8. Perspektywy rozwoju szlaku Jana III Sobieskiego

download report

Transcript 8. Perspektywy rozwoju szlaku Jana III Sobieskiego

There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product
Szlak Jana III Sobieskiego
Perspektywy rozwoju
There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product
There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product
Wiedeń
Sankt-Petersburg
Parkany
Santiago de
Compostella
Soczawa
Paryż
Cecora
There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product
There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product
Żółkie
w
Lwów
Olesko
Podhorce
Złoczow
Nowy Mylatyn
Zborow
Tarnopol
Zbaraż
Beresteczko
Czudnów
Jaworów
Rozwoj
terytorialny
Żurawno
Rohatyn
Podhajce

Czortkow
Lwów

Obwód Lwowski

Obwód Tarnopolski

Obwód Iwano-Frankowski

Inne obwody
Bar
Czernelica
Ułaszkowice
Choćim
Skała Podolska
Trembowla
Kamieniec

Obwód Lwowski:

Lwów

Żółkiew i powiat

Jaworów

Olesko

Podhorce

Złoczow

Pomorzany

Stryj

Żurawno

Komarno

Nemyriw
There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product
Lwów

There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product
Museum Historyczny
Lwów

There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product
Museum Szeptickiego
Lwów

There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product
Lwowska Galeria Sztuki
There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product
There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product

Odwód Tarnopolski:

Zborow

Zbaraż

Tarnopol

Wysieczka

Krywcze

Okopy

Podhayce

Trembowla

Skałat

Ułaszkowice

Jazłowiec
There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product

Chmelnicki i Czernowiecki obwód:

Camieniec

Żwaniec

Choćim
There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product

Odwód Iwano-Frankowski, Rówienski, Winnicki, Żytomierski:

Beresteczko

Czudnów

Bar

Rohatyn

Rakowiec

Czernielica
There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product
Szlaki tematyczne po Ukraine

Szlak Żółkiewskiego

Szlak ikon

Szlak kozacki (Iwan Sirko)

Szlak reform cerkiewnych (Józef Szumlanski)
Szkoła
malarstwa
ikon
•Żółkiew
•Zarudce
•Grzybowice
•Wola Wysocka
•Krechow
•Mosty Wielkie
•Czerwonohrad
•Lwów
•Wołycia Derewlańska
•Buczacz
There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product
There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product
There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product
Dziękuję za uwagę