Jegyzői értekezlet

download report

Transcript Jegyzői értekezlet

Jegyzői értekezlet
2014. szeptember 24.
Dr Penczné dr Zoltán Zsuzsanna
BKMKH Törvényességi
Felügyeleti Főosztály
1
SEGÉDLETEK




BM Önkormányzati Hírlevélben: alakuló ülés,
összeférhetetlenség módszertan
Várható még BM : közös hivatalok módszertan
Várható még EMMI: nemzetiségi alakuló ülés
Törvényességi felügyelet: polgármesteri és
nemzetiségi elnöki munkakör átadás-átvétel
minta, nemzetiségi önk. elszámolás minta,
SZMSZ útmutató, Jat. és Jszr. segédlet
2
Polgármesteri jogviszony I.
Jelenlegi polgármester jogviszonyának
megszűnése:
 Jat.15.§ (2) alapján alkalmazandó a Pttv. (1994.
évi LXIV.tv.)
 2.§ (5) végkielégítés megilleti, ha e tisztségét 2
évig betöltötte
 2.§ (5) az új képv.t. további 3 havi juttatást adhat
 13.§ (1) szabadságmegváltás megilleti
3
Polgármesteri jogviszony I
Pttv. 13.§ (5) a végkielégítés kifizetésének
feltétele:
Munkakör átadás-átvétel
törvényes határidőben
 körlevélben minta jegyzőkönyvre
 26/2000.(IX.27.) BM rendelet
 Átadó és átvevő egyidejű személyes
részvétele +jegyző+megyei kormányhivatal
4
Polgármesteri jogviszony II




2014. 10.12-én megválasztott
polgármester jogviszonyára: Mötv és
Kttv.
Jogállás Mötv. 64.§
Díjazás Mötv. 71.§
Minden egyéb Mötv.73.§ alapján a Kttv.
(sajátos jelleg – Pttv.13.§ egyes r. helyetti jogalkotás?)
5
Polgármesteri jogviszony II





Illetmény –quasi folyamatos jogviszony
(újra választás ) esetén is változik
Tiszteletdíjról lemondás Mötv. 80.§ (2)
Költségtérítés alanyi jogon Mötv.76.§ (1)
Költségátalány nincs!
Költségtérítésről lemondhat az érintett –
következtetés
6
Alpolgármester



Jogállás: Mötv. 75.§ és 78.§
Díjazás Mötv. 79.§ (2) és 80.§
Értelmezési kérdések: egyéb munkáltatói
jog, hatáskör átruházás, kiadmányozás,
teljes körű megvonás, stb…
7
Összeférhetetlenség I.
Képviselői:
 Mötv.36.§ összeférhetetlenségi szabályok
 Mötv.38.§ (1) g) pont kapcsolódó méltatlansági
eset
Indokolt jegyzői feladat: alakuló ülésen tájékoztatás,
figyelemfelhívás
 Médiaszolgáltatóval kapcsolatos további információ:
http://nmhh.hu
 Fordított összeférhetetlenség, pl: önk. fenntartású
óvodavezető (Köznev.tv. 67.§ (2) 2o14.okt. 12-től)
8
Összeférhetetlenség II
Polgármesteri – differenciált


1500 fő és az alatti lakosú településen = a
képviselői összeférhetetlenséggel
1500 főnél több lakosú településen gyakorta
értelmezési kérdés Mötv.72.§-ból : „más
kereső foglalkozás…” (foglalkozás és
jövedelem származik belőle)
9
Alakuló ülés I
Célszerű jegyzői tájékoztatás képviselői jogról és
kötelezettségről
 Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség
 Összeférhetetlenség
 Méltatlanság
 Döntéshozatalban személyes érintettség
 Képviselők részvételi kötelezettsége 2015. január
12-ig megyei kormányhivatal által szervezett 1
napos képzésen
10
Alakuló ülés II
Célszerű jegyzői tájékoztatás határidőhöz
kötött testületi döntéshozatalról
 Szervezet alakítás rendeleti formában
 2015. évi költségvetési koncepció
 Közös hivatali megállapodás
 Amennyiben helyi adó mértékét vagy
hatáskörébe tartozó díjat kíván 2015.01.01től megállapítani –a rendeletet november 30ig ki kell hirdetni (Stab.tv….)
11
Alakuló ülés II
Szervezet alakítás- SZMSZ-ben javasolt szab.
 Tisztségviselők jogállása,
 Bizottsági szervezet
 Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség
teljesítését vizsgáló bizottság eljárásrendje
és működésének dokumentálása
 Polgármester feletti egyéb munkáltatói
jogok gyakorlása (közte pl.
munkarendje,szabadságolás rendje)
12
Nemzeti Jogszabálytár



Jegyzőkönyv felterjesztés: új testület és régi
(jelenlegi) testületi jegyzőkönyvek ne keveredjenek
Sok a hiányzó dokumentum, felhívásra nem adott
válasz - a fokozatosság elvére tekintettel most
már a súlyosabb felügyeleti intézkedést vonja maga
után
Felhívjuk a figyelmet a még hiányzó jegyzőkönyvek
a választásokat megelőző felterjesztésére!! (A
választásokat követően problémás lehet az aláírás!)
13
Nemzeti Jogszabálytár


Új testület döntéseinek jelölése - éven belül
folytatólagos a sorszám jelölés
Törvényességi felügyeleti kapcsolattartás 119/2012.(VI.26.) kormányrendelet alapjánegy NJT nyilvántartási szám = egy eljárásba
tartozó minden üzenet (válasz) azonos szám
alatt (technika)
14
További jó munkát kívánok és
köszönöm a figyelmet !
15