7. Obszar funkcjonalny Szlaku Jana III Sonieskiego

download report

Transcript 7. Obszar funkcjonalny Szlaku Jana III Sonieskiego

There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product
Wzmocnienie spójności społecznej,
gospodarczej i terytorialnej w
Obszarze Funkcjonalnym Szlaku
Jana III Sobieskiego w województwie
lubelskim
There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product
Obszary funkcjonalne w nowej
perspektywie finansowej UE
Nowy okres programowania UE wprowadza
przy dążeniu do zwiększenia spójności
podejście terytorialne jako towarzyszące
dotychczasowym podejściom społecznym i
gospodarczym
Terytoria nie są jednak rozumiane
administracyjnie lecz funkcjonalnie, tj.
wspiera się takie podejście terytorialne w
którym podejście administracyjne ustępuje
miejsca potencjałom rozwojowym.
2
There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product
Koncepcja Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju

miejskie obszary funkcjonalne (MOF) obszarów
wojewódzkich, obszarów regionalnych,
ośrodków subregionalnych (50-100 tyś
mieszkańców), ośrodków lokalnych

wiejskie obszary funkcjonalne, w tym ściśle
powiązane z miastem oraz peryferyjne

specjalne obszary funkcjonalne: szczególnego
zjawiska w skali makro-ekonomicznej (Żuławy,
górskie, przybrzeżne, itd.), obszary
wymagające restrukturyzacji i rozwoju nowych
funkcji przy użyciu instrumentów polityki
regionalnej
3
There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product
Szlak JIIIS a koncepcja
obszarów funkcjonalnych
„Strategia rozwoju Szlaku Jana III Sobieskiego w
województwie lubelskim, podkarpackim,
świętokrzyskim w oparciu o punkty węzłowe” stawia
za cel powoływanie obszarów funkcjonalnych na
Szlaku JIIIS.
Na Szlaku JIIIS w województwie lubelskim realizowane
są 3 projekty tworzące obszary funkcjonalne: jedendofinansowany ze środków EOG NMF, dwa- ze środków
POPT.
4
There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product
Mapa projektów EOG
5
There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product
Mapa projektów POPT
6
There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product
Projekty OF
realizowane na Szlaku JIIIS
Projekt „Utworzenie obszaru funkcjonalnego
„Krasnystaw Plus” (nr 61/MOF/2/2013)
 Projekt „Zwiększenie spójności społecznogospodarczej obszaru funkcjonalnego Szlaku Jana III
Sobieskiego w województwie lubelskim (nr PL 06-30)
 Projekt „Współpraca JST jako czynnik rozwoju
lubelskiego obszaru funkcjonalnego (nr
50/MOF/2013/1)

Wszystkie projekty zakładają efekt w postaci
przygotowania do nowej perspektywy finansowej
środków UE.
7
There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product
Obszar Funkcjonalny
Szlaku JIIIS

Gmina Piaski- Lider Projektu

Miasto Krasnystaw,

Miasto i Gmina Łęczna

8 gmin wiejskich: Spiczyn, Wólka,
Mełgiew, Gorzków, Rybczewice, Ludwin,
Milejów, Krasnystaw
8
There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product
Obszar Funkcjonalny
Szlaku JIIIS
1.
Informacja i promocja
2.
Zintegrowana strategia rozwoju OF Szlaku
JIIIS w zakresie kształtowania przestrzeni
publicznej
3.
Plany operacyjne w 3 kluczowych dziedzinach
(turystyka, przetwórstwo, energetyka)
4.
Partycypacja w praktyce
5.
Dokumentacje pogłębione dla 11 inwestycji
kluczowych
9
There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product
Obszar Funkcjonalny
Szlaku JIIIS- Inwestycje kluczowe
Gmina
Inwestycja kluczowa
Miasto
Krasnystaw
Fragment miasta przy ulicy Zaułek Nadrzeczny w mieście
Krasnystaw
Krasnystaw
Zespół zamkowo-parkowy w Krupem
Gorzków
Zespół pałacowo-parkowy w Wielopolu
Piaski
Zespół pokalwiński „Kościelec”
Mełgiew
Zespół pałacowo-parkowy w Podzamczu
Rybczewice
Zespół pałacowo-parkowy w Rybczewicach
Spiczyn
Zespół pałacowo-parkowy w Zawieprzycach
Łęczna
Rynek nr II
Wólka
Centrum Kulturalne Szlaku JIIIS
Ludwin
Jezioro Piaseczno i Łukcze
Milejów
Biogazownia
10
There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product
Źródło finansowania

Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014

Całkowita wartość projektu wynosi 2 643 240 PLN
11
There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product
Dziękuję za uwagę