kennismakingsavond brugklas 2002-2003

download report

Transcript kennismakingsavond brugklas 2002-2003

Algemene ouderavond
Leerjaar 3 Leren & Werken
9 september 2013
Even voorstellen
Dhr. Jan Mueters
Mevr. Annemarie Lukassen
Directeur Het Kwadrant
Sectordirecteur Het Kwadrant
Dhr. Henk Moonen:
Teamleider leerjaar 1 en 2 Basis / Kader
Teamleider leerjaar 1-4 LWOO en Leren
en Werken
Mevr. Chantal Kleuters: Teamassistent leerjaar 3-4 L&W
• Leerlingen
• Rooster
(Mevr. Joyce Douven en mevr. Carola Rohenkohl)
Mevr. Nicole Geelen
Zorgcoördinator Praktijkonderwijs en leerjaar 3-4 L&W
• Alle voorkomende zorgvragen bij leerlingen
• Contacten met externe partners van school als het gaat om zorg
Algemene informatie
Het Kwadrant 2013-2014:
Leerjaar 1 VMBO 6 jarige Techniekopleiding Basis en Kader
Leerjaar 2 VMBO 6 jarige Techniekopleiding Basis en Kader
Leerjaar 1 VMBO Basis en Kader
Leerjaar 2 VMBO Basis en Kader
Leerjaar 1 en 2 VMBO LWOO Basis en Kader
Leerjaar 3 VMBO Basis en Kader
Leerjaar 4 VMBO Basis en Kader
Leerjaar 3 en 4 VMBO L&W
Leerjaar 1 – 6 Praktijkonderwijs
Algemene informatie
Het Kwadrant heeft als visie: meer persoonlijk onderwijs voor iedere
leerling.
Dit betekent concreet:
•
Kleine school
•
Kleine groepen
•
Duidelijke regels en afspraken
•
Veel persoonlijke begeleiding
•
Theorie en praktijk gekoppeld aan elkaar
•
Meer praktijk
•
Leren in de “echte” wereld
Leren & Werken
Leren & Werken is bedoeld voor leerlingen die met iets meer
begeleiding een VMBO Basis diploma willen halen.
De begeleiding bestaat uit:
•
Praktijkopdrachten met prestaties
•
Stage vanaf leerjaar 3
•
Maatschappijleer
•
Lichamelijke Opvoeding (LO)
•
Nederlands
•
Engels
•
Beroepsgericht vak – breed (LBB)
•
LOB: stage en keuzebegeleiding
Coach
De coach is de spil in de begeleiding van uw zoon/dochter op
Het Kwadrant.
U kunt bij de coach terecht voor alle vragen over:
-
De klas
-
Het rooster
-
Ouderavond
-
Zorgvragen
-
Opmerkingen
Indien de coach uw vraag niet kan beantwoorden schakelt
deze de hulp in van de teamassistent of zorgcoördinator. Op
het moment dat deze collega’s samen de vraag ook niet
kunnen beantwoorden schakelen zij de teamleider in.
Coaches leerjaar 3
3LWT1
Dhr. Patrick Gerits
3LWT2
Mevr. Lizzy Goodison
3LWT3
Mevr. Marina Bingen
3LWT4
Dhr. Ruben Barten
3LWT5
Mevr. Denise Buytendijk/ dhr. Hans
Schönlau
Ouderraad / MR
Het Kwadrant is op zoek naar ouders die mee willen denken
over de inhoud en de vorm van het onderwijs op Het
Kwadrant. Het gaat dan niet alleen over hoe wij onze visie
laten zien maar ook over praktische dingen als inrichting
van het gebouw en omgeving, regels en afspraken enz.
Ook zoeken wij ouders die mee willen helpen met activiteiten.
Heeft u interesse om zitting te gaan nemen in de ouderraad of MR?
Meldt u zich dan aan via het adres in de folder.
Huiswerkbegeleiding
Uw zoon/dochter krijgt te maken met
huiswerk. De ene dag meer dan de andere.
Voor leerlingen die in het voortgezet
onderwijs zitten kan dit een hele puzzel om
dit goed te doen.
Handige tips voor u, als ouder:
www.hbspijkers.nl
www.zuidstudiebegeleiding.nl
Nieuwsbrief
Het Kwadrant brengt regelmatig een nieuwsbrief
voor ouders en leerlingen uit. Wilt u deze
nieuwsbrief ook ontvangen?
U kunt u aanmelden voor de nieuwsbrief op onze
NIEUWE website:
www.hetkwadrant.nl
Vragen ?
Loop even naar dhr. Moonen of mevr.
Rohenkohl
Met de coach mee
De coach neemt u nu mee naar een klas
en brengt u van een aantal praktische
zaken op de hoogte.
Dhr. Moonen en mevr. Rohenkohl blijven
beschikbaar voor vragen.