Gud og mennesker

Download Report

Transcript Gud og mennesker

Gud og mennesker
Gudsbegrep og menneskesyn i
hinduismen
Humanetikernes menneskesyn
•
•
•
•
•
•
Mennesket er et produkt av naturens prosesser
Mennesket er verdifullt og unikt
Alle har frihet til å tenke og tro det man vil.
Evne til innlevelse og empati er grunnleggende.
Menneskerettene
Mennesket har evner og muligheter til tenke, velge og skape
gode liv for seg selv og andre.
• Likestilling prioriteres høyt. Kvinner og menn har samme
egenverdi.
Gud i hinduismen
• I hinduismen er det mange forskjellige guder og
gudinner som blir tilbedt.
• Mange hinduer mener at gudene er ulike former for
èn Gud, Brahman.
• Brahman er både en usynlig upersonlig og en synlig
personlig Gud.
• Gud har både en mannlig og en kvinnelig side.
Gud fremstilles som mann og kone. Eks Shiva og Parvati
Retninger i hinduismen
• Vishnuismen
Guudene Vishnu, Krishna eller Rama som hovedgud.
• Shivaismen
Shiva er hovedgud
• Shaktismen
Har Gudinnen som hovedgud.
Tilhengerne av de ulike retningene kan tilbe hverandres
guder, men er underordnet sin gud.
Hinduismen lærer at verden og universet blir skapt og
ødelagt på nytt og på nytt i en evig sirkel.
Menneskesyn i hinduismen
• Mennesket består av sjel og kropp
• Sjelen, selvet er uforanderlig – atman
• Selvet lever videre når kroppen dør – blir født på nytt
som menneske eller annet levende vesen – samsara
• Menneskets handlinger bestemmer utfallet: gode eller dårlige
gjenfødelser. Dette er Karmaloven.
• Ved skapelsen av et nytt univers er det en hellig orden som
må følges for at verden skal være god.
Mennesket har sosiale og moralske forpliktelser –Dharma
Forpliktelser er knyttet til samfunnsklassen
Menneskesyn i hinduismen
• De uberørbare, eller dalita faller utenfor her.
Grunnloven (fra Indias uavh.) sier at alle mennesker
er likeverdige. Diskriminering er fobudt.
• Å følge pliktene gir god karma. Dette er sentralt for
hvordan mennesker skal handle mot hverandre.
• Ingen egoisme, men samfunnsansvar.
• Ikkevold – Ahimsa – er et viktig prinsipp. Gjelder alt
levende.
Frelse og livet etter døden i hinduismen
• Selvet dør aldri, men blir gjenfødt på nytt og på nytt
• Høyeste mål er å bli fri fra gjenfødelse – moksha
Tre veier til frelse:
1. Handlingens vei
2. Erkjennelsens vei
3. Hengivelsens vei