 saat arasında etkisini
gösterir.
SİNİR MADDELERİ
Sinir gazı Sarinin kimyasal yapısı.
1938'de Almanya'da bulunmuştur.Vücudumuzdaki sinir sistemlerinin dengesini
bozarak felç meydana getirip saf dışı
eden çok zehirli bileşiklerdir. Çok küçücük
bir damlası bile insanı öldürebilir. Son
yıllarda kendi başına sinir olmayıp, birleşince tehlike yaratan çift sinir maddeleri
de üretilmiştir.
TABUN:
Renksizken kahverengine kadar renklenebilen
bir sıvı olup, renksiz bir buhar verir.
Simgesi:GA
Kimyasal İsmi: Etil N, N-dimetil Fosforo
Amidosiyanidat
Kokusu: Saf halde kokusuz olup, buharlaştıği
anda hafif meyve kokusu salar
Rengi: Buharları Renksiz
Etkilenme Hızı: Çok Hızlıdır.
Fizyolojik Etkileri: Burun akması,göğüsün
sıkışması, görüşün zayiflaması, nefes almada
güçlük, aşırı terleme, kasların kasılması (kaslar
çok fazla kasıldığı için bel ve omurga kemikleri
kırılır.), kusma, gözbebeklerin küçülmesi ve
görüşte bulanıklık, sendeleme, şaşkınlık,uyuşukluk, çırpınma, koma, nefesin kesilmesi ve
ölümün meydana gelmesidir. Genellikle öldürücü
doz alındığında, ölüm 1-10 dakika içinde
meydana gelir.
SARİN:
Renksiz bir sıvi olup buharı da renksizdir. Son derece etkili ve öldürücü bir
gazdır. Renksiz ve kokusuz olup, teşhisi ve
sezilmesi zordur.
Simgesi: GB
Kimyasal Ismi: Izopropilmetil
Fosdonofloridat
Kokusu: Sarımsağımsı Bir Kokudur
Rengi: Yoktur
Etkilenme Hızı: Çok Hızlıdır
Fizyolojik Etkileri: Tabun ile aynıdır.
SOMAN:
Özelikleri diğer sinir gazları gibi olup,
meyva kokulu; yabancı maddeler ile
karıştırıldığında ise, kafur kokuludur.
Simgesi: GD
Maddeleri: Renksiz ve kokusuz olup,
çabuk buharlaşmazlar ve donmazlar. Bu
nedenle etkileri günlerce sürebilir. Bitkiler
tarafından da emilebilirler. Çıplak tenden
emildiğinde, diğer sinir gazları ile aynı
etkileri gösterirler. Bu maddeler kirletilmiş
bölgeler, mayınlanmış bölgeler gibi
yerlerde etkilidirler. Sarinden çok daha
fazla zehirlidir.
KAN ZEHİRLEYİCİLER
Kan Zehirleyici maddeler, öncelikle
vücuda solunum sisteminden geçerler.
Oksijenin kandaki Hemoglobin maddesi
ile birleşmesini önleyerek, ölüme
neden olurlar. Genelde meyve
çekirdeği kokusunda ve pis kokuludurlar. Bu yüzden kendilerini hemen belli
ederler. Maske süzgeci bu gazlarda çok
çabuk bozulur ve elden çıkar. Çok
uçucu bir gaz olduğu halde, maruz
kalan insanı 15 dakikada öldürebilir.
HİDROJEN SİYANÜR:
Simgesi: AC
Kimyasal ismi: Siyanitrik asit
Siyanojen klorür
ARSİN
Simgesi:
SA
Kimyasal ismi:
Arsenikli hidrojen
YAKICI MADDELER
Bu gazlara kabarcık gazları da
denilmekte olup; cildi, solunum
organlarını ve gözleri etkilerler.
Genelde sıvı olarak kullanılırlar.
Dokunulduğunda veya buharları ile
bu sıvılar; cildi, gözleri ve solunum
organlarını yakar ve derin yaralar
açarlar. Çeşitleri şunlardır:








H : İperit
L : Levzit
HD: Artırılmış İperit
HL: İperit Levzit Karışımı
CX: Fosgen Oksim
DP: Fenildiklorarsin
ED: Etildiklorarsin
MD: Metildiklorarsin
Bunlar temelde pis kokulu olup; sarımsak, balık ve küf kokuları çıkarırlar.
