Apdovanojimai 6 - 7 klasės - KTU Vaižganto progimnazija

download report

Transcript Apdovanojimai 6 - 7 klasės - KTU Vaižganto progimnazija

Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos gražiausi 6-7 klasių mokinių pasiekimai 2013 -2014 m.m.

Medžiagą parengė: A.Butvilienė, L.Pranukevičienė 2014-06-06

TARPTAUTINIS MATEMATIKOS KONKURSAS „KENGŪRA 2014“ Vincas Turskis (6c kl.) laimėjo galimybę atstovauti savo mokyklą ir šalį tarptautinėje konkurso nugalėtojų stovykloje.

Mokytoja E.Viskantienė

TARPTAUTINIS KONKURSAS „KALBŲ KENGŪRA 2014“ Rusų kalbos:  Viktorija Čaplikaitė (7bkl.) laimėtas Auksinės Kengūros diplomas;   Justina Kalvinskaitė, Greta Beinoraitė (7b kl.) - Sidabrinės Kengūros diplomas; Nedas Zygmanta (7b kl.) - Oranžinės Kengūros diplomas.

Mokytoja N.Burygina

TARPTAUTINIS KONKURSAS „KALBŲ KENGŪRA 2014“ Anglų kalba:  Giedrius Juškevičius, Vincas Turskis (6c kl.), Laurynas Jonkus (7b kl.) laimėjo Auksinės Kengūros diplomus. Mokytojos E.Grinkevičienė, A.Karbonskienė

TARPTAUTINIS INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ KONKURSAS „BEBRAS“ (RESPUBLIKINIS ETAPAS)  Vincas Turskis (6c kl.) – 17 vieta Lietuvoje, 3 vieta Kaune.

 Karolina Požėlaitė (7a kl.) – 37 vieta Lietuvoje, 4 vieta Kaune.

 Jotautas Ramoška (7a kl.) – 17 vieta Kaune.

 Vytautas Narbutas (7a kl.) – 17 vieta Kaune.

Mokytoja L Pranukevičienė

TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA „MOKSLO IR PRAKTIKOS SINTEZĖ“  Jokūbas Kvederaitis, Gytis Gedmantas, Jotautas Ramoška (7a kl.) –pranešimas „Nebūk abejingas aplinkos taršai!“ Mokytojos D.Domskienė, L.Pranukevičienė

RESPUBLIKINĖ NMA MATEMATIKOS OLIMPIADA Vincas Turskis (6c kl.) laimėjo II vietą Mokytoja E.Viskantienė

RESPUBLIKINIS TARPTAUTINIO MATEMATIKOS KONKURSO „MATMINTINIS 2014“ FINALAS Finalo dalyviai Gytis Gedmantas ir Vytautas Narbutas (7a kl.) Mokytoja D.Domskienė

RESPUBLIKINIS LIETUVIŲ KALBOS KONKURSAS „OLYMPIS 2014“:  Vincas Turskis (6 c kl.) laimėjo I laipsnio diplomą;  Saturnas Virbyla (6 c kl.) laimėjo II laipsnio diplomą.

Mokytoja V.Norkuvienė

RESPUBLIKINIS MATEMATIKOS KONKURSAS „OLYMPIS 2014“   II laipsnio diplomą laimėjo Dominykas Samulionis (7a kl.) III laipsnio diplomą – Gytis Gedmantas (7a kl.) Mokytoja D.Domskienė

RESPUBLIKINIS MATEMATIKOS KONKURSAS „OLIMPIS 2014“    I laipsnio diplomą laimėjo Vincas Turskis (6c kl.) II laipsnio diplomą – Smila Šedytė (6c kl.) III laipsnio diplomus – Rokas Jurgelionis ir Paulina Gladyševaitė (6c kl.) Mokytoja E. Viskantienė

RESPUBLIKINIS ANGLŲ KALBOS KONKURSAS „OLIMPIS 2014“  Saturnas Virbyla (6c kl.) laimėjo III laipsnio diplomą.

Mokytoja A. Karbonskienė

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ ATVIRUKŲ KONKURSAS „VELYKŲ DŽIAUGMAS“ MATEMATIKOS IR IT KONKURSŲ NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMŲ ŠVENTĖ Smila Šedytė (6c kl.), I vieta Mokytoja L Pranukevičienė

RESPUBLIKINĖ ISTORIJOS „KENGŪRA 2014“  Vincas Turskis (6c kl.) laimėjo Oranžinės Kengūros diplomą .

Mokytoja A.Pranaitienė

RESPUBLIKINIS SOLISTŲ KONKURSAS „PAVASARIO FIESTA 2014“ Viktorija Čaplikaitė (7b kl.) tapo diplomante.

Mokytoja G. Druskienė

RESPUBLIKINIS KONKURSAS „SVEIKUOLIŲ- SVEIKUOLIAI“  P.Gladyševaitė, E.Guobis, V.Guobis, J.Repečka, S.Šedytė - laimėjo III vietą 1-ame etape.

