Κάντε κλικ για να δείτε την παρουσίαση (αρχείο powerpoint)

Download Report

Transcript Κάντε κλικ για να δείτε την παρουσίαση (αρχείο powerpoint)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Η Σ : Κ . Β Α Σ Ι Λ Η Σ Μ Ι Χ Α Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Φ Ο Ρ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Σ Ε Π Α Γ Γ Ε ΛΜ Α Τ Ι Κ Η Σ Ε Ν Ω Σ Η Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Δ Ε Ρ Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ω Ν – Α Φ Ρ Ο Δ Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ω Ν / E - M A I L – B M I C H A L O P O U L O S @ G M A I L . C O M K I N . : 6 9 4 4 3 2 0 3 9 7

ΘΕΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

     1.ΕΝΑΡΞΗ ΣΤΗΝ ΔΟY ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ (Απαιτείται θεωρημένο μισθωτήριο από την ΔΟΥ του ιδιοκτήτη, εγγραφή από ΙΣΑ & ΤΣΑΥ) 2.Σφραγίδα 3.Θεώρηση βιβλίου εσόδων – εξόδων (στις παρακάτω θεωρήσεις απαιτείται & ενημερότητα ΙΚΑ) 4.Θεώρηση βιβλίου ασθενών 5.Θεώρηση βιβλίου πελατών ( για όσους ασχολούνται με ιατρικές αισθητικές πράξεις)

ΘΕΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

    6. Θεώρηση Σειράς (ξεχωριστά) ΑΠΥ α ) για χρήση στην οικία ασθενούς (επίσκεψη κατ’ οίκον) β) για είσπραξη από ΕΟΠΠΥ Ταμεία κλπ 7.ΑΠΥ αθεώρητες για είσπραξη αμοιβής ιατρικών πράξεων ΠΟΛ.1083/2003 8.ΑΠΥ αθεώρητες για είσπραξη αμοιβής ιατρικών αισθητικών πράξεων ΠΟΛ.1083/2003 (Οι ανωτέρω ΑΠΥ θα έχουν ξεχωριστές σειρές) 9.Γνωστοποίηση για τις αθεώρητες σειρές ΑΠΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

 10.Υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων (ετησίως) ΠΕΛΑΤΩΝ- ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (Προσοχή Πελάτης θεωρείται & το Δημόσιο ,Ταμεία κλπ)  11.ΟΧΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ  12.Οι ασθενείς του ιατρείου που καλύπτονται από ΕΟΠΠΥ ή άλλο ασφαλιστικό φορέα δεν αναγράφονται στο βιβλίο ασθενών

ΘΕΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ

1.Ενταξη σε καθεστώς ΦΠΑ (έναρξη – μεταβολή στο Τμήμα Μητρώου)

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΝ ΚΑΔ 2.Υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ ανά τρίμηνο 3.Υποβολή εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ ανά έτος 4.Μεγάλη ΠΡΟΣΟΧΗ στις δαπάνες που έχουμε δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ & στις δαπάνες που ΔΕΝ έχουμε δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ (το ΦΠΑ που δεν εκπίπτει καταχωρείται σαν έξοδο) 5.Με την εκκαθαριστική ΦΠΑ γίνεται & υπολογισμός PRO-RATA

ΘΕΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

 1.Τα καθαρά κέρδη προκύπτουν από έσοδα μείον έξοδα  2.Υπολογισμός Καθαρών Κερδών με εφαρμογή του συντελεστή καθαρού κέρδους (50% ή 55%) επι των ακαθαρίστων εσόδων έχουμε μόνο στην περίπτωση της απόρριψης των βιβλίων.

 3. Ότι έξοδο πραγματοποιείται πρέπει να καλύπτεται από το κατάλληλο παραστατικό εξόδου (ανάλογα το είδος εξόδου π.χ. τιμολόγιο , ΑΠΥ , κλπ)  4.Παρακρατήσεις υπέρ τρίτων αποτελούν έξοδο όταν γίνεται η παρακράτηση

ΘΕΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

 5.Έσοδα για τα οποία έχει εκδοθεί ΑΠΥ σε δημόσιο και τα έσοδα δεν έχουν εισπραχθεί μπορούν να μην υπολογιστούν ως έσοδα στο οικείο έτος και κατά συνέπεια να μειωθούν αντίστοιχα τα κέρδη.

