Ontwerp A13/A16

download report

Transcript Ontwerp A13/A16

Problematiek A20 / A13
Ontwerp
Groep 23, Afdeling CiTG
1-5-2020
Delft
University of
Technology
Challenge the future
Inhoud
•
•
•
•
•
•
Ontwerpgebied
Huidige situatie
Conclusies uit analyses
Oplossing
Ontwerp
Kunstwerken
Titel vanOntwerp
de presentatie
A13/A16
2
Ontwerpgebied
Titel vanOntwerp
de presentatie
A13/A16
3
Ontwerpgebied
Titel vanOntwerp
de presentatie
A13/A16
4
Huidige situatie
• Diverse wegvakken van de A13 en de A20 kennen een hoge
filezwaarte en nemen hoge posities in de file top 50;
• Slechte bereikbaarheid van Rotterdam Noord en Centrum door
problemen op Kleinpolderplein en afrit Centrum;
• Hoge verkeersdruk op het regionale wegennet in het noordelijke
deel van de Rotterdamse regio;
• Slechte verkeersafwikkeling traject Klp.plein-Terbregseplein;
• Ca. 95% van de files op de A13 en de A20 heeft te maken met
een te hoge intensiteit in relatie tot de capaciteit.
Titel vanOntwerp
de presentatie
A13/A16
5
Huidige situatie
• De dalperiode overdag op de A13 en de A20 is erg druk en is
nagenoeg even hoog als de intensiteit tijdens de spitsuren
Daarom zijn er ook overdag files op de betreffende wegen
• De A13 en de A20 kennen sinds 2003 geen groei in de
verkeersintensiteiten
• De kwaliteit van de leefomgeving in de omgeving van het traject
A13 – A20 tussen aansluiting Berkel en Rodenrijs/N209 en het
Terbregseplein voldoet niet aan de eisen ten aanzien van
luchtkwaliteit en geluidshinder
Titel vanOntwerp
de presentatie
A13/A16
6
Conclusies uit analyses
•Traject Kleinpolderplein-Terbregseplein overbelast door o.a.
verkeersdruk van traject A13-A16
•Capaciteit A20 is moeilijk te vergroten (spitstroken)
•Kleinpolderplein niet uit te breiden door bebouwing
•Bottlenecks Kleinpolderplein en R’dam C veroorzaken fileterugslag
op A13
•Bereikbaarheid Rotterdam Noord en Centrum onvoldoende
•Economische schade bij slechte bereikbaarheid Rotterdam
•Schieplein uitbreiden heeft niet veel nut als de snelwegcapaciteit
niet vergroot kan worden.
Titel vanOntwerp
de presentatie
A13/A16
7
Oplossing
Ontlasten A20 door directe aansluiting A13-A16
Voordelen:
•Scheiding doorgaand verkeer (A13- A16) van lokaal verkeer (A20)
•Aanzienlijke vermindering van het vrachtverkeer op het benoemde
traject, hetgeen gunstig is voor de wegcapaciteit op de A20
•Betere bereikbaarheid Rotterdam Noord en Centrum door afname
verkeersdruk
•Verbeterde luchtkwaliteit rond A20
Nadelen:
•Grote verkeersdruk op Terbregseplein en A16 hetgeen bij
fluctuaties tot problemen kan leiden (evt. opvangen met tolheffing)
•Doorkruising woon- en natuurgebieden
Titel vanOntwerp
de presentatie
A13/A16
8
Ontwerp
Nieuw traject A13-A16
Titel vanOntwerp
de presentatie
A13/A16
9
Ontwerp
Gegevens traject
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Traject circa 18 kilometer lang
Tunnel onder maaiveld circa 4,5 km lang
Westelijke deel van het traject vervangt N209 (Doenkade)
Beide richtingen 3 rijstroken
Ontwerp volgens Nieuwe Ontwerprichtlijn Autosnelwegen
Ontwerpsnelheid 100 km/u
Tunnelsnelheid en snelheid bij aansluitingen A13 en A20 evt. lager
A16 gaat bij aansluiting A13 (1) over in N209
Bogen waarop zoveel mogelijk 100 km/u gereden kan worden,
boogstraal is dan minimaal 350 m (bij 10% verkanting).
Titel vanOntwerp
de presentatie
A13/A16
10
Ontwerp
Kunstwerken in het tracé
1. Aansluiting A13/A16/N209 bij huidige afrit Berkel en Rodenrijs
2. Op- en afrit Rotterdam Airport
3. Op- en afrit Rotterdam Centrum (N471), Pijnacker (N470),
Zoetermeer (N470)
4. Viaduct over HSL en Randstadrail
5. Op- en afrit Bleiswijk, Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs,
A12 Zoetermeer, (N209)
6. Tunnel onder maaiveld Lage Bergsche Bosch
7. Volledige aansluiting op Terbregseplein
Titel vanOntwerp
de presentatie
A13/A16
11
Kunstwerken
Aansluiting op A13
Titel vanOntwerp
de presentatie
A13/A16
12
Kunstwerken
Aansluiting op Terbregseplein
Titel vanOntwerp
de presentatie
A13/A16
13