Presentatie regiobijeenkomsten april 2014

download report

Transcript Presentatie regiobijeenkomsten april 2014

Huisartsenzorg &
integrale zorg
2015-2017
19.00 - 19.05
Welkom
19.05 - 19.10
19:10 - 19:40
Tijdslijn
Huisartsenfinanciering
19.50 - 20.15
Wijkverpleging
20.15 - 20.30
Pauze
20.30 - 21.30
Gespreksronde
Substitutie
Ehealth en Zelfzorg
Samen sterker
21.30 - 21.45
Terugkoppeling en afsluiting
2
Tijdslijn contractering 2015
Aanbieden
contract
30 JUNI
BELEIDSREGELS NZA…
1 jan
2014
Beleid
ontwikkelen
Definitief
beleid
TIP!
Houd onze digitale nieuwsbrieven
goed in de gaten!
3x 4 regiobijeenkomsten
3
15
September
2014
Sluiting
1
Inregelen
November contracten in
2014 systemen
1
Jan
2015
We streven naar deze tijdslijn, maar
houden altijd een termijn aan van
minimaal 4 weken voor het contracteren
Programma 2015
1e bijeenkomst: in gesprek
april
2e bijeenkomst: toetsing beleid
juni
3e bijeenkomst: Informeren
september
4
Nieuwe huisartsenfinanciering
1 Waarom?
2 Hoe ziet die nieuwe
huisartsenfinanciering er
uit?
3 Waar staan we nu?
5
6
Vergrijzing
toename
chronisch
zieken
Taakdelegatie
POH Som
POH GGZ
Praktijkmanager
Taakherschikking
Substitutie
2e lijns zorg
Extramulralisering
Extramuralisering
AWBZ
AWBZ
Jeugdzorg
Huisarts
Extramuralisering
ggz en invoering
basis ggz
Wijk- en regio
samenwerking
Wijkverpleegkundige
Andere huisartsen
Andere zorgverleners
Welzijn-gemeente
Zelfredzaamheid
Zelfredzaamheid
Zelfmanagement
Preventie
EHealth
zelfmanagement preventie
11
7
1
8
Opdracht zinnige en zuinige zorg, voor iedereen
toegankelijk en naar tevredenheid van de patienten/
onze verzekerden
Kwaliteit van
zorg en leven
Toegankelijkheid
9
Betaalbaar
-heid
Eerstelijns akkoord 2014-2017
10
Uitgangspunten
• Mensen hebben eigen verantwoordelijkheid voor gezondheid
• Professionele zorg en ondersteuning als iemand het zelf niet meer kan
• Zo laag mogelijk in de keten georganiseerd in de 1e lijn in een samenhangend
aanbod van zorg, ondersteuning en welzijn op lokaalniveau =>Versterking van
de organisatiegraad 1e lijn gewenst
• HA zorg heeft groot aandeel binnen de multidisciplinaire zorg
• Zorg dichtbij en Substitutie vanuit 2e lijn, ouderenzorg en GGZ naar huisartsen
en multidisciplinaire zorg
11
Financiële uitgangspunten
• Financieel: 2014: 1,5% groei + 1% ivm substitutie
• Financieel : 2015 -2017 jaarlijks 1% groei en 1,5% ivm
substitutie
• Extra groei mogelijk bij aantoonbare extra substitutie
 GELD VOLGT ZORG
12
Van
ziektespecifiek en
een lappendeken
Op weg naar
populatiegerichte financiering
eenvoud
op basis van resultaten
Met ruimte voor zorgvernieuwing
13
14
Model VWS per 2015
*invulling S3 per 2015:
S3
- doorverwijzen
Resultaatbeloning en zorgvernieuwing*
-doelmatig voorschrijven
-diagnostiek
-service en bereikbaarheid
S2A
-e-health
Kosten programma’s DM2, COPD, VRM
-meekijkconsult
S2
S2B
Kosten overige zorgprogramma’s
-vrije ruimte
GEZ
Organisatiekosten populatie
POH-GGZ
= per verzekerde
POH-GGZ
= per patiënt
Consulten
S1
Inschrijvingen
+
Experimenteermogelijkheid
= per patiëntcontact
Model VWS per 2015
*invulling S3 per 2015:
S3
- doorverwijzen
Resultaatbeloning en zorgvernieuwing*
-doelmatig voorschrijven
-diagnostiek
-service en bereikbaarheid
S2A
-e-health
Kosten programma’s DM2, COPD, VRM
-meekijkconsult
S2
S2B
Kosten overige zorgprogramma’s
-vrije ruimte
GEZ
Organisatiekosten populatie
POH-GGZ
= per verzekerde
POH-GGZ
= per patiënt
Consulten
S1
Inschrijvingen
+
Experimenteermogelijkheid
= per patiëntcontact
Model VWS per 2015
S2A
Kosten programma’s DM2/VRM, COPD/Astma
S2
S2B
?
Kosten overige zorgprogramma’s
GEZ
Organisatiekosten populatie
= per verzekerde
= per patiënt
= per patiëntcontact
Model VWS per 2015
S3
Resultaatbeloning en zorgvernieuwing*
*invulling S3 per 2015:
- doorverwijzen
-doelmatig voorschrijven
-diagnostiek
-service en bereikbaarheid
-e-health
-meekijkconsult
-vrije ruimte
Speerpunten Achmea
• Chronische zorg DM/COPD/VRM
• gezamenlijke inkoop met de 2e lijn met substitutie afspraken
• Verstrekken en bespreken van spiegelinformatie: Factsheet,
samenloop
• Eenduidige en betrouwbare registratie van indicatoren. Voor 1e
lijn via landelijke benchmark
• Aandacht voor onnodig voorschrijven van bepaalde
geneesmiddelen bij Diabetes (GLP1 agonisten en + DPP4
remmers)
• Zelfzorg van de chronische patiënt
19
20