IKT eszközök alkalmazása tanítási órákon

Download Report

Transcript IKT eszközök alkalmazása tanítási órákon

IKT eszközök, szoftverek alkalmazása
 Feltételek
 Digitális tananyagok
 Tananyagfejlesztő szoftverek
 IKT kompetenciafejlesztésre használható
szoftverek
 IKT használat – értékelési, önértékelési rendszer
 IKT tartalmú szolgáltatások igénybevétele
 SNI akadálymentesítés
 DVD tartalma
www.duraczky.hu
Szabó János
[email protected]
Feltételek
 Megfelelő osztálytermi környezet
 Hálózati infrastruktúra, Hardver, Szoftver
 IKT eszközök zavartalan működése (rendszergazda,
oktatási informatikus, kellékutánpótlás
Motiváció
 Szervezeti, módszertani támogatás (pl. IKT
munkaközösség): http://www.duraczky.hu/szervezetek/sniikt-munkakozosseg/sni-ikt-munkakozosseg/
 Tudásmegosztás intranet, műhelymunka, belső képzések,
konferenciák, jó gyakorlatok
 Pályázatok: eszközök, szoftverek beszerzése, képzések,
saját tartalomfejlesztés
Digitális tananyagok - készen
vásárolható digitális tananyagok

Mozabook – digitális tankönyvek, munkafüzetek
Mozamap – digitális térképek
 Mozaslide – digitális fóliák
 Mozaweb
http://www.mozaik.info.hu
 Apáczai Kiadó
 Nemzeti Tankönyvkiadó

Digitális tananyagok
 Internetről letölthető tananyagok
 Online tananyagok

SDT

http://titan.physx.u-szeged.hu/~serenyi/ph14hu/
 Saját készítésű digitális tananyagok
Mese
Vissza a jövőbe
Biológia teszt
Tananyagfejlesztő szofverek
Táblaszoftverek


Mimio
Smart
http://www.tanarblog.hu/smart/20-tabla-hasznalat/1234smart-notebook-akademia

Promethean (ActivInspire)
Egyéb tananyagfejlesztő szoftverek


Lapoda multimédia szerkesztő szoftver
http://www.lapoda.hu
Prezentációkészítő szoftverek
IKT kompetenciafejlesztésre
használható szoftverek
Windows programok – Live Movie Maker
Office alkalmazások:
Graph függvényrajzoló
Lapoda Mese
Lapoda chemistry
www.lapoda.hu
IKT kompetenciafejlesztésre
használható szoftverek
 Gondolattérkép készítő szoftverek
gondolattérképezés:
 vizuális kommunikációs technika
 hatékonnyá teszi a gondolkodást, tanulást
 asszociációkra épít
Gondolattérképezés alkalmazása tanulási zavarral küzdő
gyermekeknél
http://freemind.sourceforge.net
http://www.mindmeister.com
http://smart.lsk.hu/edu/termekek/SMART+Ideas+gondolat
terkep-keszito+szoftver.html
Gondolattérkép
Fejlesztő szoftverek
 Varázsbetű
 Varázsbetű – számkaland
 Beszédmester
 www.varazsbetu.hu
Beszédmester szoftver



Beszélő független
Valós idejű gépi fonéma felismerésre és azonosításra
képes
Képes a felismerés eredményének és mértékének valós
idejű grafikus megjelenítésére, s ez a megfelelő
beszédszervi mozdulat tudatosítását eredményezi a
gyermekekben
www.inf.u-szeged.hu/beszedmester
Módszertani videók honlapunkról:
http://www.duraczky.hu/szervezetek/sni-ikt-munkakozosseg/sni-iktmunkakozosseg/modszertani-videok.html
Jó gyakorlatunk:
http://kosar.educatio.hu/index.php/intezmenyi_innovacio/jogyakorlat_
print_show/joId/1052/1323200811.edu
Szavazó szett – mérés-értékelés
SMART Response
Önértékelés, értékelés (OFI)
 Országos IKT értékelési, önértékelési
rendszer
http://ikt.ofi.hu
 Online kérdőív készítése tanárok, diákok
számára
www.sztaki.hu
 http://www1.sztaki.hu/servlets/voting?lang=hu
IKT tartalmú szolgáltatások
igénybevétele
 Referenciaintézményi szolgáltatások (jó
gyakorlatok
http://kosar.educatio.hu
 Akkreditált képzések igénybe vétele (pedakkred)
http://195.199.249.137/PedAkkred/