Leerjaar 1 - Het Kwadrant

download report

Transcript Leerjaar 1 - Het Kwadrant

Algemene ouderavond
Leerjaar 1
Augustus 2013
Even voorstellen
Dhr. Jan Mueters
Mevr. Annemarie Lukassen
Directeur Het Kwadrant
Sectordirecteur Het Kwadrant
Dhr. Henk Moonen:
Teamleider leerjaar 1 en 2 Basis / Kader
Teamleider leerjaar 1-4 LWOO en Leren
en Werken
Dhr. Eugene Zentjens: Teamassistent leerjaar 1
• Leerlingen
• Rooster
Dhr. Leon Custers
Zorgcoördinator leerjaar 1 – 2
• Alle voorkomende zorgvragen bij leerlingen
• Contacten met externe partners van school als het gaat om zorg
Coach
De coach is de spil in de begeleiding van uw zoon/dochter op
Het Kwadrant.
U kunt bij de coach terecht voor alle vragen over:
-
De klas
-
Het rooster
-
Ouderavond
-
Zorgvragen
-
Opmerkingen
Indien de coach uw vraag niet kan beantwoorden schakelt
deze de hulp in van de teamassistent of zorgcoördinator. Op
het moment dat deze collega’s samen de vraag ook niet
kunnen beantwoorden schakelen zij de teamleider in.
Coaches leerjaar 1
K1A
DHR. VAN DER STERREN / MEVR. TONNAER
K1B
MEVR. UBANI / MEVR. HEEMELS
K1C
MEVR. YPEIJ
K1D1
MEVR. MENNEN / MEVR. LOMMEN
K1D2
MEVR. LECLUSE
K1D3
MEVR. SCHMEITZ
K1T1
DHR. VERSTEDEN
K1T2
DHR. DE GREEF / MEVR. VERSTEGEN
PTA
Kluisjes
Weekrapport
Site
?
 ? Ziekmelding
Roken Dyslexie
?
Ouderavonden

Schoolgids
? Boeken
?
Veiligheid
Stage
Regels en afspraken
Kwadrantwijzertje
Examen
Periode
Activiteiten
Enz. KENNISMAKING MET DE MENTOR
Algemene informatie
Het Kwadrant 2013-2014:
Leerjaar 1 VMBO 6 jarige Techniekopleiding Basis en Kader
Leerjaar 2 VMBO 6 jarige Techniekopleiding Basis en Kader
Leerjaar 1 VMBO Basis en Kader
Leerjaar 2 VMBO Basis en Kader
Leerjaar 1 en 2 VMBO LWOO Basis en Kader
Leerjaar 3 VMBO Basis en Kader
Leerjaar 4 VMBO Basis en Kader
Leerjaar 3 en 4 VMBO LWT
Leerjaar 1 – 6 Praktijkonderwijs
Algemene informatie
Het Kwadrant heeft als visie: meer persoonlijk onderwijs voor iedere
leerling.
Dit betekent concreet:
•
Kleine school
•
Kleine groepen
•
Duidelijke regels en afspraken
•
Veel persoonlijke begeleiding
•
Theorie en praktijk gekoppeld aan elkaar
•
Meer praktijk
•
Leren in de “echte” wereld
Zorg op Het Kwadrant
Op het moment dat uw zoon/dochter vragen / hulp
/ extra begeleiding nodig heeft is op Het Kwadrant
het volgende afgesproken:
1. Bespreek uw vraag met de mentor. Dit is het
eerste aanspreekpunt
2. Indien de mentor uw vraag niet beantwoorden
kan roept hij/zij de hulp in van de
zorgcoördinator. Deze helpt de mentor en kijkt
mee hoe de vraag aangepakt kan worden.
3. De zorgcoördinator kan overleg hebben met
zijn/haar collega’s. Op Het Kwadrant zijn drie
zorgcoördinatoren
Dyslexie
Op Het Kwadrant is het mogelijk boeken digitaal te
ontvangen voor leerlingen met dyslexie. Hoe kunt u
dit aanvragen?
- U meldt bij de coach dat uw zoon/dochter
dyslexie heeft.
- Graag een kopie van de DEFINITIEVE diagnose
dyslexie
- De coach zet uw aanvraag door binnen de
school en de boeken worden digitaal besteld
voor u.
Ouderraad / MR
Het Kwadrant is op zoek naar ouders die mee willen denken
over de inhoud en de vorm van het onderwijs op Het
Kwadrant. Het gaat dan niet alleen over hoe wij onze visie
laten zien maar ook over praktische dingen als inrichting
van het gebouw en omgeving, regels en afspraken enz.
Ook zoeken wij ouders die mee willen helpen met activiteiten.
Heeft u interesse om zitting te gaan nemen in de ouderraad of MR?
Meldt u zich dan aan via het adres in de folder.
Huiswerkbegeleiding
Uw zoon/dochter krijgt te maken met
huiswerk. De ene dag meer dan de andere.
Voor leerlingen die starten in het voortgezet
onderwijs is het een hele puzzel om dit
goed te doen.
Handige tips voor u, als ouder:
www.hbspijkers.nl
www.zuidstudiebegeleiding.nl
Nieuwsbrief
Het Kwadrant brengt regelmatig een nieuwsbrief
voor ouders en leerlingen uit. Wilt u deze
nieuwsbrief ook ontvangen?
U kunt u aanmelden voor de nieuwsbrief op onze
NIEUWE website:
www.hetkwadrant.nl
Vragen ?
Loop even naar dhr.
Moonen of dhr.
Zentjens
Met de coach mee
De coach neemt u nu mee naar een klas
en brengt u van een aantal praktische
zaken op de hoogte.
Dhr. Moonen en dhr. Zentjens blijven
beschikbaar voor vragen