Casusbespreking Hans van Wouwe

Download Report

Transcript Casusbespreking Hans van Wouwe

Casus M
orthopedagogisch
bekeken
Hans van Wouwe,
hoofd behandeling ASVZ
EFP: Taskforce LVB
12.12.2013
Arrogantie, grootheidswaan!
Overschat zichzelf
Gevolg van overvraging?
Kan zich niet
inleven
Narcisme, antisociaal !
Sociaal-emotioneel
ontwikkelingsniveau ?
Aankoop te dure
telefoon
Manisch koopgedrag!
Geen inzicht in geldwaarde?
Wil iemand zijn, maar
gaat voorbij aan
beperking
Geen zelfinzicht?
Behoefte aan waardering?
Dwanggedrag?
Maakt lijstjes
Behoefte aan structuur?
Dwingt je iets voor
hem op te schrijven
Manipulatief gedrag
Behoefte aan
ondersteuning?
Traditioneel behandelhuis
Afwezigheid
van gedragsproblemen
4. Perspectief
Anders leren omgaan met draaglast en
vergroten draagkracht
3. Doelen
Verminderen en beheersen van
gedragsproblemen en psychische klachten
1. Fundament
3. Behandelen
d.m.v.
psychotherapie
2. Behandelen
d.m.v.
psychofarmaca
2. Pijlers
1. Managen /
beheersen
probleemgedrag
Verminderen van risico en gevaar voor anderen
en voor de cliënt zelf
Psychische stoornis / Gedragsproblemen
Traditioneel behandelhuis
Afwezigheid
van gedragsproblemen
4. Perspectief
Anders leren omgaan met draaglast en
vergroten draagkracht
3. Doelen
Verminderen en beheersen van
gedragsproblemen en psychische klachten
1. Fundament =
classificatie
Gesprekken in
groep en individueel
Zuclopentixol,
lorazepam,
2. Pijlers
IBS, RM -> Separeer
Verminderen van risico en gevaar voor anderen
en voor de cliënt zelf
Manische psychose / bipolaire stoornis, narcistisch /
antisociaal, zwakbegaafd, problemen in sociale omgeving
Triple-C
Welkom
(Cliënt – Coach – Competentie)
Orthopedagogisch
behandelmodel
Menselijke behoeften als uitgangspunt
Triple-C behandelhuis
Herstel van het
gewone leven
4. Perspectief
Doorbreken ineffectieve actie-reactie
patronen bij probleemgedrag
Herstellen dagelijkse ritmes
d.m.v. zinvolle activiteiten
3. Doelen
1. Fundament
Fysieke
behoefte
3.Betekenisvolle
invulling van het
dagelijks leven
2.Focus niet op
probleemgedrag
2. Pijlers
1.Onvoorwaardelijke
ondersteuningsrelatie
Vlottrekken relatie door ontmoeting
op ontwikkelingsniveau van cliënt
Emotionele
behoefte
Mentale
behoefte
Zingevende
behoefte
2e pijler: betekenisvolle daginvulling
•
Zelfzorg
• Wonen
(Zorg voor woonomgeving)
• Werken/scholing
• Vrije tijd
Een ander perspectief
Competentie
Succeservaringen
Cliënt
Ondersteuningsrelatie
Coach
Dialoog:
de kunst van het aanvullen
R ichting geven
U itnodigen
R uimte geven
3e pijler: Focus niet op probleemgedrag
Symptoombestrijding
Belemmering
van behoeftenbevrediging
Ineffectieve actiereactiepatronen
4. Perspectief
3. Doelen?
Geen ontmoeting
op ontwikkelingsniveau van cliënt
2. “Pijlers”
1. Fundament?
Triple-C behandel(t)huis
Herstel van het
gewone leven
4. Perspectief
Uitdoving bij probleemgedrag
Dagelijkse patronen
door zinvolle activiteiten
3. Doelen
1. Fundament
Veiligheid en
structuur
Waardering,
iemand zijn
Invloed op je
leven
Betekenisvolle
invulling van het
dagelijks leven
Focus niet op
probleemgedrag
2. Pijlers
Nabijheid en
onvoorwaardelijke
ondersteuning
Ergens bijhoren
Huishouden,
Werk, sport,
Andere visie => andere cultuur
Controle
Regels
Moeten
Vertrouwen verdienen
Zelfredzaamheid
Autonomie
Ad hoc
Kennisoverdracht
Oordelen
Directief
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Contact
Relaties
Willen
Vertrouwen geven
Samenredzaamheid
Relationele autonomie
Afstemming
Kenniscreatie
Onderzoeken
Dialoog
Benodigde competenties
Triple-C en de kijk op Competenties
Andere visie => andere structuur:
Management =
Organiseren van
NABIJHEID en BETEKENIS
Hans van Wouwe,
hoofd behandeling ASVZ
Website : www.asvz.nl/triple-C
Mail
: [email protected]
Twitter : @hansvanwouwe