Kūno kultūros metodinės grupės veiklos ataskaita

download report

Transcript Kūno kultūros metodinės grupės veiklos ataskaita

KAUNO ANTANO SMETONOS GIMNAZIJA

KŪNO KULTŪROS MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ 2010/2011 m. m.

VEIKLOS ATASKAITA

Konferencijos (dalyvauta respublikoje, apskrityje, mieste)

    „ Sveika gyvensena šiandien – galimybės ir perspektyvos“. Kauno moksleivių aplinkotyros centras. Ir Kauno miesto ir rajono mokinių tiriamųjų darbų konferencija– mokytoja D.Aleksandravičienė Respublikinė konferencija „Sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo ugdymas mokykloje“ – mokytojos D.Aleksandravičienė, A.Lūžaitė, G.Vaitauskienė Respublikinė mokinių kūrybinių ir tiriamųjų darbų konferencija „Mano Olimpas” - mokytojos D.Aleksandravičienė, A.Lūžaitė, G.Vaitauskienė Humanistinė pedagogika ir mokytojo motyvacija – mokytojai D.Aleksandravičienė, A.Lūžaitė, G.Vaitauskienė, R.Točilova, V.Ankudavičius

Lankyti dalykiniai seminarai

   Šiuolaikinė pamoka šiuolaikiniam mokytojui“ mokytojai D.Aleksandravičienė, A.Lūžaitė, G.Vaitauskienė, R.Točilova, V.Ankudavičius „Šiuolaikinio krepšinio vystymo aktualijos“ – mokytoja A.Lūžaitė „Pilates metodo integracija bei metodologija šokio mene“. „ Pilates exercises and improvement in Kyphotic posture“.

„ The correct use of Magic circle in Pilates exercises achieving deeper muscle connections“.

„Patyčių ir smurto prevencijos sistemos kūrimo galimybės ugdymo įstaigoje“.

„Lietuvos aerobikos federacija: teoriniai ir praktiniai sportinės ir bendrosios aerobikos trenerio – instruktoriaus mokymai“ – mokytoja G.Vaitauskienė

Organizuoti renginiai mokykloje (konferencijos, seminarai, popamokinės veiklos renginiai)

 Respublikinio projekto „Sveikatiada“ renginiai: „Mano svajonių pertrauka“, „Pusryčių fiesta“, Vandens diena“, „Šokio diena“, „Mankštiada“ – mokytojai D.Aleksandravičienė, R. Točilova, A.Lūžaitė, G.Vaitauskienė, V.Ankudavičius

Organizuoti renginiai mokykloje (konferencijos, seminarai, popamokinės veiklos renginiai)

 Tinklinio varžybos skirtos Vasario 16 – ąjai paminėti. Susitiko III-ių klasių gimnazistai ir mergaičių tinklinio rinktinė.

Organizuoti renginiai mokykloje (konferencijos, seminarai, popamokinės veiklos renginiai)

   Mokytojai R.Točilova ir V.Ankudavičius vykdė ir tarpklasines kvadrato, futbolo krepšinio, “taikliosios rankos” varžybas. Mokytojos A.Lūžaitė ir G.Vaitauskienė talkino tarptautinio projekto “Games inside and outside” organizatorėms rengiant sportinius žaidimus.

A.Lūžaitė dalyvavo projekte „Šeima ir sveikata“.

Dalyvauta (kita veikla)

 Lietuvos mokinių Olimpinio festivalio tinklinio, krepšinio, sportinės aerobikos, plaukimo, lengvosios atletikos varžybose (mokytojai V.Ankudavičius, A.Lūžaitė, G.Vaitauskienė, D.Aleksandravičienė). Pasiekti rezultatai: -Krepšinio – III-ioji vieta Kauno m.

-Sportinės aerobikos IV-oji vieta Kauno m.

-Plaukimo varžybose – komandinėje įskaitoje škovota V-oji vieta, o Ugnė Mažutaitytė plaukimo nugara rungtyje užėmė I-ąją vietą.

-Lengvosios atletikos rudens kroso varžybose komandinėje įskaitoje užimta IV-oji vieta. Jogailė Petrauskaitė asmeninėje įskaitoje užėmė II-ąją vietą.

Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų krepšinio varžybos „KREPŠINIS.NET“ taurei laimėti

Kauno m. iškovota I-oji vieta ir respublikoje III-ioji

Krepšinio varžybose Antano Smetonos Taurei laimėti

Iškovota Antano Smetonos Taurė

Dalyvauta (kita veikla)

    Taip pat dalyvauta festivalyje „Sportas visiems“, moterų sporto asociacijos festivalyje „Auksinis ruduo“ Palangoje – mokytoja G.Vaitauskienė Kauno bendrojo lavinimo mokyklų krepšinio varžybose „Aisčių“ taurei laimėti – mokytoja A. Lūžaitė AISEC projekto tinklinio varžybose – mokytojas V.Ankudavičius Kauno pedagoų kvalifikacijos centre mokytoja G. Vaitauskienė vedė seminarus „Lietuvos aerobikos federacija: teoriniai ir praktiniai sportinės ir bendrosios aerobikos trenerio – instruktoriaus mokymai“