Mokytojos V.Raubienė, E.Viskantienė

ČESLOVO KUDABOS RESPUBLIKINIAME GEOGRAFIJOS KONKURSE  Vytautas Oniūnas (7a kl.),Vincas Turskis (6c kl.) dalyvavo Vilniaus Edukologijos Universitete vykusiame konkurse.

Mokytoja R. Milkaitytė

RESPUBLIKINIS MOKSLEIVIŲ PIEŠINIŲ KONKURSAS „KOMPIUTERINĖ KALĖDŲ PASAKA 2013“  Diana Bikutė (7a kl.)– 10 vieta Mokytoja L Pranukevičienė

RESPUBLIKINIS KALBOS VERTIMŲ KONKURSAS „TAVO ŽVILGSNIS 2014“

Įteikti nugalėtojų diplomai:  Anglų kalbos - Gabija Viršauskatiė (7c kl.). Mokytoja I.Mačiežaitė-Doveikienė;   Vokiečių kalbos - Ieva Matulionytė (7a kl.), Vytautas Oniūnas (7a kl.). Mokytoja J.Urbonienė Rusų kalbos - Smila Šedytė (6ckl.), Vytautas Narbutas (7a kl.), Justė Staikūnaitė (7b kl.). Mokytojos N.Burygina, A.Leonavičienė.

RESPUBLIKINĖ GEOGRAFIJOS OLIMPIADA „MANO GAUBLYS“  Vytautas Oniūnas (7a kl.), Vincas Turskis (6c kl.) gavo geografijos asociacijos padėkos raštus.

Mokytoja R. Milkaitytė

RESPUBLIKINIS KONKURSAS „TAUSOK MAISTĄ!“ (LIETUVOS VARTOTOJŲ INSTITUTAS)  Justina Kalvinskaitė (7b kl.) apdovanota diplomu.

Mokytoja M.Mickevičienė

RESPUBLIKINĖ MOKSLEIVIŲ IR MOKYTOJŲ KONFERENCIJA „GAMTA IR MES“ KĖDAINIUOSE Martynas Vitkus (6 c kl.) skaitė panešimą „Ekologiška mokykla“ Mokytoja E. Viskantienė

RESPUBLIKINĖ MOKINIŲ IR MOKYTOJŲ KONFERENCIJA „ŽEMĖ MŪSŲ RANKOSE“  Vladas Aperavičius (6b kl.) skaitė pranešimą „Myliu augintinį – myliu ir gamtą“ Mokytoja I. Žiukienė

RESPUBLIKINĖ KONFERENCIJA „ PROJEKTO METODAS PAMOKOJE“  Rapolas Urbonas, Vaidotas Petrauskas (6b kl.) – pranešimas „Įvairių skysčių poveikis kiaušinio lukštui“  Diana Bikutė, Justė Staikūnaitė (7a kl.) – pranešimas „Išlikimas: vienas gamtoje“ Mokytoja I. Žiukienė

NACIONALINĖ A. BASALYKO MOKINIŲ APLINKOTYROS DARBŲ KONFERENCIJA  Justė Staikūnaitė, Ieva Matelionytė, Karolina Poželaitė (7a kl.) – pranešimas „Supraskime gamtos ženklus“ Mokytoja I. Žiukienė

KAUNO APSKRITIES ANGLŲ KALBOS DAINOS KONKURSAS „KALBOS MELODIJA“ Viktorija Čaplikaitė (7b kl.) 5-8 klasių solistų, bei duetų kategorijoje ji laimėjo II vietą ir gavo specialųjį prizą iš Amerikos ambasados už puikų tarimą.

Mokytoja G. Druskienė

KAUNO LENGVOSIOS ATLETIKOS PAVASARIO KROSAS  Dovydas Aukštuolis (6b kl.) laimėjo I vietą 1000 metrų bėgime.

Mokytoja V.Raubienė

KAUNO MIESTO TOLERANCIJOS POPIETĖ-KONKURSAS „MES – TOLERANTIŠKOS VAIKYSTĖS ŠALIES KŪRĖJAI“  6c klasės mokinių komanda: Vincas Turskis, Smila Šedytė, Saturnas Virbyla, Rokas Jurgelionis laimėjo I vietą.

Mokytoja L.Merfeldienė

KAUNO MIESTO ISTORIJOS OLIMPIADA  Vincas Turskis (6c kl.) laureatas. Mokytoja A.Pranaitienė

KAUNO MIESTO ŽMOGAUS SAUGOS KONKURSAS „BŪK SAUGUS“ Donatas Jadzevičius (6a), Deividas Vasilivas (6a) laimėjo II-ą vietą.

Mokytoja Zita Zvicevičienė

KAUNO TURO MUZIKOS OLIMPIADA Vilius Andrulevičius (7a kl.) laimėjo II-ąją vietą. Ačiū Dominykui Samulioniui, kuris gitara akomponavo Viliui.

