A SMÖ Duráczky EGYMI és Nevelési Tanácsadó

download report

Transcript A SMÖ Duráczky EGYMI és Nevelési Tanácsadó

„Együtt eredményesen”
A SMÖ Duráczky EGYMI és Nevelési Tanácsadó
szolgáltatásai
www.duraczky.hu
Fenntartó:
Somogy megyei
Önkormányzat
Minisztériumok
Pécsi Egyetem
Egészségtud.
Kar
Önkormányzatok
Kaposvári Egyetem
Pedagógiai
Kar
ELTE
BGGYK
Országos és megyei
Szakértői
Bizottságok
Nevelési
Tanácsadók
Pedagógiai
Intézetek
SMÖ DURÁCZKY EGYMI ÉS NEVELÉSI TANÁCSADÓ
KAPOSVÁR
MAGYE
Diákotthon,
Különleges lakásotthon
Korai fejlesztés
Kaposvár
ambuláns, utazótanári
Audiológia,
pedoaudiológia
Hazai és külföldi
társintézmények
HIOE
Szövetségek,
érdekvédelmi
szervezetek
Gyermekvédelmi
intézmények
Családsegítő
Szolgálat
Csecsemőotthonok
Hallássérültek
Logopédia
Kontaktus
Mozgássérültek
Látásn.halló, siket, halm.fogy.hallássérült beszédfogyatékos, beszédhibás konduktív ped., gyógytestnev. sérültek
Pető Intézet
gyógytornász, HRG
Spec. intézm. ellátás
Integrált
Szűrővizsg.
Ambuláns Intenzív ell.
Ambuláns
Utazótan.
Utazótan.
Gyengénlátók
Intézete
Korai fejlesztő és
gyp. központok
Int.háttér Ambuláns Utazótn. Decentrum Utazótan. Decentrum Centrum
Speciális óvoda
Többségi óvoda
Többségi óvoda
Speciális óvoda
Többségi óvoda
Speciális iskola
Többségi ált. isk.
Többségi ált.isk.
Speciális iskola
Többségi ált. isk.
Többségi óvoda
Szülőcsoportok,
egyesületek
Többségi ált. isk.
Közalapítványok
Eü. gyermekotthonok
Többségi
középiskola
Többségi
középiskola
Többségi
középiskola
Többségi
középiskola
Alapítványok
Kaposi Mór
Oktató Kórház
Dél-dunántúl
Somogy megye
Asszisztensképzők
Szakmai szolgáltatás
Szemészeti
szakrendelések
Orthopédiai
osztályok
Fül-orr-gége
klinikák,
szakrendelések
Neurológiai
szakrendelések
Pszichiátriai
szakrendelések
Újszülött osztályok,
gyermekorvosok
Védőnői hálózat
Egységes Szakszolgálat
-szakszolgáltatásokKorai intervenció

Hallássérültek ellátása

Logopédiai ellátás

Látássérültek ellátása

Mozgássérültek ellátása
Egységes Szakszolgálat
-szakszolgáltatásokKorai intervenció - Hallássérültek ellátása
Ahonnan elindulunk…
Egységes Szakszolgálat
- szakszolgáltatások Korai intervenció - logopédia
Együtt, hogy ő is beszéljen…
Egységes Szakszolgálat
- szakszolgáltatások Korai intervencióLátássérültek ellátása
Erre forog, itt világít…(látásfejlesztés)
Egységes Szakszolgálat
- szakszolgáltatások Korai intervenciómozgássérültek ellátása
Konduktív pedagógia, gyógytestnevelés, gyógytorna, HRG úszás, masszázs.
Egységes Szakszolgálat
- szakszolgáltatások Utazótanári hálózat
Utazótanáraink indulás előtt.
Egységes Szakszolgálat
- szakszolgáltatások Szülőklub
Partnerségben a szülőkkel.
Egységes Szakszolgálat
- szakszolgáltatások Intenzív családi fejlesztés
Bentlakással 2-3 napon át, reggeltől estig.
Egységes Szakszolgálat
- szakszolgáltatások Könyv-, eszköz- és játékkölcsönző
Halláscentrum
Audiológia - pedoaudiológia
Játékaudiometria.
Mérés szűrő BERA-val.
Halláscentrum
Cochlea implant állítás
Együttműködő partnereink: Amplifon Kft (Nucleus), Victofon Kft (MedEl),
Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár valamint a pécsi, szegedi és a
budapesti CI műtéteket végző klinikák.
Egységes Szakszolgálat
- szakszolgáltatások Nevelési Tanácsadó (Siófok)
1.Diagnosztikai tevékenység
-
tanulási nehézségek, magatartási
rendellenességek, beilleszkedési zavarok
- az iskolába lépéshez szükségek
fejlettség elérésének megállapítása
- pszichés állapot feltárása…
2. Terápiás tevékenység
- pszichoterápiás eljárások
- tanácsadás egyéni vagy csoportos
foglalkozások keretében
- konzultáció, esetmegbeszélés,
családgondozói tevékenység…
Intézményi szolgáltatások
Terápiák










alapozó terápia
SINDELAR – Zsoldos I. - II.
HRG
lovasterápia
szenzomotoros integráció
logopédiai terápiák (pösze, dadogás, stb)
logopédiai ritmika
diszlexia
diszgráfia
diszkalkulia
Terápiák intézményünkben
Az intézmény szakmai
szolgáltatásai









