Georg Simon Ohm

download report

Transcript Georg Simon Ohm

Georg Simon Ohm
•
•
•
•
Narodil se 16. března 1789
Zemřel 7. července 1854
Německý Fyzik
Zajímal se o elektriku
Životopis:
• V roce 1805 začal navštěvovat univerzitu v
Erlangenu
• Po 3 semestrech začal vyučovat
matematiku ve Švýcarsku
• 25. října 1811 obdržel doktorát
• V roce 1817 začal vyučovat matematiku a
fyziku na jezuitské škole v Kolíně nad
Rýnem
• V roce 1843 uvedl základní principy
fyziologické akustiky
• Před koncem života byl jmenován
profesorem fyziky na Mnichovské
univerzitě
• Zemřel v 65 letech, 7. července 1854
Ohmův zákon
• Ohmův zákon vyjadřuje
vztah mezi elektrickým
odporem, napětím a
proudem. Zákon říká, že
elektrický proud v
elektricky vodivém
předmětu je přímo
úměrný elektrickému
napětí.
Práce
Vynalezl Ohm metr který
sloužící k měření velikosti
elektrického odporu.
• Dále Je po něm
pojmenována značka
elektrického odporu
značena velkým řeckým
písmenem Ω
JAROSLAV Kříž 9.A
• Čerpáno z
• http://cs.wikipedia.org/wiki/Geor
g_Simon_Ohm