ΧΡΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Download Report

Transcript ΧΡΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΧΡΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Γιάννης Μόκιας Επιμόρφωση Β΄Επιπέδου
ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Θεωρίες μάθησης
Χρήση λογισμικού
Τύπος λογισμικού
Κατηγοριοποίηση με βάση:
Συστήματα μάθησης – διδασκαλίας & Τεχνολογίες ανάπτυξης
Γιάννης Μόκιας Επιμόρφωση Β΄Επιπέδου
ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ
ΤΥΠΟΥ
ΤΥΠΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
Γιάννης Μόκιας Επιμόρφωση Β΄Επιπέδου
ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΔΙΔ/ΛΙΑΣ
ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ
 Καθοδήγησης (tutorial)
 Εξάσκηση & πρακτική
 Πολυμεσικές εγκυκ/δειες
 Εκπ/κά παιχνίδια
 Ηλεκτρονική αξιολόγηση
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
ΕΚΦΡΑΣΗΣ
&ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ
ΤΥΠΟΥ
 Ανάπτυξη δημ/κότητας
 Συμβολική έκφραση
 Επικοινωνία
Γιάννης Μόκιας Επιμόρφωση Β΄Επιπέδου
ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ
 Διερεύνηση & ανακάλυψη
 Διαχείριση δεδομένων
 Εννοιολογική χαρτογράφηση
 Οπτικοποίηση
Προσομοίωση
 Μοντελοποίηση
 Προγραμματισμός
ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΔΙΔ/ΛΙΑΣ
ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
ΕΚΦΡΑΣΗΣ
&ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ
ΤΥΠΟΥ
ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΜΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ
 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
 ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΙΣΜΟΣ
 ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΙΣΜΟΣ
Γιάννης Μόκιας Επιμόρφωση Β΄Επιπέδου
ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Επεξεργαστής κειμένου
Λογιστικά φύλλα
Λογισμικό παρουσίασης
Βάσεις δεδομένων
Προγράμματα ζωγραφικής
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
 Ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες
 Λεξικά και σώματα κειμένων
 Ανάπτυξης ιστοσελίδων, blogs, wikis
 Google Earth &Google Maps
Γιάννης Μόκιας Επιμόρφωση Β΄Επιπέδου
ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
 Λογισμικά επιμέρους μαθημάτων
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
Γιάννης Μόκιας Επιμόρφωση Β΄Επιπέδου
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
Φορείς πιστοποίησης
Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ΕΛΟΤ, http://www.elot.gr/home.htm
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
http://www.pi-schools.gr
για τα εκπαιδευτικά λογισμικά προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε δημόσια σχολεία
στο πλαίσιο της ενέργειας «ΟΔΥΣΣΕΙΑ» αξιολογήθηκαν λογισμικά από το
ΕΑΙΤΥ
Γιάννης Μόκιας Επιμόρφωση Β΄Επιπέδου
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Αξιολόγηση του περιεχομένου
Αξιολόγηση της παιδαγωγικής ή διδακτικής μεθόδου
Αξιολόγηση της διεπαφής ή διεπιφάνειας
συστήματος–χρήστη (interface)
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
Αξιολόγηση μαθητή και μαθησιακού αποτελέσματος («διδακτική αποτελεσματικότητα»)
Στήριξη της διδασκαλίας
Αξιολόγηση κόστους
Τεχνική αξιολόγηση
Γιάννης Μόκιας Επιμόρφωση Β΄Επιπέδου
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Σχάρα αξιολόγησης
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
Γιάννης Μόκιας Επιμόρφωση Β΄Επιπέδου
Πληροφορία
Διδακτική αξία
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
Τεχνική αρτιότητα
Γιάννης Μόκιας Επιμόρφωση Β΄Επιπέδου
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
Γιάννης Μόκιας Επιμόρφωση Β΄Επιπέδου
Τεχνική αρτιότητα
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΕΚΠ/ΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
Γιάννης Μόκιας Επιμόρφωση Β΄Επιπέδου
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΕΚΠ/ΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Λογισμικό Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
http://www.pi-schools.gr
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
Λογισμικό ΕΑΙΤΥ
http://edsoft.cti.gr/edsoft/index.html
http://odysseia.cti.gr/action-logismiko/
Γιάννης Μόκιας Επιμόρφωση Β΄Επιπέδου
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΕΚΠ/ΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Λογισμικά για διδασκαλία (Tutorials)
Ελεύθερου εμπορίου
Περιεχόμενο καλλιτεχνικό
Μουσεία
Διαλέξεις
Αφιερώματα
Παρουσιάσεις
Γιάννης Μόκιας Επιμόρφωση Β΄Επιπέδου
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΕΚΠ/ΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Περιβάλλοντα πρακτικής και εκγύμνασης (Drill and practice)
HOT POTATOES
Γιάννης Μόκιας Επιμόρφωση Β΄Επιπέδου
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΕΚΠ/ΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Περιβάλλοντα διαχείρισης πολυμεσικού υλικού και δημιουργίας παρουσιάσεων
 Impress
PowerPoint
 ProShow Gold
Γιάννης Μόκιας Επιμόρφωση Β΄Επιπέδου
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΕΚΠ/ΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Περιβάλλοντα προσομοίωσης
 Περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας
 Λογισμικό ΜΑΘΗΜΑ Φυσικής
Γιάννης Μόκιας Επιμόρφωση Β΄Επιπέδου
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΕΚΠ/ΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Εργαλεία γενικής χρήσης
Επεξεργαστής κειμένου
 Λογιστικά Φύλλα
 Βάσεις δεδομένων
 Δημιουργοί δημοσιεύσεων
Γιάννης Μόκιας Επιμόρφωση Β΄Επιπέδου
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΕΚΠ/ΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Λογισμικά για την οργάνωση ιδεών και projects
 Kidspiration
Γιάννης Μόκιας Επιμόρφωση Β΄Επιπέδου
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΕΚΠ/ΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Προγράμματα προσωπικής έκφρασης, δημιουργικότητας και φαντασίας
 Tux Paint
 Natural Art
Microworlds Pro
Γιάννης Μόκιας Επιμόρφωση Β΄Επιπέδου
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΕΚΠ/ΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Ανοιχτοί μικρόκοσμοι
 Natural Art
Microworlds Pro
Γιάννης Μόκιας Επιμόρφωση Β΄Επιπέδου
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΕΚΠ/ΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Λογισμικά και εκπαιδευτικά περιβάλλοντα επικοινωνία
 e-mail
 πλοήγηση με φυλλομετρητές
 εικόνες, βίντεο και ήχος μέσω Διαδικτύου
 Video On demand
 Skype
 συστήματα online συζητήσεων
 wikis, blogs
 ΥouTube
 MySpace
 Αυτόματοι μεταγλωτιστές σελίδων
Γιάννης Μόκιας Επιμόρφωση Β΄Επιπέδου
Περιβάλλοντα ανάπτυξης εφαρμογών
 Multimedia Builder
 Microworlds Pro
 Dreamweaver
 Macromedia Flash
Γιάννης Μόκιας Επιμόρφωση Β΄Επιπέδου
Eφαρμογές e-learning
 Drupal
 Moodle
 Wiki
Γιάννης Μόκιας Επιμόρφωση Β΄Επιπέδου
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
Γιάννης Μόκιας Επιμόρφωση Β΄Επιπέδου