Mokytoja G. Druskienė

KAUNO MIESTO FESTIVALIS-KONKURSAS „AUŠROVIZIJA“ Viktorija Čaplikaitė (7b kl.) laimėjo II vietą tarp gimnazijos solistų.

Mokytoja G. Druskienė

KAUNO MIESTO 5-6 KL. ANGLŲ K. OLIMPIADA  Smila Šedytė (6c kl.) laimėjo III vietą.

Mokytoja E.Grinkevičienė

KAUNO MIESTO KONKURSAS „VIKTORIJOS VILKAUSKAITĖS TAURĖ PAKALNIŠKIŲ EKOLOGINIAME TAKE“  Ula Koroliova, Viktorija Ralytė, Simona Laurenavičiūtė (6b kl.) laimėjo III vietą Mokytoja R. Milkaitytė

PIEŠINIŲ PARODA „PSICHOAKTYVIOMS MEDŽIAGOMS – NE“  Viktorija Ralytė (6b kl.) – III vieta  Karolis Bijeika, Rapolas Urbonas (6b kl.) apdovanoti padėkos raštais Mokytoja I. Žiukienė

MOKINIŲ OLIMPIADA PROF. E. ŠIMKŪNAITEI ATMINTI   Justė Staikūnaitė (7a kl.) - dalyvė Mokytoja I. Žiukienė

KAUNO MIESTO MATEMATIKOS KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSAS Gytis Gedmantas ir Jotautas Ramoška (7a kl.) laimėjo IV vietą.

Mokytojos D.Domskienė, L.Pranukevičienė

KAUNO MIESTO LIETUVIŲ KALBOS OLIMPIADA  Smila Šedytė (6c kl.) laimėjo IV vietą.

Mokytoja V.Norkuvienė

KAUNO MIESTO LIETUVIŲ KALBOS 5-8 KLASIŲ OLIMPIADA Gabrielė Jurkutė (7a kl.) pateko į geriausiųjų dešimtuką.

Mokytoja V. Norkuvienė

 KAUNO M. MOKINIŲ SUKURTŲ MAKETŲ KONKURSAS „EKOLOGIŠKA MOKYKLA PO 20 METŲ“ Vladas Aperavičius, Gabrielius Laurinaitis (6bkl.)  Martynas Vitkus (6c kl.) gavo padėkas už parengtus maketus.

Mokytojos A.Butvilienė, E.Viskantienė

KAUNO MIESTO KONFERENCIJA „KNYGA MANO PASAULYJE“ Justė Staikūnaitė skaitė pranešimą „Knyga mūsų šeimose“, parengtą kartu su Gabriele Jurkute (7a kl. ) Mokytoja V. Norkuvienė

KAUNO MIESTO IR RAJONO MOKINIŲ INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ KONFERENCIJA „MES INFORMACINĖJE VISUOMENĖJE–2014“ Simonas Verenius, Jokūbas Kvederaitis ir Gytis Gedmantas (7a kl.) pristatė integruotą matematikos ir IT projektą, šiam projektus kurtas programas Paskalio ir C++ kalbomis.

Mokytojos L Pranukevičienė, D. Domskienė

KONFERENCIJA „SVEIKA GYVENSENA ŠIANDIEN – GALIMYBĖS IR PERSPEKTYVOS“  Vladas Aperavičius (6b kl.) skaitė pranešimą „Mano žaliasis draugas“ Mokytoja I. Žiukienė

ŠANČIŲ RAJONO MOKSLEIVIŲ SPORTO ŠVENTĖ  7-8 klasių komanda: Martynas Vaitiekus (8a kl.), Marius Strupaitis, Deimantė Dudonytė, Justina Zulonaitė (8b kl.) laimėjo II-ą vietą.

Mokytojas E.Karpovas

SAVANORIŠKAS DARBAS GYVŪNŲ GLOBOS NAMUOSE „NUARAS“ IR PAGALBA NEGALĘ TURINTIEMS VAIKAMS KAUNO SPECIALIOJOJE MOKYKLOJE      Ernestas Bakūnas, Toma Čemerytė, Roberta Dranseikaitė, Gabrielė Grinčenkaitė, Sonata Gudiškytė, Melanija Plechanova, Viktoras Plechanovas, Eva Puplevičiūtė, Ugnė Valaitytė, Gabija Viršauskaitė (7c kl.).

Klasės auklėtoja V. Skučienė

SAVANORIŠKAS DARBAS RESPUBLIKINĖJE „MAISTO BANKO“ AKCIJOJE Padėjo renkant maisto produktus parduotuvėse: Rapolas Urbonas (6b kl.), Justina Kalvinskaitė, Natalija Lokcikaitė (7b kl.), Gabija Gimberytė, Gabrielė Jurkutė, Jokūbas Kvederaitis , Ieva Matulionytė, Karolina Poželaitė, Vytautas Oniūnas, Jotautas Ramoška (7a kl.). Organizavo A.Butvilienė