fizikai áramirány

download report

Transcript fizikai áramirány

Egyenáram
Áramköri alaptörvények
Az egyszerű áramkör részei:
- áramforrás,
- fogyasztó,
- kapcsoló,
- összekötő vezeték.
Egyszerű nyitott áramkör
Fogyasztó
Kapcsoló
Összekötő
vezeték
- +
Áramforrás
Zárt áramkör
Működő fogyasztó
Áramló töltések
- +
Az elektromos áram iránya:
Itechnikai
+
Ifizikai
_
Az elektromos áram iránya:
• Az áram irányát - megállapodás szerint - az
áramforrás „+” pozitív sarkától a „-” negatív sark
felé folyónak vették még a „szabadon” mozgó
elektronok áramlásának felismerése előtt.
• Ez a technikai áramirány és ezt fogjuk mi is
alkalmazni.
• A fizikai áramirány, az elektronok áramlásának
iránya, ezzel éppen ellentétes.
Elektromos áram
• A töltések meghatározott irányú rendezett
áramlása.
• Jellemzése : áramerősséggel.
Áramerősség
• Definíciója: A vezető teljes
keresztmetszetén egy másodperc alatt
átáramlott töltések száma.
• Jele: I
• Mértékegysége: (A) Amper, 1A=1C/s
• Kiszámítása:
Q
I
t
Egyenáram
• Időben állandó áramerősség esetén
egyenáramról (stacionárius áramról)
beszélünk.
I
I
t
Egyenáram
t
Váltakozó áram
Ampermérő
• Az áramerősség mérésére szolgál.
• Áramköri jele:
A
• Az áramkörbe soros kapcsolással kell
bekötni.
Áramforrás
Az elektromos áramot az áramforrás
elektromos mezője hozza létre.
A két pont között a mező erősségét a pontok
közti U feszültséggel jellemezzük.
Fogyasztó, ellenállás
1. A fogyasztó esetén az energia átalakító
szerepet hangsúlyozzuk.
2. Az atomok hő mozgása miatt azonban
az elektronok mozgása nem
akadálymentes.
Az elektromos áram számára minden vezető
ellenállást jelent, amit a töltéshordozók a
feszültség hatására küzdenek le.
Ezt elektromos ellenállásnak nevezzük.
Ohm törvény
Egy vezetőn átfolyó áram erőssége
egyenesen arányos a vezetőn eső
feszültséggel.
A két mennyiség hányadosa állandó.
Hányados neve: Ellenállás, Jele: R
U
R
I
Mértékegysége: Ω (Ohm)
1 Ohm
• 1 Ohm az ellenállása
annak a vezetőnek,
amelyen 1 V
feszültség hatására 1
A erősségű áram
folyik.