Intézménybemutató – hospitációs tréning óralátogatások
Intézmények közötti szakmai munkaközösségek,
szakmai műhelyek szervezése, működtetése
Konferenciák rendezése
Érzékenyítő programok
Védőnők, gyermekorvosok felkészítése,
tájékoztatása
Fecsketábor
Hallgatói gyakorlóhely (KE, ELTE BGGYK,POTE)
Akkreditált tanfolyamok, tréningek
Jó gyakorlatok
Az intézmény szakmai szolgáltatásai
Intézménybemutató – hospitációs tréning óralátogatások
Nyitott intézmény vagyunk.
Intézményünk szakmai szolgáltatásai
Intézmények közötti szakmai munkaközösségek


Hallássérült gyermekeket
integráló utazótanárok
országos munkaközössége
Regionális konduktorimozgásfejlesztői
munkaközösség


Logopédiai munkaközösség
SNI befogadó pedagógusok
munkaközössége
Az intézmény szakmai szolgáltatásai
konferenciák rendezése
Óvodánk 50 éves jubileuma alkalmából rendezett konferencia.
Az intézmény szakmai szolgáltatásai
Szakmai műhelyek szervezése, működtetése
Hallássérülteket segítő utazótanárok
országos munkaközössége.
Kompetencia-fejlesztési pályázathoz
(TÁMOP 3.1.4.) kapcsolódó
műhelymunka.
Egységes Szakszolgálat szakmai szolgáltatások
Érzékenyítő programok
Befogadó intézmények pedagógusai, osztályközösségei és a szülők
számára, a TÁMOP 3.1.6. pályázat támogatásával.
Egységes Szakszolgálat szakmai szolgáltatások
Fecsketábor
Iskolát kezdő SNI gyerekek, szüleik és leendő pedagógusaik
számára.
Az intézmény szakmai szolgáltatásai
Védőnők, gyermekorvosok felkészítése, tájékoztatása
Korai felkutatás, jelzés, szakmaközi együttműködés fontossága.
Az intézmény szakmai szolgáltatásai
Hallgatói gyakorlóhely
Logopédia-, hallássérültek pedagógiája szakos hallgatók
gyakorlati képzése. Tanító hallgatók hospitálása. Óraadói
tevékenység.(KE) Asszisztensek képzése, gyakorlata.
Az intézmény szakmai szolgáltatásai
Akkreditált tréningek




Tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazása a sajátos
nevelési igényű tanulók integrált nevelésébenoktatásában
Hatékony tanuló-megismerési és segítő technikák, a
pedagógiai diagnózis alkalmazási lehetőségei a sajátos
nevelési igényű tanulók integrált nevelésében
A tanórai differenciálás megvalósításának lehetőségei a
sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásában
Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése a hátrányos
helyzetű gyermekek integrációja érdekében
Az intézmény szakmai szolgáltatásai
Akkreditált tanfolyamok

Vezetői elkötelezettséggel az inkluzív nevelésért

Befogadó pedagógusok felkészítése beszéd és
tanulási zavarral küzdő gyermekek együttnevelésére

Partnerségben a sajátos nevelési igényű gyermekek
szüleivel

Hallássérült tanulók együttnevelése

Digitális tananyagok fejlesztése, sérülés specifikus
SNI akadálymentesítése
Az intézmény szakmai szolgáltatásai
Jó gyakorlatok

Együtt lépünk a középiskolába - együtt
eredményesebb

Logopédus hallgatók gyakorlati képzése

"Szülőklub"
„Fecske – tábor”

„Beszédmester” szoftver módszertani alkalmazása

Családi intenzív fejlesztés mesével



Digitális tananyagfejlesztés és alkalmazása
Komplex fejlesztés az óvodai mesefeldolgozás
során
Jó gyakorlatok
„Együtt lépünk a középiskolába-együtt eredményesebb”
Pályaorientációs felkészítés a speciális általános
iskolában.
Jó gyakorlatok
Logopédus hallgatók gyakorlati képzése
A hallgatókkal foglalkozó gyakorlatvezetők felkészítése.
Jó gyakorlatok
"Szülőklub"
SNI gyermekeket nevelő szülők hétvégi szakmai és szabadidős
programja.
Jó gyakorlatok
„Fecsketábor”
Iskolát kezdő SNI gyerekek, szüleik és leendő pedagógusaik
számára.
Jó gyakorlatok
„Beszédmester” szoftver módszertani alkalmazása
Kiejtésjavító és olvasástanító szoftver.
Jó gyakorlatok
Családi intenzív fejlesztés mesével
Mese köré felépítve a kisebbeknél…
..és játékosan a kicsit nagyobbaknál.
Jó gyakorlatok
Digitális tananyagfejlesztés és alkalmazása
Digitális tananyagok fejlesztése és alkalmazása SNI tanulók
számára.
Jó gyakorlatok
Komplex fejlesztés az óvodai mesefeldolgozás során
Életkornak megfelelő mesébe illesztett komplex személyiségfejlesztés.
Intézmény bemutató film a
Sorstársak című műsorban.
2010. szeptember 4.
Az előadás összeállításában
segítségünkre volt:
Szabó János informatika tanár rendszergazda
Köszönjük megtisztelő figyelmüket!
Gyurina Éva
gyógypedagógus-főigazgató
közoktatási szakértő
Nagyné Tóth Ibolya
gyógypedagógusegységes szakszolgálat szakmai vezető
közoktatási szakértő
www.duraczky.hu
Elérhetőségeink
SMÖ Duráczky EGYMI és Nevelési Tanácsadó
7400 Kaposvár Somssich P. u. 8.
Főigazgató: Gyurina Éva T: 82/527-444
06-30-760-6355
Egységes szakszolgálat szakmai vezető: Nagyné Tóth Ibolya
T: 06-30-464-1514
Tel: 82/527-430 (központ)
82/527-436 (szakszolgálat)
82/527-445 (titkárság)
Fax: 82/511-490
Honlap: www.duraczky.hu
Email: titká[email protected]
[email protected]