Egerek a padon - új lehetőségek

download report

Transcript Egerek a padon - új lehetőségek

Slides
before 1st
Section
Divider
Tanulói távegérMicrosoft Mischief
Interaktív
poszter
Több tanulói
interaktivitás a
fizika oktatása
során
Unused
Section
Space 2
Digitális
tankönyv,
online
tankönyv
Végszó
Unused
Section
Space 1
Digitális
segédeszközök
Digitális
tananyagok
használata
másképp
Fizikatanítás ma
Ami probléma
• Alacsony óraszám
• Tanulói érdektelenség
• Technikai feltételek (IKT
eszközök, kísérleti eszközök)
• Elavult munkaformák
Ami segíthet
• Tanulói kísérletek
állomásmunka formában
• Tanulókhoz közel álló eszközök
bevonása a tanulási
folyamatba (számítógép,
internet, mobiltelefon)
• Tanulási folyamat idejének
növelése otthoni
feladatvégzéssel
• Új tanulói megnyilvánulási
formák
• Új értékelési formák
Előnyök I.
•Aktív tanulói
részvétel-kíváncsiság
•Következmények
nélkül adható rossz
válasz
•Azonnali visszajelzés
a tanárnak
•Csoport módban
együttműködésre
késztet
•Szövegértést fejleszt
Előnyök II.
•Kedvező ár (vezeték
nélküli egér+USB
hub)
•Egyszerű összeállítás
•Projektor elég
•Teszt elkészítése
ismert szoftverrel
történik
•Ingyen hozzáférhető
(tisztaszoftver+ingye
nes letöltés)
Ingyenes letöltés, egyszerű telepítés
Beépül a PowerPoint-ba (Office 2007 vagy 2010)
Kísérletek magyarázata
Összefoglalás, rendszerezés
Fogalomháló
Kiselőadás
Projekt végdokumentuma
Témahét beszámoló
Regisztráció
•http://edu.glogster.com
Regisztráció
•Ingyenes alapverzió
•50 tanulói
hozzáférés
tanáronként
•Hozzáférés lista
nyomtatható
•Tanulók nevét
melléírni , kiosztani
(fénymásolat)
•Tanulói jelszó a
tanár által
megváltoztatható
Realika digitális tananyaggyűjtemény
•Tanári és tanulói
változat
•Teljes interaktív
táblás tananyagok
•Offline verzió
ingyenes DVD-n
•Nem fedi le a
fizikaanyagot
•Más tantárgynál is
van fizika tananyag
(pl kémia-hőtan,
atomfizika)
Realika oktatásszervezési szoftver
•Egyfajta egyszerű e-learning rendszer, online kommunikáció a
pedagógus és a tanuló között
•Online tanulói feladatok kiosztása a digitális tananyaggyűjteményből
•Fájlok, linkek eljuttatása
a tanulókhoz
•Online nyomon követés,
értékelés
•Csoportszervezési
lehetőség (felzárkóztatás,
tehetséggondozás)
Phet kanadai szimulációk
•Sok változtatható paraméter, beállítási lehetőség
•Szinte minden témához van anyag
•Részben
magyarul
•Letölthető
Az animációk
alkalmazási
lehetőségei
•Interaktív táblán
frontálisan
•Feladatlap alapján otthoni
számítógépen
Mozabook
•Ingyenes alapverzió
•Letölthető az abból
tanító iskoláknak
•A könyvrészlet
kinagyítható, bővíthető
•Interaktív tábla
eszköztár
Mozabook-munkafüzet
•Interaktív tábla
eszköztár
•Egyszerűbb
magyarázat
•Frontálisan
kitölthető
•Könnyebb ellenőrzés
Mozaweb
•Ingyenes
•Tankönyvben
található kóddal
aktiválható
•Néhány animáció
•Más kiadó: OK!,
flipbook
Grafikon készítő progam
•Tengelyek
testre
szabhatók
•Két adatsor
ábrázolható
•Görbeillesztés
Animáció készítő program
•Egyszerű kezelés
•Testek adatai
(sűrűség, rugalmasság)
változtathatók
•Körülmények
(súrlódás,
közegellenállás,
gravitációs gyorsulás)
változtathatók
Köszönöm a figyelmet!
Klacsákné Tóth Ágota
[email protected]