Eva Hartell och Johan Ahlkvist från Haninge 141027

Download Report

Transcript Eva Hartell och Johan Ahlkvist från Haninge 141027

En kortfattad beskrivning om hur en skola i Haninge
kommun har arbetat med att implementera formativ
bedömning hållbart i verksamheten
Johan Ahlkvist
Eva Hartell
Nätverkskonferens för BfL för praktik och forskning
27 oktober 2014
Tungelsta skola
BfL på Tungelsta skola
1. Var befinner sig eleverna
2. Planering, LPP (Planering och genomförande av undervisningen)
3. Tekniker för att utvärdera undervisningen
4. Kamratbedömning
5. Teacher Learning Communities (TLC), systematiskt
BfL i Haninge
100 %
Dylan för rektorer
och samtalsledare
Sept 2014
Kommun
2010/11
Tungelsta
2011/12
Bedömningsexempel
i samtliga ämnen
2012/13
2013/14
2014/15
TLC år 1
TLC år 2
Rektorsutbildning 2009-2012
Examensarbete om hur implementera forma v
bedömning
En synlig skolledning finns på skolan enligt Skolinspek onen 2014
Prioriteringar för att implementera bfl
hållbart över tid
•
•
•
Långsiktigt planerat för implementering (inkl lobbyverksamhet)
Kalendarium
Prioritera tid
•
Utbildningsmaterialet
Var är vi nu?
Resultat
1. Elever mer aktiva fokuserade
2. Lärare blir stöttade i sitt
ledarskap
3. Lärarna mycket nöjda
4. Kommer att fortsätta
5. Mycket positiva resultat på
elevnivå.
Slutsats
1. Värna tid
2. Hålla fokus o hålla undan annat
3. Bra stöd i utbildningsmaterialet
•
•
Rektorn viktig!
Det måste få ta tid..
Tack för att ni lyssnade
•
•
Johan Ahlkvist [email protected]
Eva Hartell [email protected] [email protected]