Transcript File

Probe de investigare a achiziţiilor preliminare ale
cititului şi scrisului
• Proba de Recunoaştere a Grafemelor (PRG)
(evaluează măsura în care elevii au dobândit
corespondenţa sunet – literă/ fonem – grafem)
• Proba de Sinteză Auditivă (PSA)
(se stabileşte în ce măsură reuşesc să discrimineze
sunetele şi să le unească în cuvinte)
Sunt teste ce se adresează în primul rând
elevilor din clasele I şi a II-a care obţin o
performanţă de nivel “D” sau “E” la toate listele
TTM
Proba de Recunoaştere a Grafemelor (PRG)
Se poate determina gradul de automatizare a
corespondenţei sunet – literă şi grafemele care nu sunt încă
bine fixate
• Cui se adresează proba PRG?
- PRG vine în completarea Testului de Trei Minute
(TTM) şi se administrează în special elevilor care
la toate nivelele de dificultate ale TTM (1, 2, 3) au
obţinut o performanţă de nivel slab (D) sau foarte
slab (E);
- nu există nicio interdicţie pentru ca testul să fie
administrat şi altor elevi;
- PRG se administrează individual.
• Modalitatea de administrare a PRG
a) Instrucţiuni generale
- respectaţi cât de mult posibil instrucţiunile pentru testare;
- în timpul testării poziţionaţi-vă mai la distanţă decât de obicei.
Acum sunteţi decât examinatorul;
- citiţi instrucţiunile pentru testare cu atenţie, de mai multe ori,
înainte de a începe aplicarea probei, pentru a fi obişnuiţi cu procedura.
b) Materiale necesare
- planşa cu lista de grafeme
- un instrument de scris
- formular de calcul al scorului pentru fiecare elev
- cronometru (la evaluarea rezultatelor se ia în considerare timpul
de citire)
c) Instrucţiunea
- sarcina elevului este să pronunţe rapid sunetul corespunzător literei
prezentate;
- examinatorul stă în faţa elevului, cu un formular de calcul al scorului
în faţaă, punând planşa cu grafeme, cu faţa în jos, înaintea elevului;
- Examinatorul spune:
“Pe partea cealaltă a planşei sunt scrise literele, una sub alta. Încearcă
să le citeşti repede şi clar. Sunt două coloane cu litere. Tu începi cu literele
din prima coloană. Când ai terminat prima coloană, treci direct la literele din
a doua coloană. Dacă nu cunoşti o literă, treci mai departe. “
d) Testarea propriu-zisă
- întoarceţi cartonul şi indicaţi modul în care trebuie citite coloanele
(de sus în jos);
- apoi spuneţi: “Începe!” şi porniţi din acest moment cronometrul (în
cazul testării la sfârşitul clasei I sau în clasele mai mari);
- urmăriţi ca elevii să pronunţe sunetele corespunzătoare grafemelor
aşa cum se aud ele într-un cuvânt şi nu denumirea literelor
• Înregistrarea rezultatelor la PRG
- în timpul examinării notaţi pe formularul de calcul al scorului
grafemele citite greşit; notaţi cât se poate de exact cum a citit copilul;
- în dreptul grafemelor peste care elevul a trecut puneţi o bară (/ );
- când un elev ezită la una din litere, puteţi să-l încurajaţi să spună ce
literă crede el că este – “Spune ce literă crezi tu că este” – sau puteţi să-i
spuneţi să treacă peste ea- “ Treci mai departe”. Oricum, în dreptul acestui
grafem veţi pune o bară în formularul de calcul al scorului.
- când elevul a terminat lista, opriţi cronometrul şi notaţi pe
formularul de scor timpul cât a durat aplicarea probei.
