Grip op Probleemgedrag(GOP): een multidiciplinair

Download Report

Transcript Grip op Probleemgedrag(GOP): een multidiciplinair

Grip op Probleemgedrag(GOP): een multidiciplinair zorgprogramma
Titel voorbeeld titel
voor de aanpak van probleemgedrag
bij verpleeghuisbewoners met
dementie
Sandra A.Zwijsen, Martin Smalbrugge, Debby L. Gerritsen, Anne-Margriet Pot, Jan A. Eefsting
Achtergrond:
Ondanks dat er verschillende richtlijnen zijn voor de
aanpak van probleemgedrag komt probleemgedrag
veel voor in de psychogeriatrie en vormt het een grote
belasting voor zowel zorg als bewoners. Het project
‘Grip op Probleemgedrag’ onderzoekt de
(kosten)effectiviteit van een multidiciplinair evidencebased zorgprogramma dat gebaseerd is op de
richtlijnen.
Methoden
Het zorgprogramma
De primaire uitkomstmaat is probleemgedrag en
Het zorgprogramma bestaat uit drie stappen: 1)
kwaliteit van leven van bewoners. Secundaire
detectie 2) analyse 3) behandeling 4) evaluatie (figuur
uitkomstmaten zijn gebruik van antipsychotica en
1). Het zorgprogramma biedt structuur aan de aanpak
vrijheidsbeperking bij bewoners en de werkdruk en
van probleemgedrag. De nadruk van het
werkbeleving van verzorgenden.
zorgprogramma ligt op het overleg tussen
verschillende disciplines en het gebruik van
Conclusie
psychosociale interventies. Het gebruik van
De verwachting is dat het zorgprogramma ‘Grip op
psychofarmaca en vrijheidsbeperking wordt zo veel
Probleemgedrag’ probleemgedrag zal verminderen
mogelijk beperkt.
en de kwaliteit van leven zal verhogen. Het
onderzoek zal tevens inzicht bieden in de
Design
De (kosten)effectiviteit van het zorgprogramma wordt
onderzocht op 14 afdelingen van verschillende
verpleeghuizen. Het zorgprogramma zal op alle
afdelingen geimplementeerd worden volgens het
stepped wedge design (figuur 2 ).
kosteneffectiviteit van deze aanpak.