KUSTURUCULAR
Kusturucu maddeler kargaşalığı kontrol
altına almak ile kullanılırlar. Savaş gazı
olarak düşünülmezlerse de, eğitimsiz
kıtalara maskeyi çıkarttırmak amacıyla diğer
gazlarla aynı anda veya hemen öncesinde
kullanılabilirler. Aşağıda belirtilen üç
kusturucu madde, normal olarak katı halde
bulunurlar. Isıtıldıklarında buharlaşır ve
sonra yoğunlaşıp zehirli aerosollar
oluştururlar. Arazi koşullarında kusturucu
maddeler, etkisinde kalanlara büyük
rahatsızlık verirler. Bu maddeler kapalı
yerlerde bırakıldıklarında, çok ağır hastalığa
veya ölüme neden olurlar.
DİFENİLKLORARASİN:
Simgesi: Da
Kimyasal İsmi: Difenilklorarasin
Kokusu: Yoktur
Rengi: Yoktur
Etkilenme Hızı: 2-3 dakikada etkisini
gösterir.
Fizyolojik Etkileri: Gözün tahrişi, burunda
sıvı boşalması, hapşırma, öksürme,
şiddetli baş ağrısı, mide bulantısı ve
kusma meydana gelir. Bütün bu etkiler 30
dakika kadar sürer ve geçer. Ortam çok
yoğunsa, etkilerin devamı birkaç saat
sürebilir.
ADAMZİT:
Simgesi: Dm
Kimyasal İsmi: Difenilklaminokloroarsin
veya Fenilsazinklorid
Kokusu: Yoktur
Rengi: Yoktur
Etkilenme Hızı: Difenilklorarasinden
biraz daha yavaştır
Fizyolojik Etkileri: Difenilklorarasin ile
aynıdır etkiler 3 saat kadar sürebilir.
GÖZ YAŞARTICI GAZLAR
Bu maddeler göz yaşı akmasına ve
cildin tahrişine neden olurlar.
Eğitimlerde ve kargaşalığın kontrolü
dışında ender kullanılırlar.
Kloroasetofenon :
Hoş kokulu bir göz yaşı olup, elma çiçeği
gibi kokar, anında tesir eder, gözlerden yaş
getirir, üst solunum yollarını ve cildi de
güneş yanığı gibi etkiler. Mide bulantısı da
yapabilir. Kısa etkilidir
Simgesi: CN
CNC:
Kimyasal ismi yoktur, kloroasetofenon'un
kloroform içindeki çözeltisidir.
Simgesi: CNC
Kokusu: Kloroform
Etkilenme hızı: Kloroasetofenon aynı
Biber Gazı:
Simgesi: CS
Kimyasal İsmi: o-Klorobenzalmalononitril
Kokusu: biber gibi kokar
Etkilenme : Çok hızlı
Fizyolojik etkileri: Burun akması
,hapşırma, öksürme ve gözlerden yaş
getirir fakat etkileri 5-10 dakika sürer. Bu
nedenle eğitim amaçlı kullanılır.
UYUŞTURUCULAR
BZ: Kuinuklidinil benzilat: Bu madde uyuşturucu bir
kimyasal madde olup, etkilediği insanları, oluşturduğu
fizyolojik ve zihinsel etkilerle önemli bir süre etkisiz
hale sokar. Bu etkilerden iyileşme, etkileme süresi
sonunda tam anlamda olur. Bu maddelerden bir kısmı
felç, körlük ve sağırlık gibi geçici fiziksel etki
gösterirler. Bir kısmı ise yine geçici olarak akıl
hastalıklarına neden olur. Bu uyuşturucular, sürekli
kayıp oluşturmazlar, sadece geçici etki gösterirler. Bu
açıdan kargaşalığı kontrol altına alma maddeleri
olarak kullanılırlar. Çevre halkına ve birliklere zarar
vermediklerinden, herhangi bir durumda kontrol altına
alabilecek asgeri gereksinmelerde kullanılırlar.
Simgesi: BZ
Rengi ve Kokusu: Atılışta hafif bir duman gösterirse
de, renksiz ve kokusuzdur
Fizyolojik Etkileri:
Alışılmış normal faaliyetler sürdürülemez, Kuru ciltte
kızarıklar, Kalp çarpıntısı, Baş ağrısı ve dönmesi,
Şaşırma ve korkma hissi duyma, Uyuşma, Vücüt
ısısının yükselmesi
2. ÖĞRETİM 3-A
232071
DOĞAN ŞİŞDAĞ