• Interpretarea rezultatelor
a) Stabilirea nivelului de cunoaştere a corespondenţei fonem – grafem
PROCENT DE REUŞITĂ
GRAFEME CORECT RECUNOSCUTE
NIVELUL CORESPONDENŢEI
Peste 90%
32 – 36
Bun
80 % - 90%
28 – 32
Mediu
Sub 80%
mai puţin de 28
Slab
- în cazul elevilor care stăpânesc corespondenţa fonem – grafem la
nivel mediu sau slab, este important ca dvs. să identificaţi cu precizie
grafemele care creează încă probleme pentru a se insista asupra lor în
intervenţiile educaţionale viitoare.
b) Stabilirea gradului de automatizare a corespondenţei fonem–grafem
La sfârşitul clasei I, viteza de recunoaştere a literelor devine la fel de
importantă ca şi cunoaşterea corespondenţei fonem- grafem. Cu cât
această corespondenţă este mai automatizată, cu atât recunoaşterea
literelor este mai rapidă şi cuvintele pot fi citite mai repede.
- pe formularul de calcul al scorului aţi notat timpul necesar
elevului pentru a rezolva proba. Acest timp indică gradul de automatizare
a corespondenţei sunet – literă.
- în cazul unei performanţe bune la PRG:
cu cât timpul necesar este mai scurt cu atât gradul de
automatizare a corespondenţei fonem – grafem este mai mare.
- putem evalua gradul de automatizare a corespondenţei fonem –
grafem pentru fiecare grafem în parte (ex.: putem spune că este
automatizată legătura dintre fonem şi grafem în cazul grafemului “a” sau
“e” sau “s” etc pe care elevul le recunoaşte cu mare uşurinţă.
- nu avem încă la dispoziţie etaloane pentru viteza de citire.
• Câteva sugestii pentru intervenţii de remediere
a) elevii care realizează o corespondenţă la nivel “satisfăcător” sau “slab” între fonem şi
grafem au nevoie de exerciţii suplimentare.
- exerciţiile se pot realiza în clasă, în timpul dedicat muncii individuale sau în
activităţi special concepute pentru aceşti elevi;
- exerciţiile urmăresc, în general, fixarea imaginii literelor şi exersarea cititului
pornind de la cuvinte potrivite pentru nivelul lor de citire.
- se pot folosi planşe sau cartonaşe sunet – literă şi alfabetarul; astfel, putem
formula diverse sarcini:
* ataşare a literei corespunzătoare sunetului cu care începe un cuvânt;
* generare a mai multor cuvinte care încep cu un anumit sunet şi ataşarea literei;
* grupare a imaginilor în funcţie de litera corespunzătoare primului sunet din
denumirea lor etc.
- pentru discriminarea grafemelor asemănătoare – exersăm mai întâi fiecare grafem
în parte şi după aceea accentuăm diferenţa dintre ele;
* exerciţiile de sortare sunt cele mai utile în acest sens (şiruri de cuvinte în care
majoritatea încep cu aceeaşi literă, iar elevul are sarcina să extragă cuvintele care nu
aparţin şirului.
b) elevii care stăpânesc bine corespondenţa fonem- grafem, dar au un nivel de
automatizare scăzut (citesc prea încet lista de grafeme) pot spă exerseze prin citirea mai
multor liste de grafeme.
PROBA DE RECUNOAŞTERE A GRAFEMELOR
LISTA CU GRAFEME
î
h
u
r
g
ghe
m
ci
b
che
t
ă
z
j
ge
e
ş
n
p
d
ce
ţ
c
x
i
chi
l
a
ghi
s
f
o
v
â
gi
k
PROBA DE RECUNOAŞTERE A GRAFEMELOR
FORMULAR DE CALCUL AL SCORULUI
Nume.........................................
Clasa ........................................
Data ..........................................
Grafeme recunoscute ...............
Timp .........................................
î
h
u
r
g
ghe
m
ci
b
che
t
ă
z
j
ge
e
ş
n
p
d
ce
ţ
c
x
i
chi
l
a
ghi
s
f
o
v
â
gi
k