 6.Προσοχή να υπολογίζονται πάντα οι αποσβέσεις των ΠΑΓΙΩΝ διότι σε αντίθετη περίπτωση αποτελούν λογιστικές διαφορές.

 7.Να τηρείται ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΓΙΩΝ αν τα πάγια είναι πολλά και δεν είναι εύκολο ο υπολογισμός των αποσβέσεων  8.Υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων για το προσωπικό που έχουμε υποχρέωση ασφάλισης στο ΙΚΑ ΕΝΤΥΠΟ Ε7

ΘΕΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

 9. Υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων αμοιβών τρίτων  10. Υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ / ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -

SOS

 1.Στο Βιβλίο ασθενών αναγράφονται τα στοιχεία του ασθενούς ΜΟΝΟΝ όταν αυτός εισέλθει στον χώρο εξέτασης ή στο γραφείο του ιατρού (πριν την εξέταση και ΌΧΙ με την έκδοση της απόδειξης ΑΠΥ) Οσοι παρευρίσκονται στον χώρο αναμονής ΔΕΝ έχουμε υποχρέωση αναγραφής στο Βιβλίο ασθενών Η ΑΠΥ αναγράφεται και στο βιβλίο ασθενών όπως επίσης και το ποσό της αμοιβής  2.Εαν σε ενδεχόμενο έλεγχο διαφωνούμε με τα ευρήματα του ελέγχου τότε αναγράφουμε τα πραγματικά γεγονότα περιστατικά ΠΑΝΩ από την υπογραφή μας και ΟΧΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ / ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -

SOS

   3.ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙ ΜΑΣ ΕΠΙΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΙ ΜΑΣ ΛΕΕΙ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΜΕ !!!!!!

4.Δεν καθυστερούμε για άσχετους λόγους την υποβολή των δηλώσεων που είμαστε υπόχρεοι να υποβάλλουμε (υπάρχει πλεον ΑΜΕΣΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ από το ΤΑΧΙS) 5.Οσοι επιδιώκουν την αυτοπεραίωση θα πρέπει να ξέρουν ότι τα έξοδα που καταχωρούνται στα βιβλία αυξάνουν δυσανάλογα τα καθαρά κέρδη

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ / ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -

SOS

 6.Να υπάρχει άδεια λειτουργίας του Ιατρείου  7.Στο ιατρείο πρέπει να υπάρχουν δηλώσεις εισοδήματος τουλάχιστον της τελευταίας 5ετίας & εκκ/κές ΦΠΑ  8.Δεν δικαιολογείται να έχει ζημία η άσκηση επαγγέλματος παροχής υπηρεσίας πολύ περισσότερο η άσκηση του ιατρικού του ιατρικού επαγγέλματος

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ / ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -

SOS

 9.Η υποβολή των ΑΠΔ για το προσωπικό που απασχολείται να γίνεται κανονικά.

 10.Η πληρωμή των αντίστοιχων εισφορών είναι απαραίτητη για να εκπίτπουν οι αντίστοιχες δαπάνες της μισθοδοσίας , το ίδιο ισχύει εφ’όσον έχει γίνει ρύθμιση των οφειλόμενων εισφορών  11.Οτι πάγιο , αντικείμενο ή μηχάνημα υπάρχει στο ιατρείο πρέπει να καλύπτεται από παραστατικό αγοράς

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ / ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -

SOS

 12.ΚΑΜΜΙΑ αγορά δαπάνη ή πώληση (ΑΠΥ) πριν την πρώτη θεώρηση του βιβλίου εσόδων - εξόδων  13.Μεγάλη ΠΡΟΣΟΧΗ στα έξοδα που δεν εκπίπτουν (κάνουμε φορολογική αναμόρφωση στο τέλος της χρήσης με την υποβολή της φορ.δήλωσης) 8.Φροντίστε να καλύπτεστε από λογιστή καθ’ ότι η πολυνομία κοστίζει πιθανόν ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟ από την αμοιβή ΕΝΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ που διαθέτει ΑΔΕΙΑ ΕΞΑΣΚΉΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ λογιστή φοροτεχνικού από το οικονομικό επιμελητήριο !

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!