Program - EnviNa

download report

Transcript Program - EnviNa

Velkommen til
Årsmøde i Landbrug
Odder 4. og 5. november 2014
www.envina.dk
1
Landbrug på www.envina.dk
Erfaringsudveksling
 Tolkning
af gamle arealvilkår
fra kap. 5 godkendelser
§
35 - naturafgræsning
(ammekøer - men ude hele
året)
 Hvordan
forholder
kommunerne sig til aflevering
af GeoEnviron til Statens
Arkiver?
 tilsynskampagne
Lige nu…
118 medlemmer 
- gyllealarmer
 Lugt
/ stiplads-begrebet hjælp
 Hestepension
2
Program
Tirsdag formiddag
Kl. 10.00-10.10
Velkommen til det første årsmøde i landbrug
Kl. 10.10-12.10
Tilsynskampagner – hvordan er det gået?
Kampagne om afløb
v./Torben Kobberø, Sønderborg Kommune
Kampagne om fluer på minkbedrifter
v./Marianne Yde, Kolding Kommune
Kampagne om formidling
v./Eva Vogler, Køge Kommune
Kampagne om affaldshåndtering
v./Mette Højby, Hedensted Kommune
Opsamling og andre gode forslag til kampagner
Kl. 12.10-13.10
Frokost
Program
Tirsdag eftermiddag
Kl. 13.10 - 15:10:
Emissionsbaseret regulering af landbrug
 Miljøstyrelsen
har igangsat et pilotprojekt, som de vil komme med
en status på. De vil også komme ind på, hvorledes husdyrgødning
tænkes håndteret fremadrettet.
De vil vise et IT-værktøj, som har været anvendt i
værkstedsområderne
v/Nicolaj Ludvigsen, Miljøstyrelsen
 Videncenter
for Landbrug og Kommunernes foreløbige kommentar
til oplægget
v/Irene Wiborg, Videncenter for Landbrug og
Per Nørmark, Skive Kommune
Kl. 15.10 – 15.30:
Kaffe/the pause med brød
Program
Tirsdag eftermiddag
Kl. 15.30 – 16.30
Jordbrugsanalysen
Jordbrugsanalyserne bliver fremadrettet varetaget af
NaturErhvervstyrelsen. Hvordan kommer det videre
arbejde med jordbrugsanalysen til at foregå og hvad
kan vi bruge jordbrugsanalysen til ?
Præsentation af jordbrugsanalysen med gennemgang af nogle af
de registerdata som er tilgængelige i analysen
v/Casper Ingerslev Henriksen, NaturErhvervstyrelsen
Eksempel på anvendelse af jordbrugsanalysen
v/Thorben Enghardt Jørgensen, Odense Kommune
Eksempler på anvendelse af jordbrugsanalysen
v/Per Nørmark Andersen, Skive Kommune
Program
Tirsdag eftermiddag
Kl. 16.30 – 18.00
Det gode årsmøde
Skal vi fremadrettet holde årsmøder i landbrugs faggruppen ?
Vandløbsgruppens erfaringer med årsmøder
v/Søren Brandt, Herning Kommune
Walk'n talk
Hvad vi kan bruge et årsmøde til ?
Hvad indeholder et godt årsmøde ?
Hvad er vigtigt? Det sociale, det faglige, faciliteter, ekskursioner,
tilgængelighed, at det ligger samme tid hvert år osv.
Hvad skal der til for, at jeres netværk/kommune vi arrangerer et
årsmøde ?
Opsamling
Kl. 18.00 – 19.30: Middag
Program
Tirsdag aften
Kl. 18.00 – 19.30:
Middag
Kl. 19.30 skal vi i cirkus
Efter forestillingen er der fri leg. Kuponer til 2 stk. drikkelse i baren (øl, vin
eller vand) ligger under jeres tallerkener!!!
Program
Onsdag formiddag
Kl. 8.45-9.30
Vejlskovgaard – et af fremtidens landbrugsbyggerier
v./Mads Lindstrøm, LUMO arkitekterne
Kl. 9.30-9.45
Kort og godt om Vejlskovgård – vilkår m.m.
v./Jens Eggertsen, Odder Kommune
Program
Onsdag formiddag og eftermiddag
Kl. 9.45-10.30
Smitterisiko
v./Connie Madsen, Dyrlæge fra Beredsskabet
Kl. 10.30-13.,30
Ekskursion
Afgang med bus til minivådområde, intelligente randzoner og Vejlskovgaard
Vejlskovgaard – staldanlæg til malkekøer
Indlæg og rundvisning v./ejer Hans Jacob Fenger
Frokost indtages på Vejlskovgaard
Minivådområde ved Ondrup Mose
v/Flemming Gertz, Videncenter for Landbrug
Kl. 13.30 – 14.00
Retur til Odder Parkhotel
Kl. 14.00 – 14.30
Evaluering og tak for denne gang
med kaffe/the og brød
Tak for denne gang 