HINDUISM - Ahlafors Fria Skola

download report

Transcript HINDUISM - Ahlafors Fria Skola

HINDUISM
Själavandringen – själens eviga kretslopp
•
•
•
•
•
•
Handlingar  nästa liv.
Reinkarnation av själen (Atman).
Karma – handlingar.
Samsara – själens eviga kretslopp.
Atman - en del av Brahman.
Moksha – befrielse från återfödelse.
Vägarna till frihet (Moksha):
• Kunskapens väg: studera religiösa texter.
• Arbetets väg: leva rätt (hinduiska traditioner).
• Kärlekens väg: Bahkti (tillbedjan, dyrkan).
Den eviga ordningen
o Karmalagen styr allt i tillvaron.
o Karma: gärning, resultat, vinst. Man tar med sig sitt
livsresultat till nästa liv.
o Samsara: återfördelsernas kretslopp.
o Mål: att Atman blir ett med Brahman (världssjälen).
Tre frälsningsvägar
o Insiktens väg: meditation och insikt genom religiösa texter.
o Gärningarnas väg: att utveckla osjälviskhet och pliktkänsla.
o Kärlekens väg: hängivenhet till en gud, dyrkan.
Hinduismen i samhället
o Kastsystemet enligt den klassiska utformningen:
o Stora variationer från plats till plats.
o I byarna lever man strängt åtskilda i yrkes- och släktgrupper
(i en by kan man ha ett tiotal olika kaster) men i städerna är
det knappt märkbart.
o Positivt: kastens gemenskap ger trygghet, samhörighet och
självkänsla.
o Kast och demokrati: Indien är världen största demokrati. I
politiken spelar kasterna en betydande roll.
o Lägst status har kvinnan.
Många gudar eller en gud?
o Monoteistisk och polyteistisk religion:
o
o
o
o
Egentligen finns bara en gud – Brahman, världens själ – men
det finns ändå ca 3 miljoner olika gudar med olika namn och
olika rang. Hur förklarar man det?
Kali – underbar och fruktansvärd. Gift med:
Shiva – kraftens gud. Och har sonen:
Ganesha – skolbarnens gud.
Vishnu – ordningens gud (Kalis bror): Rama & Krishna.
Bön och vallfärd
o Templet – gudens bostad. Ingen samlingslokal för gemensam
o
o
o
o
o
o
gudstjänst, utan besöks av enskilda (familjer).
Vid besöket följer familjen en bestämd ordning.
Inredning: mörker för meditation och en bild av templets
gud.
Guden väcks, får mat och badas av tempelpräster.
Familjen har med sig gåvor (mat och blommor).
Familjen utför sin puja (bön).
Så ofta man kan försöker man vallfärda till heliga platser.