Budowa komputera

Download Report

Transcript Budowa komputera

ProProgramer
Dysk Twardy jest jednym z typów
urządzeń pamięci masowej, które
wykorzystują nośnik magnetyczny do
przechowywania danych. Dysk twardy
składa się z zamkniętego w obudowie
wirującego talerza lub zespołu talerzy.
Na każdą powierzchnię talerza dysku
przypada po jednej głowicy odczytu i
zapisu. Są one umieszczone na
elastycznych ramionach i w stanie
spoczynku stykają się z talerzem blisko
osi, natomiast w czasie pracy unoszą
się. Ich odległość nad talerzem
stabilizowana jest dzięki sile
aerodynamicznej powstałej w wyniku
szybkich obrotów
Pamięć RAM jest podstawową pamięcią
cyfrową. W RAM przechowywane są
aktualnie wykonywane programy, dane do
tych programów oraz wyniki ich pracy.
Pamięć ta jest ulotną, tzn. że po
wyłączeniu komputera informacje w niej
zawarte są tracone. Pamięć RAM
stosowania jest głównie jako pamięć
operacyjna komputera, jako pamięć
niektórych komponentów komputera (np.
kart graficznych, dźwiękowych) oraz jako
pamięć danych sterowników
mikroprocesorów.
Pamięć ROM – jest rodzajem pamięci nieulotnej,
której zawartość nie znika po wyłączeniu zasilania.
Zawiera ona instrukcje lub dane potrzebne w pracy
komputera. Z pamięci ROM dane można tylko
odczytywać.
Rodzaje pamięci ROM:
 PROM
 EEPROM
Płyta główna – jest
płytą drukowaną, na
której montuje się
najważniejsze
podzespoły i
elementy komputera
niezbędne do jego
prawidłowej pracy
oraz komunikowania
się z pozostałymi
komponentami oraz
modułami.
Procesor- często nazywany jednostką centralną (CPU – Central Procssing Unit),
jest sekwencyjnym urządzeniem cyfrowym potrafiącym pobierać dane z
pamięci, interpretować je i wykonywać jako rozkazy. Wykonuje on bardzo
szybko ciąg prostych rozkazów wybranych ze zbioru operacji podstawowych.
W funkcjonalnej strukturze procesora wyróżniamy:
 Układ sterujący przebiegiem wykonywania programu
 Jednostkę arytmetyczną
 Zespół rejestrów
Parametry:
 Częstotliwość
 Mnożnik
 Pamięć cache
 Gniazdo
 Napięcie zasilania
 Pobór mocy
 Typ obudowy
Zasilacz – jest urządzeniem,
który zmienia napięcie
przemienne dostępne w sieci
elektrycznej na cały zestaw
stałych napięć potrzebnych do
pracy komputera. Jest jednym z
najistotniejszych elementów
komputera, ponieważ jego praca
w dużej mierze przekłada się na
stabilność działania oraz
żywotność elementów
komputera
Rodzaje zasilaczy:
 Liniowe
 Impulsowe
Stacja dyskietek – element komputera
przeznaczony do obsługi zewnętrznej pamięci
komputerowej - dyskietki
Karta Graficzna - jest elementem
elektronicznym stosowanym w
komputerze, który tworzy sygnał dla
monitora.
Podstawowym zadaniem karty graficznej
jest
przechowywanie informacji o tym jak
powinien
wyglądać ekran monitora i odpowiednim
sterowaniu monitorem.
Parametry:
 Model
 Producent chipsetu
 Rodzaj złącza
 Wielkość i rodzaj pamięci
 Szerokość magistrali
 Częstotliwość pracy pamięci
 Liczba procesorów strumieniowych
 Częstotliwość pracy procesora
graficznego
Napęd optyczny – jest urządzeniem które za
pomocą wiązki lasera odczytuje dane z
nośników: CD, DVD, Blu-ray.
Karta dźwiękowa - urządzenie wejścia/wyjścia,
które umożliwia rejestrację, przetwarzanie oraz
odtwarzanie dźwięku.
Karta sieciowa – jest kartą rozszerzeń, służąca do przekształcania
pakietów danych w sygnały, które są przesyłane w sieci
komputerowej. Każda karta sieciowa ma swój unikatowy w adres
fizyczny (adres MAC), który został przyporządkowany jej w chwili
produkcji przez producenta, zazwyczaj umieszczony w jej pamięci
ROM. W niektórych kartach adres ten można zmieniać.
Podział kart sieciowych:


Ze względu na standard
 Przewodowe
 Bezprzewodowe
Ze względu na interfejs
 PCI
 USB
 PCMCIA
Tuner telewizyjny – to karta rozszerzeń, dzięki której na
ekranie monitora można oglądać program telewizyjny. Niektóre
tunery umożliwiają także podłączenie video lub kamery.
Rodzaje tunerów:
 Tuner cyfrowy naziemny DVB-T
 Tuner cyfrowy kablowy DVB-C
 Tuner cyfrowy satelitarny DVB-S
 Tuner hybrydowy
 Tuner analogowy
Modem – to urządzenie, którego zadaniem jest
zamiana danych cyfrowych na analogowe sygnały
elektryczne i na odwrót tak aby mogły być
przesyłane i odbierane przez linię telefoniczną.
Rodzaje modemów:
 Telefoniczne: wewnętrzne i zewnętrzne
 DSL
 ADSL
 3G
 4G