RAZVOJ RODNIH ULOGA KOD DJECE

Download Report

Transcript RAZVOJ RODNIH ULOGA KOD DJECE

RAZVOJ RODNIH
ULOGA KOD DJECE
• spol - biološko određenje pojedinca kao
muškarca ili žene
• spolna diferencijacija - biološki proces
tijekom kojeg se javljaju takve tjelesne
razlike
• spolna uloga ili stereotip u spolnoj ulozi sklop ponašanja koji se u određenoj kulturi
smatra prikladnim za žene ili muškarce
• spolno tipiziranje - proces kojim djeca uče
ponašanja i stječu uvjerenja koja se
smatraju prikladnima za njihov spol
• problemi s prijevodom
• pojam roda
• pojam spola
NASTANAK RAZLIKA MEĐU SPOLOVIMA
• genetske razlike se pojavljuju i prije rođenja
• anatomske i biološke razlike po rođenju
• izražene razlike u ponašanju među spolovima
javljaju se oko druge godine života
OKOLINSKI UTJECAJ
• različit pristup
• usmjeravanje postupaka u odgoju djeteta
prema razvijanju spolno stereotipnog
ponašanja kod djeteta
• tehnika „nepoznate bebe“
• socioekonomski položaj
• odrastanje u zajednici s jednim roditeljem
• majčina zaposlenost van kuće
• roditeljska uvjerenja i stavovi
Biološki utjecaj na razvoj rodnih
uloga
• Biološka komponenta- genetski, strukturalni i
fiziološki procesi
• Ljudi- spolno dimorfni
• Spolna diferencijacija
• Mozgovna lateralizacija- bitna za razumijevanje
razlika
UOBIČAJENE RAZLIKE MEĐU
SPOLOVIMA
• djevojčice su elokventnije, bogatiji rječnik,
ranije usvajanje gramatike, brojeva i
računanja
• dječaci su bolji u zadacima prostornog
predočavanja, rotacije i spacijalnim
testovima
Teorije o razvoju spolnih uloga
• Kognitivističko-razvojna teorija:
• Model razvojnih faza
• Model obrade informacija
• Teorija socijalnog učenja
• Teorija rodne sheme
RAZUMIJEVANJE SPOLNIH
ULOGA I STEREOTIPA
• Čini se da istančano razumijevanje spola i spolnih uloga
nije presudno za pojavu spolno tipiziranih aktivnosti i
sklonosti, što govori o izrazitoj važnosti socijalizacijskih
procesa
• Shvaćanje spola i spolnih uloga utječe značajno na
ponašanje djece, jer kada djeca jednom počnu
razumijevati stvari kao muške ili ženske, tada počinju i
pokazivati onom što odgovara vlastitom spolu, a
izbjegavat i ono što je prikladno suprotnome
Hvala na pažnji!