leerjaar 3 - Het Kwadrant

download report

Transcript leerjaar 3 - Het Kwadrant

Welkom op deze
informatieavond
9 september 2013
3e leerjaar Basisberoepsgerichte leerweg
& Kaderberoepsgerichte leerweg
Het Kwadrant
vmbo School voor
Basis en Kader leerlingen.


Onderbouw leerjaar 1 en 2
Bovenbouw leerjaar 3 en 4
Leren / Werken (LWOO)
Praktijkonderwijs
6-jarige techniekopleiding

Totaal 850 leerlingen



Organisatie Bovenbouw
Dhr. Jan Mueters:
Mevr. Annemarie Lukassen:
Directeur Het Kwadrant
Sectordirecteur Het Kwadrant
Dhr. Harrie Staals: Teamleider Bovenbouw
 leerjaar 3 en 4 Basis / Kader
Dhr. Roel van Lierop: Assistent teamleider leerjaar 3
Dhr. Martijn Janssen: Assistent teamleider leerjaar 4
• Leerling zaken
• Lesroosters
• Waan van de dag
Dhr. Jan Peters: Zorgcoördinator leerjaar 3 en 4
• Alle voorkomende zorgvragen
• Contacten met externe zorgpartners
Programma voor vanavond
 Korte





uitleg betreffende
Examens
Dhr. Eugene Zentjens
Stage (MAS) Dhr. Egbert Jacobs
Decanaat
Mevr. Els de Hoog
Zoco
Dhr. Jan Peters
De coach en Big Picture Learning
De coach van uw zoon/dochter neemt u na deze presentatie
mee naar de klas en brengt u van een aantal praktische zaken
op de hoogte.
Big Picture Learning (BPL)

Mentor als coach

Lob (1 lesuur/week)


PMU (2 keer/ week 20 min)




Samen werken aan een IOP
(individueel ontwikkelingsplan)
Werken aan een Portfolio
en projectplan onder
begeleiding van de coach


Individuele gesprekken
Planningen doornemen
Actualiteiten bespreken
Mededelingen
Enz.
Coach
De coach is de spil in de begeleiding van uw zoon/dochter op
Het Kwadrant.
U kunt bij de coach terecht voor alle vragen over:
- De klas
- Het rooster
- Oudergesprekken
- Zorgvragen
- Opmerkingen
Coach kan u zo nodig doorverwijzen naar assistent
teamleider of zorgcoördinator.
Voor u is de coach het eerste aanspreekpunt
Coachgroepen leerjaar 3
 14


leerlingen per coachgroep
3 coachgroepen Basis
6 coachgroepen Kader
 Samenstelling



uit alle sectoren
Techniek
Zorg & Welzijn
Economie
Techniek
Zorg & Welzijn
Economie
Theorie (AVO)
Coaches leerjaar 3
3CB1
3CB2
3CB3
3CK1
3CK2
3CK3
3CK4
3CK5
3CK6
Dhr. Jack Roosen
1.02
Dhr. Martijn Bongers
1.03
Mevr. Iris Nacinovic
1.04
Dhr. Jan van Oirschot
1.05
Mevr. Inge Govers (RvL) 1.06
Dhr. John Ras
1.08
Mevr. Liesbeth van Stam 1.12
Mevr. Anne de Haan (YE) 2.02
Dhr. Koen Vranken
2.12
Informatie van de coach
Kwadrantwijzertje
Hierin vindt u de belangrijkste informatie
 Voor
meer informatie en onze schoolgids
www.hetkwadrant.nl
Tevens aanmelding voor digitale nieuwsbrief
Ouderraad / MR
Ouders die mee willen denken
over de inhoud en vorm van
ons onderwijs kunnen zich
hiervoor aanmelden.
Aanmelden kan vanavond bij mij of later via de coach
Huiswerkbegeleiding
 WWW.
Hbspijkers.nl
 WWW.zuidstudiebegeleiding.nl
Kijk gerust even rond
Bedankt voor uw aandacht
Vervolg na vmbo
HAVO
MBO
HBO
Niveau 4
Mavo
Niveau 3
Kader
Niveau 2
Basis
Niveau 1
werken